Felavatták a Sapientia főiskolát
 
Ünnepélyes keretek között szombaton felavatták a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola felújított épületét.

    Mint az eseményen elhangzott, az intézmény a bencés, a ferences és a piarista rend főiskolájának összevonásával - az Apostoli Szentszék jóváhagyását követően - 2000 januárjában jött létre.

    A piarista rend a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése keretében kapta vissza hajdani tulajdonát, amelyben 2001 nyaráig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara működött.

    II. János Pál pápa nevében Angelo Sodano vatikáni bíboros, államtitkár levélben köszöntötte a szombati ünnepséget. A katolikus egyház magyarországi látogatásait felidézve örömének adott hangot, hogy Magyarország és szerzetesei új központtal gyarapodtak, s ezen intézményben világiak oktatására is lehetőség nyílik. Levelében kiemelte: a magyarországi egyház jövője szempontjából is meghatározó lesz az, hogy a felszentelt papság és a világi hívek között egyre szorosabb egység jön-e létre.

    Az eseményen Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek kiemelte: az intézmény nyitva áll azon világiak előtt is, akik főiskolai szinten szeretnének megismerkedni az egyház tanításával, s ismereteiket a hitoktatásban, családjukban, illetve keresztény életük mélyítésében kívánják felhasználni.

    Utalt arra, hogy a mostani, Piarista köz 1. szám alatti épület 1917-re készült el, azt azonban a piarista rend mindössze 38 évig használhatta. A bíboros jelezte: bár ő maga a szegedi piarista gimnázium növendéke volt, a budapesti intézményt is alma maternek tekinti.

    Magyar Bálint oktatási miniszter arról beszélt: Magyarországon az épületek története túl sok drámát, igazságtalanságot hordoz magában, ezen főiskola sorsát azonban sikerült megnyugtatóan rendezni. A szaktárca vezetője felidézte, hogy 1972-ben maga is ezen épületben - az ELTE szociológiai szakán - kezdte meg felsőoktatási tanulmányait.

    Mint mondta, egy iskola akkor jó, ha szilárd erkölcsi és szakmai alapok mellett kritikai szellemre is nevel. Magyar Bálint szavai szerint történelmük során a szerzetes rendek számos esetben megmutatták: vállalják azokat a konfliktusokat, amelyek a mindig új és új tanításában rejlenek.

    Kállay Emil piarista tartományfőnök közlése szerint a főiskolán jelenleg három szakon (teológus, hittanár-nevelő, lelkipásztori munkatárs) tanítják a fiatalokat, emellett az intézmény teológiai és családpedagógiai intézetet állított föl.

    Az ünnepségen köszönetet mondott a kormánynak kezdeményezésük anyagi támogatásáért, utalva arra, hogy 1998-ban egymilliárd forintot nyertek pályázati úton a főiskola létrehozására.

    A rendezvényen a főiskola teológiai tanárai Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke előtt tettek esküt, majd a felújított épületet Karl-Josef Rauber apostoli nuncius áldotta meg.

    Az eseményen, amelyet tudományos tanácskozás előzött meg, jelen volt az előző kormány oktatási minisztere, Pálinkás József is.

    A főiskola által közzétett összegzés szerint a szerzetesi intézményben jelenleg 119 nappali és 142 esti tagozatos hallgató, emellett az ember-, erkölcs- és vallásismeret posztgraduális továbbképzésen további 50 diák tanul.

 
MTI
vissza Vissza a kezdőlapra