A 21. század kihívása: az integrált közösség létrehozása

   

A világ országai együttműködnek gazdasági fejlődésük érdekében, a nemzeti és nemzetközi problémák megoldásában. Ezt kevesen tagadják. Azt viszont, amit globalizációnak hívunk, sokan hevesen ellenzik. Az elmúlt húsz év során a globalizáció (vagy globális egymásra utaltság) több embert emelt ki a nyomorból, mint bármely más jelenség az emberiség történelmében. A többség olyan kormányzat alatt él, amelyet maga választott. Falak omlottak le, távolságok csökkentek, az információ, a technológia és a juttatások lenyűgöző sebességgel terjednek. Azok a fejlődő országok, amelyek a szabadkereskedelmet és befektetést választották, előbbre jutottak, mint a zárt határokkal rendelkezők.


Azonban, mint ahogy azt 2001. szeptember 11-e olyan fájdalmasan igazolta, ez a globális egymásra utaltság vegyes „áldásokkal”, paradox jelenségekkel is jár. Éppen a nyitott határok és új technológiák tették lehetővé a terroristáknak, hogy megöljenek háromezer embert, akik mintegy hetven országot képviseltek.


Aztán ott vannak a környezet, az oktatás, az egészségvédelem és a politika élet ellentmondásai.

A fenti gondolatokkal kezdte Bill Clinton, volt amerikai elnök azt az egynapos konferenciát New Yorkban, amelyet a fenti ellentmondások megvitatására szerveztek. A viatafórum előadói között volt többek között a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) főigazgatója, Mexikó külügyminisztere, a Szabadság és Demokrácia Intézet (ILD) elnöke, az arab államok helyi irodájának helyettes főtitkára, a nemzetközi emberi jogok jogi csoportjának ügyvezető igazgatója és Soros György, a Soros Fund Management elnök-vezérigazgatója, a Nyitott Társadalom Intézet elnöke. A „William Jefferson Clinton Elnöki Alapítvány” és a New York University által szervezett konferenciát annak a dilemmának a feloldása érdekében rendezték, amelyet Clinton a következőképpen fogalmaz meg: „olyan lehetőségeket keresünk, amelyekkel az ellentmondások kibékíthetők; hogyan tudjuk a globalizáció előnyeit növelni, ugyanakkor rizikófaktorait csökkenteni úgy, hogy a világban több partnerség és kevesebb terrorista legyen? És akkor, de csak akkor túlléphetünk az egymásra utaltságon a közös felelősségek, közös előnyök és közös értékek integrált globális közösségébe.”


Tehát a globalizációból (illetve, ahogy Clinton hívja: globális egymásra utaltság) az integrációba. E leegyszerűsített képlet úgy hangzik, mint a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet romantikus változata; sem a szocializmusra, sem a globalizációra nem kapunk történelmileg megfelelő magyarázatot és egyik sem népszerű; ezért kihívjuk a történelmet, és, az emberek megnyugtatása érdekében „csak” átmenetnek hívjuk őket. Ez a már-már obszcén hasonlat, tudniilik a globalizáció és a szocializmus összehasonlítása, csak olyan fejből pattanhat ki, amelyiknek a „szocializmusban” kellett gondolkodnia. Mindenesetre nem lehet légből kapott, hiszen a mai amerikai társadalom számos eseménye mutat a központosítás irányába, példákat napi rendszerességgel találhatunk: minisztériumok összevonása, háborús készülődés a népi akarat ellenében, a személyiségi jogok soha nem látott megnyirbálása a terrorizmustól való félelem jegyében. Ezek a nagyhatalmi készülődés jelei. Persze ez a birodalom már nem a gyarmatosításra épít − írja a New York Time Magazin január 5-i száma −, új idők járnak, a 21. század Amerikája olyan globális hegemóniára törekszik, amelyben a szabad piacokat, az emberi jogokat és a demokráciát a történelemben soha nem látott méretű és erejű katonai erő vigyázza. Ez maga a paradoxon definíciója.
De térjünk vissza ahhoz, hogy Clinton és − rendkívüli népszerűségének, kiváló szónoki képességeinek köszönhetően − a köré csoportosult igen befolyásos réteg hogyan oldaná ezt fel.


Bill Clinton bejelentette a Globális Méltányossági Kezdeményezés (Global Fairness Initiative) szervezet megalapítását, aminek ő az elnöke. A célt így határozta meg: „Felelősségteljes kereskedelemmel és befektetésekkel munkahelyeket teremthetünk és a gazdasági fejlődést élénkíthetjük az egész világon. Milliók életét javíthatjuk az adott helyi környezet, az emberi jogok és igazságos munkaelőírások védelmével.” Ez a kezdeményezés a „párbeszédet a ’globalizáljunk-e?’ kérdésről a ’hogyan globalizáljunk?’-ra helyezi át, így mindenki részesülhet annak előnyeiből.” A kezdeményezés két fő területre koncentrál: (1) Együttműködés azokkal, akik komoly érdekeltségekkel rendelkeznek innovatív modellek felkutatása és fejlesztése céljából a globalizáció érdekében. Ezek a modellek olyan valóságos példákon alapulnak, ahol az üzleti szellem, kormányzatok és közösségek együtt dolgoznak. A cél az, hogy a külföldi befektetések és élénkebb kereskedelem mindenki életét javítsa. (2) Nemzetközi fórumokat kell létrehozni, hogy a fejlődő és a fejlett nemzetek megvitathassák a globalizáció pozitív és negatív hatásait. Ez a katalizátor szerepét tölti majd be a kereskedelmi globalizációs „párbeszédek következő generációjának” elérése érdekében.


A szervezet vezetőségi tagságához az elkövetkező hónapok során volt kormánytisztviselők, cégvezetők, munkaügyi vezetők, környezetvédelmi aktivisták, emberi jogi tanácsadók és akadémikusok csatlakoznak.


Amerika hatalmi pozíciójára vonatkozóan Soros György előadta, hogy „fontos a felelősségünk felismerése, hiszen a szerepünk katonailag, pénzügyileg, gazdaságilag és még kulturálisan is domináns. A vezető pozíciónkat nem elég megtartani, azt fejleszteni is kell.” Példaként említette, hogy a nemzetközi jog fejlesztése is elképzelhetetlen lenne amerikai részvétel nélkül. „Szükségünk van a pozitív vezető pozíciónkra.” A nyitott társadalom elkötelezettje emlékeztetett arra, hogy nem szabad elfelejtenünk, a globális pénzügyi piacnak köszönhető a világban ma észlelhető változás. „A nemzetközi pénzügyi piacunkat fejlesztenünk kell, hogy a perifárián levők is felzárkózhassanak.”


Bill Clinton a konferenciát azzal zárta, hogy növelni kell a világban a nem kormányszintű, civil szervezetek számát, „az olyanokét, mint az enyém, a Globális Méltányossági Kezdeményezés”. Hangsúlyozta: aki ennek a jelentőségét megérti, annak nagy a szerepe van abban, hogy újabb kezdeményezéseket hozzon létre. Hozzátette ímmár sokadszor, hogy ha ez az alulról jövő civil mozgalom túlléptethet a globális egymásra utaltságon a közös felelősségek, közös előnyök és közös értékek integrált globális közösségébe.Niemetz Ágnes
NEW YORK

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra