A szentatya fogadta a római zsidó főrabbit

 

Vatikán: II. János Pál pápa február 13-án, csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Riccardo di Segni római főrabbit, aki tíztagú kísérettel érkezett az Apostoli Palotába.


A szentatya ezzel a köszöntéssel fordult vendégeihez: „Igen tisztelt római főrabbi és kedves testvérek, Ábrahám hitében.” A pápa gratulált Riccardo di Segninek római főrabbivá választásához és köszöntését küldte elődjének, Elio Toaff professzornak. A szentatya kifejtette: „Ez a mai látogatás alkalmat nyújt arra, hogy hangsúlyozzam a katolikus egyháznak azt az erős vágyát, hogy elmélyítse a barátság és az együttműködés kapcsolatait a zsidó hitközséggel. Itt Rómában, az Ábrahám fiainak hitét jelképező zsinagóga nagyon közel van a Szent Péter-bazilikához, az egyház szívéhez és hálás vagyok Istennek, hogy 1986. április 13-án megtehettem azt a rövid útszakaszt, amely a két szentélyt elválasztja egymástól. Az a történelmi és feledhetetlen látogatás a Mindenható Isten ajándéka volt és fontos állomást jelentett a zsidók és a katolikusok egyetértésének útján. Szívből azt kívánom, hogy annak az eseménynek a jelentősége a jövőben is jótékony hatással legyen a katolikus közösség és római zsidó közösség kapcsolataira, amely a legrégibb Nyugat-Európában.”
 

A pápa szólt a múlt nehézségeiről is, amikor a két közösség egymás mellett élését a bizalmatlanság és nem egyszer az ellenségesség jellemezte. Ám a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate dokumentuma és annak fokozatos alkalmazása az utóbbi években megerősítette a két közösség egyetértését és barátságát. A szentatya beszédében kitért a jelenkor aktuális problémáira, és a háború fenyegetésére utalt e szavakkal: „Zsidók és katolikusok egyaránt fontos hivatásunknak érezzük, hogy a Teremtő és Örök Istenhez könyörögjünk a békéért és azért, hogy a béke munkásai legyünk.”
 

Végül a szentatya egy szép és zsidók számára oly kedves köszöntéssel fordult vendégeihez: „Shalom. E szó jelentése üdvösség, boldogság és összhang, továbbá magában foglalja azt is, hogy a béke Isten ajándéka, melynek sorsát azonban Isten az emberek kezébe helyezte. Adja Isten, hogy mindenki a békéért munkálkodjon. Shalom, ezt kívánom Önnek és az egész római zsidó közösségnek.”
 

A római főrabbi, Riccardo di Segni a pápát köszöntő beszédében szintén hangsúlyozta a zsidók és a keresztények együttműködésének fontosságát, a béke és az áldás termékeny jelének nevezte azt az egész világ számára. Emlékeztetett arra is, a római zsinagóga a jövő évben ünnepli fennállása 100. évfordulóját, majd pedig kifejezte meggyőződését, hogy a zsidók és a keresztények együttműködése számára sok lehetőség kínálkozik és ebben a távlatban azt javasolta, hogy létesítsenek egy fórumot a folyamatos párbeszéd számára.


VR/MK
 

vissza Vissza a kezdőlapra