FONÁKJA ÉS SZÍNE   

Mondhatta volna szebben, kis lovag...

 

 

Nem akarok Cyrano nyomába eredni és megmutatni, hogy milyen is lehetett volna az a bizonyos szebben elmondott beszéd. Erre nincs is szükség, mert megtette ezt Orbán Viktor maga, el is lehet olvasni betűről betűre. Gondolom a Magyar-Hon-Lap olvasói meg is tették. Miért foglalkoztam vele? Ha mondhatom így, hivatalból. Ott voltam az országgyűlésben, figyeltem is, valahogy mégsem volt az egésznek füle-farka. Végi vettem hát az írott szöveget, s sokkal okosabb nem lettem. Ám, ha már megtörtént az elemzésnek ez az aprólékos változata, megosztom honlapunk olvasóival. A beszéd hosszú volt, s nekem sokkal hosszabbnak tűnt, mint az Orbán féle. Nem titkolom: elfogult vagyok.

 

 

 

Medgyessy országértékelő beszéde

 

Önökkel együtt én is hiszek a köztársaság eszméjében. Hiszem, hogy a köztársaságban az a dolgok rendje, ha polgárainak képviselői összegyűlnek az ország házában és összegzik hová értünk. Ígéretemhez híven minden évben számot adok arról, merre halad Magyarország. Itt a Parlamentben!

Itt a Parlamentben – vágás Orbán Viktornak, aki a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület keretei között tartja öt éve ezeket a beszédeket.

Külön vitát lehetne folytatni arról, hogy kell-e a parlament falain kívül politizálni. (Rokon kérdés: Hinni csak a templomban kell, vagy azon kívül is?)

 

 

A köztársaság eszméje számomra élő hagyomány. Emlékezzünk közösen a polgárosodás egyik nagy alakjára. 196 esztendővel ezelőtt született az ország első felelős miniszterelnöke, Gróf Batthyány Lajos.

Szép mondat, de kellett volna bele egy gondolat: mit vél a szónok a nagy elődről, aki nem volt éppen köztársaság párti.

 

 

Hölgyeim és Uraim!

 

 

 

A rendszerváltás óta hosszú utat tettünk meg. Méltán lehetünk büszkék mindarra, amit elértünk. Magyarország ma szabad, demokratikus, békés ország. A hétköznapokban mindenki érezheti, hogy más országban élünk, mint tizenhárom évvel ezelőtt.

Igen, de sokan úgy érzik, hogy olyanban élünk, mint húsz éve.

 

 

A Magyar Köztársaság sikeres, mert minden vita ellenére, az egymást követő kormányok mindegyike épített elődei munkájára. A rendszerváltás kormányai képesek voltak arra is, hogy pótolják, amit elődjük elmulasztott, vagy amire nem maradt ideje.

Az elődök mulasztásai kifejezés talán megint az Orbán fóbia jele, de inkább a pozitív részre helyezzük a hangsúlyt, minden eddigi kormány épített.

Mi is ezzel kezdtük tíz hónappal ezelőtt. Pótoltunk valamit. Mert a fizetésből élők és a nyugdíjasok életszínvonala elmaradt attól, amit az ország gazdasági fejlődése lehetővé tesz. Tíz hónap alatt rengeteg fontos lépést tettünk a jóléti fordulat érdekében. Közalkalmazottak és nagycsaládosok, nyugdíjasok és vállalkozók, több mint hárommillió magyar polgár érezheti, hogy egy kicsivel is, de könnyebb az élete! Biztosan követtünk el hibákat is. Igyekszünk figyelni a jogos bírálatra és kijavítani, ha tévedtünk.

Ez már egyértelmű támadás az Orbán kormány ellen: nem adták oda a népnek, ami járt neki.

Az önkritikus hang viszont a minimum, ha ránézünk a 2002 évi költségvetési hiányra, meg tudunk az IMF figyelmeztetéséről.

Az idei év viszont már mutatja: megindult a visszafogás.

 

 

Más területen is volt pótolnivalónk. Civilizált politikai kultúrában mindenki tudja, mikor van a verseny és mikor az együttműködés ideje. A mögöttünk hagyott év megmutatta: ez a tudás még bizony hiányzik politikai életünkből.

Itt lehetett volna egy elismerő szót mondani arról, hogy a Fidesz nem akadályozta a média törvény Uniós okból történő módosítását, azaz nem adta vissza az MSZP-nek a kölcsönt. Enélkül azt hihetné az olvasó, hogy a bekezdés a Fideszt kritizálja.

 

 

Én hiszek abban, hogy az országban meglévő energia nem forgácsolódhat szét gyűlölködő ideológiai vitákban. Számomra nincs ellenséges település, nincs ellenséges város. Egyetlen Magyarország van, közös sikerekkel és – sajnos néha - közös kudarcokkal, de nem két Magyarország, hanem egyetlen egy! És ennek a szemléletnek is köszönhető, hogy a közéletből tűnőben van a félelem, hogy ma az országban nyoma sincs a korábban tapasztalt felbolydult légkörnek. Nyugalom van! Az iskolákban újra tanulnak, az utcán közlekednek, a templomokban imádkoznak és ez így van jól. Köszönöm ezt a csendes többségnek, akik a bázisát adják a kormánynak.

Magyar tanárom arra tanított, „én”-nel nem kezünk mondatot.

Az egy Magyarország szlogen szépen hangzik, s Kerényi Imre és Orbán Viktor szavaira ellenpólus. De el lehet-e ennyivel intézni a Kádár korszak alatt elkövetetteket?

 

Az egyházak reakciója a szociális törvényre élesen megmutatta: lehet, hogy a bal oldalon most nem félnek, de például papi körökben igen.

Az iskolákban újra tanulnak? Miért, eddig nem ezt tették. Utcán közlekednek? Nem őellenük volt hídblokád. Az utca tüntetésre is való: most ha lehet, megakadályozzák azokat. Jogi-jogtalan eszközökkel.

 

 

Természetesen ma is folynak kiélezett, néha bizony kemény viták. Vitáink lényege nem lehet egymás sárba tiprása, hanem egy jó ügy, a polgárok szolgálata. És – nyugodjunk bele, hogy - ezt ki így, ki úgy teszi.

Sajnos nincs igaza. Nincsenek viták. Veszekedések vannak. A vita lényege, hogy a gondolatok kicserélődnek. Ma az emberek meg elbeszélnek egymás mellett. Ezzel a kormánnyal nem lehet vitázni. Kinyilatkoztat majd ismétli.

Tisztelt képviselőtársaim!

 

A köztársaság erős és biztonságos. A magyar polgárok nem engedik, hogy az ország letérjen a tisztesség és a demokrácia útjáról. A demokratikus köztársaság építménye szilárdan áll. Azt mégis, minden nap újra építeni, a pilléreket erősíteni kell. Eötvös József tanulságos szavaival kifejezve: “A demokrácia kötelessége: dolgozzon, s mívelje magát.”

Ez gyönyörű, de mégis sok pl. a korrupció.

 

 

Éppen ezért minden hatóságnak kötelessége biztosítani a demokratikus alapjogok, a szólás- és a gyülekezési szabadság jogának érvényesülését.

Mégis akadályozzák ennek megvalósítását.

Hölgyeim és Uraim!

 

Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a közelmúltról. Az előző kormány tevékenysége során a közpénzek felhasználását nagyon sok aggály kísérte. A vizsgálatok meg fogják állapítani, mi történt és kik a felelősök. A tisztesség jegyében elvárom a rendőrségtől és az ügyészségtől, hogy minden ügyet a lehető legalaposabban és tárgyilagosan vizsgáljon ki. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal eddig 70 milliárd forint ügyében tett feljelentést. 70 milliárd forint!! Ez több, mint Debrecen teljes éves költségvetése. Ebből kórházi ágyak százai, óvodák és iskolák tucatjai épülhetnének.

Mint tudjuk, igen sok „ügy” már befejeződött és a vádak nem bizonyultak valósnak. Ezt is meg kellett volna mondani.

Nem ügyes elvárni a rendőrségtől, ügyészségtől, „hogy minden ügyet a lehető legalaposabban és tárgyilagosan vizsgáljon ki.” Ez ugyanis azt jelenti, hogy máskor nem ezt teszik.

A vizsgálatokat le kell folytatni. Ebben elkötelezett vagyok! Nincs kivétel. Engem nem érdekelnek a politikai kötődések. Helyre fogjuk állítani az emberek elveszített bizalmát.

Akkor miért kerültek szabadlábra a vecsési számla gyárosok?

 

 

Az igazságszolgáltatás alapos és – sokak szerint túlságosan is - lassú. Hallom a türelmetlenek hangját, mégsem vagyok hajlandó egyetlen lépéssel sem letérni a törvények útjáról.

Ezzel bizonyára arra céloz, hogy nem avatkozik be a független bíróság dolgaiba. Sajnos abban a kultúrában, amelyben MP is felnőtt, az ilyen kijelentés azt jelenti, hogy bizony megteszi, akár naponta.

Erkölcsi ítéletet viszont, bíróság nélkül is alkothatunk. Az én erkölcsi mércémnek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által feltárt ügyek - szóval a 70 milliárd - nem felelnek meg.

Hol itt az ártatlanság vélelme.

 

 

Ugyanígy nem felel meg az erkölcsi mércémnek, ha ma hivatalban lévő politikus, köztisztviselő, vagy más vezető az állami vagyonnal erkölcsileg megkérdőjelezhetően bánik, mégha az a törvény betűjének meg is felel.

De azért a hattyú ház ügyében a samesszal vitették el a balhét, igaz Nagy Sándort is sikerült az ügy kapcsán parkoló pályára állítani.

Ez a kormány tiszta lappal indult. Nem fogom engedni, hogy bepiszkolódjon.

???

 

 

Ennek az elkötelezettségnek a szellemében, holnap itt, a Tisztelt Házban megkezdődik a közpénzek felhasználását szabályozó, a kormány által beterjesztett törvénycsomag tárgyalása. Szigorítjuk a közpénzek elköltésének szabályait és teljessé tesszük a nyilvánosságot.

Ezt mi is reméljük.

 

 

Tisztelt Ház, vendégeink!

 

 

 

Olyan országot szeretnék ahol a felelősség és a lehetőség kéz a kézben járnak. Az én munkám ezért a partnerségre épít. A verseny és az együttműködés, a magán- és a köztulajdon, a piac és az állam nem egymás ellen, hanem egymást kiegészítve teszik dolgukat. Az egyén, a család és a nemzet boldogulása együtt nyer értelmet. Ezért hiszek a szociáldemokrácia, a liberalizmus és a konzervativizmus értékeinek integrálásában.

Szépen hangzó, de szakmailag értelmezhetetlen.

A mi jövőképünk a modern, európai Magyarország. A kormány politikája középpontjába az értékőrző modernizációt helyezi. A jövő Magyarországának biztosítéka pedig a gyermek.

A gyermek, akik száma egyre kevesebb, akiket felnevelni egyre nehezebb.

Létezik egy kipróbált, világos út, amelytől leginkább várhatjuk, hogy a következő nemzedék boldogabb legyen. Ez az Európai Unió.

Mi a boldogság? Vajon az igaz boldogságnak van-e köze politikai rendszerekhez?

Ismerem a kétkedők érvelését. Tudom, hogy az Európai Unió jóval kevesebb, mint tökéletes. Olyan, mint a demokrácia maga. Sok baja van, de jobbat még nem találtak ki. A felvilágosítás az Unióról kötelességünk. A tájékoztató irodák számát megnöveljük 120-ra, programok indulnak a televíziókban és a rádiókban, ahol választ lehet kapni a polgárok kérdéseire. Az önkormányzatok információs szolgáltatását is megszervezzük.

Az Unió nem kész valami. Tagjainak naponta kell munkálnia megjavításán. Ez a dinamikus szemlélet teljesen hiányzik.

 

 

Ez az út, az Európai Unióhoz tartozás vezet leginkább az egyén és a nemzet gazdagodásához. És nemcsak gazdasági, hanem kulturális és morális értelemben is. Az előttünk álló választás egyszerű. Vagy lassacskán egyedül maradunk és a senkiföldjén ütünk tábort, vagy annyi évszázad után végre a győztesek és sikeresek világához csatlakozunk! A kultúra, a humanizmus, a felvilágosodás, a szabadságszeretet hagyományaira épülő közösséghez. Ezt értjük európai szellemiségen. Ebben a közösségben nekünk az a feladatunk, hogy egyenrangú félként közösen igazgassuk dolgainkat. Mi nem vagyunk kishitűek, tudjuk, hogy képesek vagyunk rá. Ezért egyértelműen fogalmazunk és azt mondjuk: igen!

„Ebben a közösségben nekünk az a feladatunk, hogy egyenrangú félként közösen igazgassuk dolgainkat.” – meg kellett volna vallani, hogy ez tartalmi idézet Orbán Viktortól.

 

 

Hölgyeim és Uraim!

 

 

 

Ma minden korábbinál szorosabb a kapcsolat a világ eseményei és a magyar hétköznapok között. Magyarország a nemzetközi közösség megbecsült tagja. Megbízható partnerek vagyunk, ezért újra számítanak ránk. És újra számít az is, mit mondunk, mit teszünk. Súlyunkhoz mérten lehetőségünk van érdekeink szerint alakítani a világ történéseit.

Kivéve azok szemében, akik helytelenítik a nyolcak levelét, akik a nyolcak bandájáról vagy szelídebben a nyolc muskétásról beszéltek.

Ma gyakran szerepel a közbeszédben a német-francia viszony, mint az európai egység példája. Ez a viszony azonban nem a természet ajándéka. A történelem mégoly igazságtalan fordulatain is felülemelkedő politikusok felelős cselekvésének eredménye. Ez az együttműködés példát állít. Példát a partnerségre éppúgy, mint a lehetőség felismerésére és megragadására.

Ez a bekezdés igaz.

Ezért fogadtam el miniszterelnök-kollégám meghívását a Román Köztársaság nemzeti ünnepén. És azért, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy erdélyi származású emberként, Szatmárnémetiben hallhassam, amint a román miniszterelnök magyarul szól az erdélyi magyarság képviselőihez. Mert hiszek abban, hogy az együttműködésnek a külpolitikában sincs alternatívája. Az első lépéseket mi tettük meg. Helyesen cselekedtünk, az ilyen magatartás szolgálja a legjobban a határon-túli magyarság ügyét.

Medgyessy Péter Budapesten született.

Aláírtam, Európa hét másik vezetőjével együtt azt a levelet, melyben Irak lefegyverzésére és az ENSZ határozatok betartására szólítunk fel. Ebben az ügyben is a kompromisszumot és a közös álláspont lehetőségét keressük. A terrorizmus, vagy az, hogy tömegpusztító fegyverek legyenek egy diktátor kezében, veszélyt jelent a világ, mindannyiunk számára. A magyar kormány pedig minden polgárát megvédi. Én abban hiszek, hogy a világ biztonságának Európa és az Egyesült Államok együttműködésén kell nyugodnia. Egyetlen esély a békére, ha Amerika és Európa összefog. Mert háborúhoz elegendő két ország is. A békéhez viszont, több ország együttműködése kell!

A levél betűjével viszonylag kevés a gond. A léte a probléma. Itt MP úgy viselkedik, mint aki nem tudja: a politikában a látszatnak valóság ereje van. A látszat pedig az: ez a levél a keményvonalas amerikai álláspontot támogatja.

Meg vagyok győződve arról, hogy minden tettünknek a nemzetközi jog talaján kell állnia, és arról is, hogy az ENSZ határozatait mindenkinek végre kell hajtania.

Még az USA-nak is!

Magyarország biztonságban van. Ezt a biztonságot fenntartjuk. No de ennek egyik záloga éppen nemzetközi szövetségi rendszerünk. Minden lépésünk határozott, egyértelmű. Garantáljuk a biztonságot. Nyugalmat és békét akarunk a világnak és magunknak.

A levél mögött egyetlen nemzetközi szövetség nem állt.

Veszélyes úton jár, aki a háború és béke dolgában bizonytalanságot kelt. Láthatjuk másként a béke fenntartásának módját, de nem vitathatjuk el egymástól, hogy valamennyien a béke hívei vagyunk.

Ha ez igaz, akkor nem szabad kétértelmű lépéselet tenni.

 

 

Tisztelt Ház!

 

 

 

Egy élményemről szeretnék most szólni. Tavaly októberben, Dunaújvárosban egy kilenc éves kislány jött oda hozzám, és azt kérdezte tőlem: “Mondd, jó lesz, ha nagy leszek?” Akkor, sietve válaszoltam igennel. Azóta jöttem rá, milyen bonyolult is ez a kérdés.

Vajon mi történt vele azóta??

 

 

Ez a kislány a nagyobbik unokámmal egykorú. Mindketten a rendszerváltás után születtek és a demokratikus Magyarországgal együtt nőnek fel. Meggyőződésem, hogy egy ország akkor válik igazán lakhatóvá, akkor küzdhetünk a szegénység ellen, ha a gyermekeknek esélyt teremtünk arra, hogy sikeres, boldog, egészséges felnőtté váljanak. Róluk, a gyerekekről szeretnék most szólni, mert a gyerekekről szólnak kormányom legfontosabb tettei ebben az esztendőben és majd a jövőben is.

És a nekik tett meg nem valósuló ígéretek is.

 

 

Az elmúlt 13 évben jelentősen mélyültek a társadalmat barázdáló szakadékok. Az ország legszegényebb és legmódosabb tizede között a korábbi ötszörösről nyolcszorosra növekedtek a különbségek. Az ország legszegényebb és leggazdagabb megyéje között az eltérés mintegy négyszeres. A dunaújvárosi kislány osztályában is bizonyosan van olyan gyermek, aki reggel éhesen érkezik az iskolába, és örül, ha napjában egyszer ennivalóhoz jut. Elszomorító és tűrhetetlen a gyermekszegénység mértéke.

A szakma megosztott ennek a megítélésében, de ha komolyan gondoljuk, akkor nem szabad másra költeni, amíg a gyermekéhezést fel nem számoljuk.

 

 

Miként egyetlen család sem hagyhatja magára a nehézségekkel küzdő idős szülőt, a bajba került gyermeket, a beteg rokont, úgy mi is felelősek vagyunk azokért, akik a maguk erejéből nem tudtak feljebb kapaszkodni. Ettől, a felelős együttérzéstől lesz erős a nemzet.

Ez a mondat is jó. De hiteles-e?

Én abban hiszek, hogy kormány igazi változást csak akkor tud elérni, ha nem egyszerűen pártok, hanem a nemzet kormányaként viselkedik. Mert nincsenek jobb- vagy baloldali gyerekek, az ő boldog világukban még csak a munkafüzetben és a tankönyvben vannak oldalak.

Szép hit, de miért pont ellenkező minden lépés?

A gyerekek egyszerű kérdésekre szeretnének egyszerű válaszokat. Ahhoz, hogy válaszok legyenek, új társadalmi egyensúlyt kell teremtsünk.

 

Ez nem egy kormány feladata, több kormányzati ciklus, még több közös munka eredménye lehet. Az országot ma kormányzó koalíció erős és szilárd. Én ugyanakkor minden parlamenti képviselőre, építeni akaró politikusra, ellenzékire és kormánypártira egyaránt számítok. Tisztázó vitákban kell kialakuljon a közös álláspont. Nem lehet mindig nemet mondani. Tagadó mondatok helyett igenlésre épül a modern Magyarország.

„Az országot ma kormányzó koalíció erős és szilárd.” – megint egy mondat, amely kijelentő módban van de óhajtó módnak felel meg.

Érdemes emlékeznünk Deák Ferenc szavaira: “Ha meg vagyunk győződve, hogy a haza javán kívül semmi más indokok nem vezetnek bennünket, ez a legerősebb páncél minden rágalom ellen. Csak azt tartsuk mindég szem előtt, hogy mi nem egyedül és főképp a magunk ügyét védjük, hanem az országét.”

Az idézet szép.

 

 

Nos, igen. Itt húzódik a határ. Mert mi a köztársaság? Olyan közösség, melyben a legtöbben érzik, mikor és hogyan kell megtenniük eggyel több lépést. Amely elég erős és büszke ahhoz, hogy az önérdeken túl a közjóért is cselekedjen.

Mit mondott Orbán? Visszaadtuk a közjó becsületét. Lám, Medgyessy is kénytelen használja ezt a fogalmat.

Nekem az új, modern köztársaság ennél is többet jelent. Magabiztos nyugalmat, mindennapi biztonságot, közös felelősséget, odafigyelést és egymás tiszteletét! Az idős kor biztonságát. Az Unióba való belépés után is garantáljuk a nyugdíjak értékét. Ezt megígérhetem. És azt, hogy gyermekeink, unokáink jövőjét biztonságban fogjuk tudni. És megteremtjük a polgári világ nyugalmát, az erősödő és bővülő középosztály anyagi biztonságát. Esélyt, hogy minél többen tartozzanak ide, és a hétköznap békéjét minél több család számára. Ma ez még keveseknek adatik meg. A nemzet túlnyomó többsége számára a természetes otthonosságot, a köznapi nyugalom feltételeit, a gyerekek számára a felemelkedés esélyét kell megteremtenünk. Erről szól a rendszerváltás. E nélkül az eddig meghozott áldozatnak vajmi kevés értelme volt. Remélem minél több mai 9-10 éves már ilyen Magyarországon fog élni. Hiszen a felzárkózás az Unióhoz most kezdődik. S pénzügyi helyzetünk az Európai Unió hozzájárulása miatt már az első pillanattól kezdve egyértelműen javul.

Az Unióba való belépés után is garantáljuk a nyugdíjak értékét. Ezt megígérhetem.

1.      Az Unió és a nyugdíj majdnem olyan módon kerül egymás melléé, mint ellenkező előjellel a z EU ellenzők szövegeiben.

2.      A minden tankönyv ingyenes lesz is megígértetett.

3.      Most sem garantálja a törvény az értéktartást, mert ha a reálbérek csökkennek, a nyugdíj is veszít értékéből, csak kevesebbet, mint a bér.

 

 

Tisztelt Országgyűlés!

 

 

 

Számomra a kormányzás értelme az értékőrző, modern, európai Magyar Köztársaság megteremtése. A modern, európai Magyarország múltjából tanul és a jövőbe tekint. Nem újraélnünk kell tehát a múltat, hanem nemzeti kultúránkat, hagyományainkat kell továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak. Amint a demokratikus köztársaságot, a modern Magyarországot sem egyetlen nagy erőfeszítéssel, hanem több nemzedéken át, nap nap után formáljuk.

Nem újraélnünk kell tehát a múltat…

Bizony, a múlt, a közelmúlt sok terhét jobb lenne elfeledni.

Európa várja Magyarországot, mert tudja, hogy kultúránk, tudásunk, szorgalmunk gazdagítani fogják a közösséget. És Európa segít, hogy azonosságunkat, hagyományainkat megőrizve, kiteljesítve modernizáljuk az országot.

Ezt magam is vallom.

A modern, európai Magyarországon erős a gazdaság, hogy gyarapodhassanak a családok.

Ez mintha jövő idő volna.

A modern, európai Magyarországon tudásában és erkölcsében emelkedik a nemzet. Az egészség, az egészséges környezetet érték.

A szavak és a mondatok is helyesek, a mondatfűzés viszont nehezen követhető.

A modern, európai Magyarországon egyre szélesebb körben van esély a felemelkedésre, a társadalmi szolidaritás pedig erős hálóval védi a lemaradókat.

 

 

 

Hogy Magyarország erős, büszke és felkészült nemzetként csatlakozzon az Európai Unióhoz, kormányom a kultúra, az egészségügy, az oktatás és a gazdaság területén elindítja a modern magyar jövő megteremtésének 10 pontos Európa Tervét. Ez a gyerekbarát politika magyar Európa Programja.

Erős, büszke nemzet??? Ilyen szavakért Orbánt megkövezték volna.

 

 

Magyarország olyan nemzetként fog csatlakozni Európához, amelynek minden polgára büszke nemzeti kultúrájára, szellemi- és sport-teljesítményére. Legyenek ezért a következő esztendők a modern magyar kultúra, a szellemi élet kiemelkedő évei, az európai szellemiség kiterjedésének időszaka. A kultúra Európa terve a világszínvonalú magyar kultúrának ad új lendületet és esélyt.

 

A jövő évben átadjuk a Modern Művészeti Múzeumot, ahol helyet kaphat a méltán világhírű Ludwig gyűjtemény. Ám múzeum csak akkor él, ha vannak látogatói. Ezért 2004. május elsejétől, uniós tagságunk kezdetétől, minden állami múzeum ingyenesen lesz látogatható. Még ez évben megalkotjuk a Filmtörvényt, és 2006-ig évente másfél milliárd forinttal emeljük a magyar film támogatását. A lágymányosi Nobel-díjasok parkja 2006-tól a magyar szellem teljesítményének állít majd méltó emléket. Az Erzsébet téren, a volt buszpályaudvar épületeiben megnyílik a Magyar Design Központ. A magyar kultúra és szellem értékes egész Európa számára. Meg kell mutatni Európának és a világnak, hogy honnan érkeztünk, mit tudunk adni. A magyar kultúra fővárosa, Budapest legyen Európa kulturális fővárosa.

Ingyen múzeum – szép ötlet, de látni szeretném, hogy megemelkedik a múzeumok állami támogatása. Az egésznek viszont semmi köze az EU-ba való belépéshez. Ha EU ellenes lennék, igencsak gúnyosan tudnám ostorozni, hogy néhány vacak múzeumi belépővel akarják megvenni a szavazatomat.

Közben szelíden megkérdezem: egyeztette-e ezt a szabaddemokratákkal, akiknek liberális gazdaságpolitikáját semmibe veszi ez a lépés. Vajon megszólal-e Bauer?

Az ötlet egyébként nem rossz, és sajnos alig kerül valamibe: keveset költünk múzeumra.

 

 

Továbbépítjük a Millenáris Parkot. Még idén nemzetközi tervpályázatot írunk ki. Tudom, nagyon sokan látták az Álmok Álmodói kiállítást. A múlt után a Park új kiállítása a jövő tárgyait, az új, informatikára épülő világot mutatja majd be. Hiszem, hogy néhány év múlva az új Millenáris Parkban, mely a Margit körúttól a Marczibányi térig terjed majd, láthatóak lesznek ugyanazok a nagy képzőművészeti kiállítások, amelyek Párizsban, Londonban vagy Bécsben.

Az Álmok Álmodói kiállítás egyébként nem a múltról szólt.

 

 

Szívügyemnek tekintem, hogy az ötvenedik évfordulón, 2006. október 23-án álljon az 1956-os forradalom méltó emlékműve. Az idén, október 23-án meghirdetjük az emlékhelyre vonatkozó pályázatot. Mindebben számítok, az 56-os szervezetek és valamennyi politikai erő támogató segítségére. Külön öröm, hogy Boross Péter miniszterelnök úr ebben az ügyben támogat.

Amelyet reményeim szerint már Orbán Viktor fog felavatni.

Helyes, hogy Boross Pétert miniszterelnöknek szólította, kíváncsian várom, hogy mikor teszi meg Orbánnal is.?

 

 

Hölgyeim és Uraim!

 

 

 

Az egészséges Magyarország Európa Terve a megelőzésről, az egészségügyi ellátás rendbetételéről szól. Azt akarjuk, hogy gyermekeink életesélyei ugyanolyan jók legyenek, mint európai társaikéi. Ezért már a tavalyi évben 150, az idén újabb 170 milliárd forinttal többet áldoztunk az egészségügyre, mint korábban. Ám ennél is többre van szükség. Az egészség évtizedének programja azt a célt szolgálja, hogy az iskolától a munkahelyekig megteremtsük az egészséges élethez szükséges feltételeket. Közel 10 milliárd forintot biztosítunk szűrővizsgálatokra, felvilágosításra, az orvosok és egészségügyiek megelőző munkájának támogatására. Az egészség Európa Terve keretében 25 mentőállomást újítunk föl, 150 új mentőautó kerül forgalomba. 2 milliárd forintot biztosítunk műszerek cseréjére. Újszerű finanszírozási megoldásokkal, 10-15 milliárd értékű műszercsere-programot indítunk. Már az idén 12 önkormányzati kórház rekonstrukciója indul meg. Tizenöt év szégyene és rengeteg elvesztegetett milliárd után megszüntetjük a tehetetlenség szimbólumát: 2005-ben már gyógyítanak az új Honvéd Kórházban.

Rendbetétel – Horn szava.

 

Itt kezdődik a beszéd ígérgetős része.

Egyetlen ponton sem derül ki, többlet pénzekről beszél, vagy a költségvetés keretein belül marad.

 

A Honvéd kórház sara nem 15 év, hiszen a gigantomán építkezés még Medgyessy korábbi kormánytagsága és miniszterelnöksége idejéből származik. Talán kicsit több önkritika kellett volna.

 

 

 

 

Az országépítés és az esélyteremtés legfontosabb eszköze az oktatás. A modern oktatás Európa Terve a sikeres jövő lehetőségét teremti meg.

 

Szeptembertől az óvodákban minden rászoruló gyermeknek ingyenes az étkezés, és kezdetként többszázezer iskolás nem fizet a tankönyvért. Ez a program minden évben szélesedik majd. A sikeres jövő esélyét szolgálja a gyorsuló Sulinet program éppen úgy, mint a roma gyermekek oktatásának kiemelt támogatása.

Ha emlékezetem nem csal, ezt sem csak a rászorulóknak ígérték.

Az esélyeket javítja a gyerekek iskolai túlterheltségének és kiszolgáltatottságának megszüntetése is. A közoktatási törvény módosításával a gyermekek számára jobb alapozó időszakot biztosítunk. Boldog, nyugodt, egészséges, és sikeres gyermekeket akarunk.

A közoktatási törvény elképzelései megbuktak, a tárca visszavonulóban. Magyar Bálint most talán Medgyessyvel mondatta el, hogy valami megmarad a négy évig nem osztályozunk, hétvégére lecke nincs programból?

A hátrányokért, az eltérő tehetségért, szokásokért nem büntetni kell, hanem segítséget kell nyújtani. A sikerélmény minden gyermek számára öröm. Az iskolának ezt kell megadnia. Gyermekeinknek a tudás mellett sok szabadidőre és játékra van szükségük.

Meg fegyelemre és önmérsékletre. Közösségre. Szeretetre.

 

 

Célunk, hogy megvédjük a veszélyeztetett gyermekeket, és megtiltsuk a hátrányos megkülönböztetést. Ezért a szülők beleszólhatnak a különböző felszerelések megválasztásába. Az iskolák nem hozhatnak olyan döntést, mely nem veszi figyelembe a családok anyagi helyzetét.

Talán nem azt jelenti ez, hogy a mérce le kerül? Fontosabb az lenne, hogy felemeljük, aki lent van.

Ami a nyelvtudást illeti, az európai országok közül sajnos a legrosszabbul állunk. Már kisgyermekkortól a nyelvtanulás természetes feladat és igény. Ezért kell az eddiginél több lehetőséget teremtenünk: 2005-től biztosítjuk, hogy az emelt szintű érettségi egyben nyelvvizsgát is jelentsen.

Ezt helyeslem.

 

 

A kormánynak a modern oktatás feltételeit kell megteremtenie. Különösen rosszak a körülmények a szakiskolákban, ezért a szakképzés tartalmának megújítása mellett az oktatás Európa tervének részeként 13 milliárd forintos szakiskola-program indul.

Ehhez okvetlenül szükséges, hogy olyan szakmunkásokat képezzenek, akik el is tudnak helyezkedni. Több helyen azt oktatják, amire tanár van és nem azt, akikre szükség van.

Önök, tisztelt Képviselőtársaim, talán nem is tudják, hogy 137 iskolában nincs vízöblítéses WC vagy meleg vizes mosdó. Igen, ma Magyarországon, 2003-ban. Ez elfogadhatatlan. A már folyó 6,5 milliárd forintos felújítási programot ezért az Európa Tervben 5 milliárd forintos hitelprogram egészíti ki.

Talán nem kellett volna visszavágni a csatornaépítéseket.

 

 

Az információs társadalom Európa Terve olyan modern Magyarországot teremt, ahol sokan használják az internetet. Megfelelő és megfizethető hozzáférésre, eszközökre és tartalomra van szükség. A haladást szolgálja, hogy az új adókedvezmények révén még idén százezerre nő a nagysebességű internet elérési végpontok száma, és szintén az Európa Terv részeként márciustól 25%-kal csökkennek az internetezés költségei. Régóta várt áttörés, hogy minden magyar közintézmény, magyar település és iskola internet-hozzáféréssel rendelkezzen.

Az internet jó. Fontos. De előbb legyen tiszta WC.

 

 

Hölgyeim és Uraim!

 

 

 

A magyar gazdaság erős. Ezt bizonyítja, hogy a napokban minden idők legsikeresebb nemzetközi eurókötvény-kibocsátását hajtottuk végre. De sok olyan jel van, amire figyelnünk kell. A növekedés üteme több mint két és fél esztendeje csökken. Ezt részben magyarázzák a világgazdaság kedvezőtlen jelenségei, de másról is szó van. Két évvel ezelőtt a gazdaságpolitika irányt vétett. Lépései a versenyképesség csökkenéséhez vezettek. Kevés a vállalati beruházás, túl olcsó az import, nincs elég exportkedv. Ez rossz a nemzeti vállalatoknak, a hazai iparnak. Sajnos az erős forint mítosza ma is érezteti hatását.

A sikeres kötvény kibocsátás története, meg a bekezdés második fele mintha egymással ellentmondásban állna. Mivel erős a gazdaság, erős a forint is.

 

 

A modern magyar gazdaság kiegyensúlyozottan, és fenntarthatóan kell fejlődjön. Ez a beruházásokon és a versenyképességen alapul. A fő cél, hogy mindenkinek, aki dolgozni tud és akar, legyen munkahelye, tisztes keresete. A magyar vállalkozók és a külföldi beruházók is megtalálják számításukat, legyen árbevétel és haszon. Ezt olyan gazdaságpolitikával érjük el, ami tekintettel van a gazdasági egyensúly, a növekedés, az inflációcsökkentés és a foglalkoztatás-bővítés együttes követelményeire. Tudom, valamennyi kenyérkereső számára az a legfontosabb, hogy lesz-e munkája. Befektetők mindig dönthetnek úgy, máshol jobban megtalálják a számításukat vagy egyes vállalkozások nem bírják a versenyt. Az igazi kérdés az, hogy tudunk-e olyan környezetet teremteni, melyben új befektetések, új vállalkozások, a növekvő termelés révén több munkahely jön létre, mint amennyi elvész. A felmérések szerint ebben a félévben is közel 40 ezer új munkahely létesül. A magyar gazdaságban bíznak a befektetők Nem véletlen, hogy lényegesen bővíti termelését, és új dolgozókat keres a Philips, a Flextronics, vagy a Bosch. Hasonlóképpen sok kis- és közepes vállalkozás is növeli alkalmazottainak számát. Azok számára, akik átmenetileg elvesztették munkájukat, támogatásokkal segítjük az átképzést és az elhelyezkedést.

A beszédben felsorolt és egymással korábban ellentmondásban lévőnek gondolt célokat először az Orbán kormánynak sikerült harmóniába foglalnia.

 

De hol vagyunk a 400 ezer új állástól?

A modern gazdaság sok százmilliárd forintot megmozgató Európa terve új lendületet ad. Márciustól 150 milliárd forintos fejlesztési hitelprogramot indítunk. A hosszútávú, akár 15 évre szóló hitelt igen kedvező kamatozással vehetik majd fel a magyar vállalatok, hogy új beruházások révén nagyobb eséllyel vegyék fel a versenyt az Európai Unió határain belül. A hitelprogram részeként negyvenmilliárd forint kizárólag a magyar kisvállalkozások kedvezményes hitelezését szolgálja. Számukra 150 millió forintig ma 7,1%-os kamatozású hitel válik elérhetővé. Sok magyar vállalat küzd érthető módon tőkehiánnyal. Számukra a májustól induló további 40 milliárdos tőkeprogram nyújt, piaci módszerekkel, segítséget. A magyar piac sokaknak már szűkös, terjeszkednének a környező országokban. A Corvinus Rt alaptőkéjének 10 milliárd Ft-ra emelése új, tartós esélyt ad. Az erős, modern köztársaság alapját az erős nemzeti gazdaság jelenti.

Ez 200 milliárdos hitelkeret. Jó gondolat, kár, hogy késett, de talán nem teljesen megkésett.

A bejelentésnek ez a része az előző kormány lépéseire emlékeztet. Vajon lehet-e valakit egyszerre szidni és utánozni?

 

 

A mezőgazdaságban, hogy állni tudjuk az európai versenyt, együtt kell adósságcsökkentés és beruházás. Ezért vállalta át az állam tavaly a vállalkozók rövidlejáratú adósságának egyharmadát, idén pedig elindítjuk az Európa Terv részeként a 25 milliárd forintos középlejáratú adósságátvállalási programot. Márciustól pedig hosszú futamidejű, kedvezményes kamatozású hitel vehető fel földvásárlásra, fejlesztésre, forgóeszköz-finanszírozásra. Nemzeti Agrárpolitikánk biztosítja, hogy a mezőgazdasági technológiák megújuljanak, mert agrártermelésünk versenyképessége az elmúlt négy évben romlott. Mindazoktól, akik maguk nem akarnak vagy tudnak önállóan gazdálkodni, életjáradék ellenében a Nemzeti Föld Alap megvásárolja földjeiket. Öt napja indult az akció, és eddig 4000 érdeklődőről tudunk. Azzal lehet számolni, hogy több tízezren vehetik igénybe a járadékot. Részükre így biztosítjuk a biztonságos élet lehetőségét.

Úgy látszik Medgyessy megtalálta a Széchényi terv új nevét: Európa Terv.

A névcsere sok elvesztegetett időt jelent és félő, hogy más bajok is lesznek.

Szólni kellett volna, hogy mit tesz a Nemzeti Föld Alap a felvásárolt földdel?

A családi gazdaság szó nem hangzott el.

Határozott lépéseket teszünk a területi különbségek mérséklésére, a felzárkózás elősegítésére.

 

A kistérségi támogatási alap a 42 leghátrányosabb helyzetű térség esélyeit javítja. Ezt szolgálja a felzárkóztatási támogatás, és a hét leghátrányosabb megye 14 milliárdos kiemelt programja.

Ezek költségvetési tételek.

 

 

Van egy kifejezés, amit nem szeretek. Örülnék, ha mielőbb eltűnne a közbeszédből. Felmegyek Pestre, lemegyek vidékre. Nem. Nincs értelme a vidék és a főváros szembeállításának A nemzetnek együtt kell Európába érkeznie.

Ez a kifejezés akkor született, amikor az ország egységes volt. Mindenki, akár vidéken, akár a fővárosban élt, büszke volt az ország szívére. Nem szóhasználati kérdés, hogy a vidéki ember megkapja-e a megbecsülést, vagy sem.

 

 

Az Európa autópálya program, amelyet a tavasszal indítunk, magyar polgárok millióit kapcsolja be a világ vérkeringésébe. Tovább épül az M0-ás autópálya, és 2007-re az összes országos főútvonalat eléri. Az M3-as 2004-re Görbeházáig, 2006-ig pedig Nyíregyházáig épül meg, az M35-ösön Debrecenig lehet majd eljutni. Az M30-as 2004-re Miskolcra ér. Az M5-ös Szegedig tartó szakasza szintén 2006-ra megépül. Az M7-es autópálya további 58 kilométerrel épül tovább. Dunaújvárost Budapesttel gyorsforgalmi út köti össze 2007-re.

Ki tud fejben jól számolni? Megvan a 800 kilométer új pálya?

 

 

Az Európa Terv részeként még a tavaszi ülésszakon benyújtjuk a 4-es metró megépítéséről szóló törvényjavaslatot és az év második felében megindul a munka.

Kár volt ezt a kérdést túlpolitizálni. Örülök, ha fejlődik a metró, de nem vagyok meggyőződve, hogy pont ez a szakasz kell, s tudom, hogy a felszíni közlekedés nagyon el van maradva.

 

 

Hölgyeim és Uraim!

 

 

 

2003 és 2004 a múlt és a jövő közötti átmenet esztendői. Remélem, hogy valódi nemzeti konszenzus teremthető minden olyan program köré, amely a gyermekek esélyeit növeli, mert mint mondottam, nincs baloldali vagy jobboldali gyerek, magyar gyerek van! S közben kormányom nem feledkezik meg arról sem, hogy ma is, mindannyiunknak, a felnőtteknek is jobban kell élnie.

Hosszú évek óta Medgyessy az első, aki rendszeresen és hangsúlyosan a kormányom kifejezést használja. Közjogilag rendben. Amit szeretnék megélni, hogy olyan kormányunk és olyan belpolitikai helyzetünk legyen, hogy törvényesen megválasztott magyar kormány mindannyiunké lehessen.

 

 

Kezünkben a meghívó az Európai Unióba és vele az esély. Európa a jobb, biztonságosabb élet. Csak rajtunk múlik, élünk-e a lehetőséggel. Április 12-én, és utána minden napon.

Egyetlen tartalmi érv nem hangzott el, miért jó nekünk az Unió.

 

 

Bízom abban, hogy a Tisztelt Ház valamennyi képviselője mindent megtesz azért, hogy az ország polgárai felelősen, a szükséges ismeretek birtokában döntsenek a népszavazáson. Én a szavazásra elviszem magammal unokáimat. Kérem, Önök is vigyék el minél többen magukkal gyermekeiket, unokáikat. Ez a szavazás elsősorban róluk szól!

Én – hála Isten – nem tudnám megtenni: nyolc gyerek kicsit sok lenne a szavazófülkében.

Honfitársaim!

 

Úgy érzem, Bethlen Rákóczi, Kossuth, Széchenyi, Deák, Nagy Imre figyel ránk és bíztat minket.

Hát Kossuth biztosan nem menne be az Unióba. Az ilyen felsorolás nem illő dolog. Nincs mögötte tartalom. Nagy Imre NATO tag sem lett volna...

Most az a feladatunk, hogy átmenjünk a nemzeti múltat az európai jövővel összekötő hídon. A felelősség – miképp múltunk és jövőnk is – közös, mindannyiunké!

Magam a nemzeti múltból a nemzeti jövőbe készülök. Abba a nemzeti jövőbe, amelynek sikerét az Uniós közeg hitem szerint jobban biztosítja, mint a kívülrekedtség.

 

Surján László

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra