Mint a Bourbonok

2003.02.02.
Áprilisi Ifjak

Tavaly december végén a tárca a Közoktatási Törvény 92 oldalas módosítási tervezetével és egy új Nemzeti Alaptantervvel (www.om.hu) lepte meg a karácsonyi szünetre induló pedagógusokat és diákokat.

Mint a Bourbonok - akikről tudjuk, hogy semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek -, úgy viselkednek az oktatási tárcánál a magukat liberális-demokratának hirdető, de a gyakorlatban ezen elveket semmibevevő „modernizátorok”. A 92 oldalas dokumentum megjelenését ugyanis semmilyen szakmai – koncepcionális egyeztetés nem előzte meg. Pedig 1994–98 között – amikor egyszer már hatalmon voltak – megtanulhatták volna, hogy a közoktatás nem kísérleti terep, ahol rögtönzésekkel, és megfelelő „piár” politikával sikereket lehet elérni. A Magyar Bálint vezette oktatási tárca, miként azt az elmúlt hetek történései is mutatják, ismét gyorsan és radikálisan át akarja építeni (vagy inkább le akarja bontani?) a közoktatás egész rendszerét.

A megjelent dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a tárca újra akarja éleszteni a ’94-98 között már látványosan megbukott elképzeléseket. Az előterjesztést a tárca úgy tekinti, mintha csak egy kis „fazonigazítás” lenne, pedig megvalósulása esetén jelentősen átszabná a közoktatási rendszert, hiszen végső kifutásában a Magyarországon hagyományos 3x4 osztályos iskolarendszert átalakítaná 2x6 osztályosra. Nem igazán értjük, hogy ennek a hazai hagyományoktól eltérő oktatási struktúrának az általánossá tétele miért került ismét napirendre, hiszen éppen Magyar Bálint korábbi minisztersége idején egyszer már a közvélemény, a szakma és az iskolafenntartók körében megbukott.

Netán pénzügyi megfontolások állnak az egyébként szakmailag nehezen magyarázható változtatási javaslatok mögött? A törvénytervezet és az új Nemzeti Alaptanterv együttes bevezetése ugyanis jelentős pénzek kivonását teheti lehetővé a jelenleg még mindenki számára hozzáférhető – nyugati mércével mérve magas színvonalú – közoktatásból.

Ironikusan lehetne élcelődni a tervezetekben szereplő változtatások többségén, pl. a bukásmentes alsótagozat (miért kell a későn érő gyermekeknek egy életre elvenni a kedvét a tanulástól?), az írásbeli házifeladat hétköznapokra korlátozása negyedik osztályig (tehát az Egri csillagok olvasónaplóját nem írhatja meg a hétvégén – de akkor mikor olvassa el?). Ugyanilyen az osztályozási rendszer megváltoztathatósága (azaz ezentúl nem kell érdemjegyet adni, ha az iskolának úgy tetszik, akár füstölgő/kevésbé füstölgő mozdonnyal is minősítheti diákjait), vagy a szaktanári tilalom bevezetése alsótagozaton az idegennyelv-oktatás terén. Mi azonban nem kívánunk ezeken ironizálni! A jövő ennél sokkal fontosabb számunkra. A tervezet mögött meghúzódó koncepció ugyanis igen alacsony szintre korlátozza a gyermekek tanulási lehetőségét, mintegy megakadályozva azt, hogy a tudása által önszorgalmából tudjon valaki változtatni a sorsán. Ez több mint bűn egy olyan nemzet esetében, amely szinte csak tudástőkével rendelkezik.

A tervezetek tehát több szempontból is elfogadhatatlanok. Hathatósan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az utánunk jövő nemzedékek tökéletes, nem gondolkodó fogyasztókká váljanak. A már most is látványosan terjedő és romboló kulturális globalizáció alacsony szintű általános közoktatás esetén könnyebben integrálja magába nemzeti kultúránkat, valamint felemésztheti társadalmi ítélő- és ellenálló-képességünket a szélsőségekkel szemben.

Az Áprilisi Ifjak Egyesülete, mint a közművelődéssel, közoktatással kiemelten foglalkozó Egyesület élesen és határozottan tiltakozik az oktatási tárca annyiszor hangoztatott, ellenzékben még számonkért – demokratikus játékszabályokat felrúgó eljárása ellen.A Közoktatási Törvény módosítási tervezete az új (senki által nem igényelt) Nemzeti Alaptantervvel együtt a tananyagcsökkentés és a gyermekközpontúság álarca mögött a jövő nemzedékeinek lebutítását, iskolák százainak bezárását, tanárok ezreinek utcára kerülését szolgálja, és felelőtlenül kedvezőtlen helyzetbe hozza a jövő nemzedékét az egyre inkább kiéleződő munkaerőpiaci versenyben.

Felkérjük Magyar Bálint oktatási miniszter urat, vonja vissza elsietett, átgondolatlan, a hazai oktatási hagyományokat és a mai gyakorlatot semmibevevő tervezeteit. Elvárjuk, hogy csak széleskörű szakmai, politikai és társadalmi egyeztetést követően kialakított egyetértéssel elfogadott koncepció alapján készítsen elő új tervezeteket, amelyek kiküszöbölik a nemkívánt és elkerülhető káros hatásokat. Meggyőződésünk, hogy ily módon nemcsak az elit, hanem mindenki számára megteremthetjük a minőségi oktatás feltételeit, és nemzetünk újabb Nobel-díjas tudósokat adhat az emberiségnek.

Az Áprilisi Ifjak Egyesülete ugyanakkor felhívja az oktatási tárca figyelmét, hogy jelen esetben fontosabb lenne a pedagógusok élet- és munkakörülményeinek további javításával, az iskolák épületeinek felújításával és a kultúra magyar értékeinek népszerűsítésével, támogatásával foglalkozni, hogy – miként Önök is megfogalmazzák – valóban a tudás legyen a hajtóerő!”

Áprilisi Ifjak 

a gondolkodó fiatalok

 
vissza Vissza a kezdőlapra