A Magyar Bioetikai Társaság elnökségének állásfoglalása

 

A Magyar Bioetikai Társaság elnökségének állásfoglalása az eutanáziáról, a terápiás túlbuzgóságról, és a haldokló beteg ellátásáráról

Egyes szervezetek - az embernek méltóságához és önrendelkezéséhez való jogára hivatkozva - küzdenek az eutanázia törvényi jóváhagyásáért, s tevékenységük a média biztosította nyilvánosságnak köszönhetően, a közvéleményt is élénken foglalkoztatja. Ez a törekvés ellentétes a bioetika és az orvosetika legfőbb törvényével, az emberi élet tiszteletével és védelmével, ezért a magyar Bioetikai Társaság szükségesnek tartja e közlemény kiadását és széleskörű propagálását.

A hazai vitákban az emberi élet végével kapcsolatos vitákban csupán egyetlen, a legsúlyosabb etikai problémáról, az eutanáziáról esik szó, holott két igen súlyos etikai probléma kiemelkedő jelentőségű az emberi élet végén: az eutanázia, és a terápiás túlbuzgóság. Az eutanázia alapja a betegek és a gyógyítók reális lehetőségeinek az alábecsülése, a terápiás túlbuzgóság pedig a túlbecsülése. Az eutanázia semmilyen formája nem fogadható el, a terápiás túlbuzgóság pedig a lehetőségek szerint a lehető legnagyobb mértékben kerülendő.

Az eutanázia az orvosnak foglalkozási körében megvalósított szándékos ténykedése, amely a gyógyíthatatlan, szenvedő beteg kérésére, a betegnek a természetes végnél korábbi halálára irányul. Az eutanázia minden formája (aktív, passzív, direkt, indirekt, asszisztált öngyilkosság stb.) ellentétes az orvoslás és az egészségügy legalapvetőbb feladataival és céljaival, azt ősidők óta tiltják az orvosi foglalkozás szabályai, és elutasítják a világvallások is. Hibás az az elgondolás is, amely a beteg önrendelkezési jogára hivatkozva tenné lehetővé az eutanáziát, hiszen az élettel való szabad rendelkezés nem teremthet olyan helyzetet, hogy szabad elhatározással visszavonhatatlanul megfosszuk magunkat életünktől, mert ez nem a szabadság érvényesítését, hanem a szabadság végleges megvonását eredményezi.

Az emberi közösség nem segítheti egyetlen tagját sem a halálba, de kötelessége a halálban való segítség, és ez a közösségi attitűd az eutanázia humánus alternatívája. Az orvosnak kötelessége a testi fájdalom megszüntetése, vagy hathatós csillapítása, a lelki szenvedés oldásában pedig az egészségügyön kívül jelentős szerepe van a családnak, barátoknak, önkéntes segítőknek, társadalmi szervezeteknek (pl. hospice mozgalom), vallási közösségeknek. A beteg joga, hogy megszabja halálának helyét, a társadalom feladata pedig az, hogy ehhez biztosítsa a humánus intézeti hátteret, illetve az otthoni ápolás lehetőségét.

Nemcsak a gyógyíthatatlan beteg halálának siettetése, hanem a halál értelmetlen elodázása sem fogadható el. A valós indikáció nélkül végzett rendkívüli, felesleges vagy valószínűtlen eredményességű beavatkozások sok esetben növelik és elnyújtják a haldokló szenvedését, fájdalmat okoznak a hozzátartozóknak és súlyos terhet rónak nemcsak az ellátó személyzetre, hanem az egész társadalomra is. Ez a terápiás túlbuzgóság öncélú, veszélyezteti az egyén integritását, emberi méltóságát és önrendelkezését. A terápiás túlbuzgóság kerülése nem eutanázia.

A helyes, emberhez méltó gyakorlatot az ember szerető végigkísérése jelenti az utolsó úton: minden rendes, arányos gyógykezelés, fájdalomcsillapítás megadása, figyelmes gondoskodás-gondozás, a beteg odaadó ápolása, táplálása, szomjának csillapítása, tisztaságának, komfortjának biztosítása és a szerető közellét megadása élete végéig. A társadalom feladata, hogy a humánus körülmények megteremtésével, az eutanázia minden formájának elutasításával, és a terápiás túlbuzgóság lehető legteljesebb kerülésével biztosítsa az ember jogát a méltóságteljes halálhoz.


Országos Sajtószolgálat

 

vissza Vissza a kezdőlapra