Dessewffy László


Keresztény krimi
 

Könnyű a válasz arra a kérdésre, hogy miért nem sikeres a keresztény média: Végtére is nincs benne helye a horrornak, a kriminek, a gyűlöletkeltésnek, alantasságnak, pornónak. Most mégis megjelent egy mű, amely mindezekből egy kis ízelítőt idéz fel - politikai horror-történet formájában. Címe: "Voksok és keresztek - A KDNP kálváriája, avagy a rendszerváltás dokumentumregénye."


Nevezhetnénk nyomozó-regénynek is. A szerző - Jezsó Ákos újságíró - rendkívül alapos dokumentumgyűjtéssel ábrázolja azt a folyamatot, amint a jobb sorsra érdemes magyar kereszténydemokráciát néhány év alatt lejáratja, kompromittálja és szétzülleszti egy kalandorokból álló szűk kör és a félrevezetett, felkészületlen, politikai dilettánsok nyája.


A szövegbe épített eredeti dokumentumok száraz politikai nyelvezetét merészen ellenpontozza a riporteri hang, a könnyed csevegéssel kevert média-közhelyek szinte már parodisztikus alkalmazása.


Ne botránkozzon meg a Tisztelt Olvasó, ha a szerző rebellis jelzővel illeti az alapító régi kereszténydemokraták tiszteletreméltó csoportját; közöttük Varga Lászlót és Kovács K. Zoltánt, a törvényességet védelmező Isépy Tamást, vagy a mindig nyugodt és mérsékelt Harrach Pétert, a végsőkig tűrő és áldozatkész Surján Lászlót és Latorcai Jánost; szemben az akkori médiumok dicsfényében sütkérező törtetőkkel, akik a történet végére törvénysértőként lepleződnek le. A rebellis szót idézőjelben kell érteni. Mint ahogy leleplező a Baráti Társaság név azokra nézve, akik legfeljebb önmaguknak és egymásnak voltak barátai, akiket elvakítottak saját elfogultságai és Giczy György felelőtlen nagyotmondásai, fűt-fát, politikai jövőt, magas hivatalokat ígérve a gyenge ítélőképességgel megvert műkedvelőknek.


A regény végére mindez kiderül, s bármilyen izgalmas olvasmány is ez a krimi, az olvasónak nem szükséges előre lapozni a csattanóért, hiszen jól ismerheti a legutóbbi hónapok sajtójából.


Nem árt viszont kellő kritikával mérlegelni a dokumentumokat. Az olvasó könnyen érezheti a párt szétverői által szajkózott nemzeti, keresztény és szociális közhelyek hatása alatt, hogy lám, milyen derék, okos magyar gyerekek vezették átmenetileg ezt a pártot. Vesse össze az olvasó az üresen puffogtatott jelszavaikat valóságos tetteikkel, vagyis hogy az egyházak és a kereszténység örök ellenfeleinek kedveztek és vonják le ebből a tanulságot másokra és a jövőre nézve is.


Kimaradt viszont a krimiből a korabeli sajtó talán döntő szerepe. Mialatt a baloldali média kárörömmel kommentálta a "keresztények veszekedését" és szorgalmasan verte az éket, dezorientálta az olvasókat, a korabeli jobboldali sajtó mérhetetlen rövidlátást tanúsított. Készpénzként terjesztette a felelőtlen ígérgetésekkel és a belső ellenfelek besározásával pozícióba kerültek álláspontját, meg sem kísérelve a valóság felderítését. Nem egy vezető "nemzeti, keresztény" újságíró maga is dicstelen szerepet vállalt a kereszténydemokrácia lejáratásában, valamiféle politikai karriert remélve.
Tanulságos lett volna a regény végén az amúgy is tízezer számra osztogatott egykori pártprogramok helyett egy kis összeállítás a kereszténydemokrata történet sajtóbeli szerepléséből. A többnyire rosszul, vagy sehogy sem tájékoztatott keresztény olvasónak így módja lenne összevetni saját ügyében a valóságot annak sajtóbeli tükrével.


Dessewffy


(Jezsó Ákos: Voksok és keresztek - a KDNP kálváriája, avagy a rendszerváltás dokumentumregénye. Mayer Mihály püspök és Varga László, a KDNP elnökének előszavával. Válasz könyvkiadó. 2.450,- Ft.)
 

vissza Vissza a kezdőlapra