Akadémikusok felhívása az uniós csatlakozás támogatására


 

Felhívás hazánk EU csatlakozásának támogatására

Magyarország április 12-én jövőfordító, történelmi népszavazás előtt áll. A rendszerváltás kezdete óta remélt csatlakozásunk az Európai Unióhoz mostanra karnyújtásnyi közelségbe került. A csatlakozás azt az esélyt kínálja nemzetünk közösségeinek, polgárainak; mindannyiunknak, hogy végleg túljuthatunk történelmünk zsákutcáin, a "nekünk Mohács kell" önpusztító jövőképén. A nemzethalál komor fenyegetésének elhárítása helyett az európai magyar jövő juthat osztályrészül a ma élő s az eljövendő nemzedékeknek. Mindez a rendszerváltoztató évtized közös munkájának, megszenvedett és ezzel visszafordíthatatlanná lett eredményeinek beteljesülése is: a parlamentáris demokrácia, a teljesítményelvű piacgazdaság és a szociális biztonság megszilárdulását biztosítja mindannyiunk számára.

Tudjuk, hogy sok kétely, fenntartás, bizonytalanság kíséri ma a csatlakozást. Sokáig nélkülözött teljes körű nemzeti szuverenitásunk eszméje és élménye az a közös kincsünk, amelyet az európai egységesülésben is képesnek kell lennünk megőrizni, miközben vállalható igazodást kíván a határok szabad átjárhatósága, az európai piacok megnyílása, s az értékelvű közösséghez tartozás. A magyar értelmiségnek kötelessége, hogy az új kihívásokról, lehetőségekről és hátrányokról egyaránt tájékoztassa a közvéleményt - egyértelműen és nyíltan vállalva elkötelezettségüket az Európai Unió mellett!

Ezt teszi a magyar tudósok közössége is. Felhívással fordulunk a döntéshozókhoz, a közvélemény formálóihoz, a helyi társadalom mértékadó személyiségeihez; valamennyi magyar állampolgárhoz: jó lelkiismerettel támogassuk együtt az április 12-i népszavazás sikerét! A tudomány emberei munkájuk révén régóta, belülről ismerik az uniós világ követelményeit és lehetőségeit. A magyar tudomány legjobbjai, kutatóink és egyetemi hallgatóink személyes tapasztalatokat szereztek az uniós együttműködésekben. Hitelesen és meggyőződéssel mondhatjuk tehát: a nemzeti út Európába vezet! Ezen az úton fűzhetjük szorosabbra nemzeti közösségünket a határon túli magyarsággal is.

A magyar történelem sok keserű tapasztalata mutatja: Haza és Haladás ügyének szétválasztása mindenkor tragikus következményekkel járt. Felhívjuk ezért a parlamenti pártokat, hogy a népszavazásig előttünk álló két hónapban szűkebb pártérdekeiket félretéve szólítsák fel híveiket, hogy IGEN-nel szavazzanak április 12-én! Felhívjuk a magyar nyomtatott és elektronikus sajtó munkatársait is: legyenek partnereink az új évezred kezdetének nagy szenzációja, a nemzet közös vállalkozása, az uniós ügy győzelme előkészítésében, bemutatásában!

Illyés Gyula ha élne, ma azt mondaná: "Jól az felel ma, ki IGEN-nel felel!" Érthetően, tisztán, magyarul.

Nemzeti érdekeinket a csatlakozás után - immár egyenrangú tagállamként - a mindenkori magyar kormánynak kell újra és újra határozottan érvényesítenie. Annak tudatában, hogy valamennyi parlamenti párt egyértelműen támogatja a belépést, az IGEN szavazatok meggyőző többsége adhat most már erkölcsi magabiztosságot ahhoz, hogy emelt fővel, a nemzeti büszkeség jogos érzésével léphessünk be az Európai Unióba.

A Magyar Tudományos Akadémia, a nemzet tudományos köztestülete nevében ehhez ajánljuk támogatásunkat!

Budapest, 2003. február 11.

Vizi E. Szilveszter akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Kosáry Domokos akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke

Glatz Ferenc akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke

Kroó Norbert akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

Hámori József akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

Keviczky László akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

Marosi Ernő akadémikus
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

Palánkai Tibor akadémikus
az EU Kommunikációs Közalapítvány Kuratórium elnöke

 

 

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra