Bolyongás közben

 

A MEGBÉKÉLÉS ÉS A SZOLIDARITÁS ALAPJÁN

 

Én vagyok a Biller Pista - szokott bemutatkozni egy pozsonyi gyökerű, angol állampolgárságú végtelenül kedves és segítőkész ember, aki a Pista szó és a pozsonyi nagyapa ellenére nem beszéli nyelvünket. Mélységesen hívő katolikus, aki szívén viseli gondjainkat és hacsak lehet meg is találja az azok megoldására vezető eszközöket. Az Európai Néppárt munkatársa.

Az interneten bolyongva találtunk egy interjút, amely három éve készülhetett vele. Ma is aktuális, ezért bemutatjuk olvasóinknak. Az írás eredetileg a Magyar Naplóban jelent meg.

 

Az Európai Unió keresztényalapokon nyugszik

Stephen Biller szakértő, az Európai Néppárt Frakciójában az Egyesült Királyságot képviseli.

- A magyar érdekek megjelenítése az Európai Unió szintjén a hetvenes évekre tehető. A szálak Önhöz vezetnek.
- Az Európai Közösségnek a vasfüggönyön túli, kelet-európai országokkal nem volt hivatalos kapcsolata. Kivétel a Romániával 1977-ben kötött kereskedelmi megállapodás. Felmerült az Európai Közösség fejlesztésének gondolata. Az Európai Közösség Demokratikus Frakciója részéről Magyarország és Lengyelország érdekében munkálkodó lobby valóban az én személyes kezdeményezésemre jött létre.
- Tudomásom szerint a magyar kisebbségek ügyét is sikerült a nyolcvanas években az Európai Közösség elé vinnie.
- Magyar kisebbségek élnek Ukrajnában, Szlovákiában és Romániában. Tudni kell, hogy Nyugat-Európa nem emlékszik Trianonra, ezért reménytelennek látszott a magyar kisebbség problémáját általánosságban fölvetni. Ki kellett választani a magyar kisebbségek egyikét, amely által az egész kérdés az Európai Közösség napirendjére kerülhet. Ehhez jogi eszközt kellett találni: ez volt a kereskedelmi és együttműködési megállapodás, amely Románia és a Közösség között köttetett. E megállapodás révén került reflektorfénybe, hogy Romániában a magyar kisebbség jogait nem tartják tiszteletben. A Közösség ennek hatására 1987-ben felfüggesztette a kereskedelmi megállapodást. A Külügyi Bizottság 1989-ben nyilvános tárgyalást tartott a magyar kisebbségek ügyében. Tanúkat hallgattak meg, Ara Kovács Attila volt az egyik, Doina Cornea asszony a másik. Őt Ceaucescu nem engedte el, írásban tanúskodott. A parlament egész napos vizsgálatot folytatott az emberi jogok romániai tiszteletben tartása tárgyában. Szlovákiával is megállapodást kötöttünk, Ukrajnával partnerségi együttműködési megállapodást. Amikor a romániai parlamenti delegáció szót emelt az Ukrajnában élő román kisebbség jogaiért, jeleztük, nem követelhetnek olyasmit, amit saját maguk nem biztosítanak az országukban élő magyar kisebbségnek. A nyolcvanas évek végén egy kiállítást rendeztünk a Parlament plenáris ülésének idején az erdélyi magyar kisebbségről. Minden eszközt megragadunk ahhoz, hogy ez a probléma Nyugat-Európában is érzékelhető legyen. Az Európai Közösség fontosnak tartja az emberi jogok tiszteletben tartását.
- A rendszerváltás idején a brit konzervatívok nagy segítséget nyújtottak a magyarországi választások előkészítésében. Ön állt az ügy mögött.
- A változás jelei már a nyolcvanas évek elején érzékelhetőek voltak. 1988-89 környékén Jeszenszky Géza meglátogatott, a segítségünket kérte. Emberi és anyagi támogatással vettünk részt az előkészítésben. Lord Geoffrey Patte vezetésével megalakult a Brit Konzervatívok Bizottsága Kelet- és Közép-Európáért. Fontosnak véltem, hogy e Bizottság tagjai jelen legyenek, életközelből ismerjék meg azokat a körülményeket, amelyek megváltoztatására szövetkeztek. Ezek az emberek valóban misszióban jártak. Kilépve Nyugat-Európából, Magyarországot járták, a vidéket. A kelet-európai választások sikere a brit konzervatívok sikere is volt. E választások után először fordult elő Anglia történelmében, hogy valaki - nevezetesen Antall József - saját anyanyelvén 10-15 percet beszélhetett a Brit Konzervatív Párt kongresszusán.
- A brit konzervatívok elkülönülnek az Európai Unión belül.
- Angliában az Európa-tagság kérdése másként vetődik fel, mint a kontinensen, a "természettől is összerendelt" országokban. A párt szlogenje: Európában, de Európa által nem irányítva. A párt mégis híjával van az angol nép számára érvényes Európa-politikának. Ugyanakkor nyilvánvaló, az Európa Parlament hatása nemzetközi szinten látványosan erősödik.
- Mi a véleménye a kereszténység szerepéről az Európai Unióban?
- Az Európai Uniót kereszténydemokrata kormányok alapították. Az Európai Unió keresztény alapokon nyugszik, a megbékélés, a szolidaritás alapjain.

Detrich Zsuzsanna
 

vissza Vissza a kezdőlapra