Egyház és politika a közbeszédben

 

Hogyan tájékoztat a média? - Egyház és politika a közbeszédben címmel kétnapos konferenciát tartott Budapesten a Protestáns Fórum, a Konrad Adenauer Alapítvány és a Concentrum elnevezésű, burgenlandi székhelyű vallásközi szervezet. A résztvevők az alábbi nyilatkozatot fogadták el:

 

1. A tömegmédia különböző formái, a televízió, a rádió, de az írott sajtó, a film és egyre inkább az internet is alapvetően meghatározzák korunkat, melyet az információ és a kommunikáció korának nevezünk. Már ebből a megjelölésből is látszik, hogy a médiumok eszköz jellege átalakulóban van. A médiumok, vagyis a bennük és általuk működő szereplők meghatározzák a célokat, az információk és a kommunikáció választékát, valamint tartalmát. Így lényegtelen, mellékes tárgyak válhatnak uralkodóvá, miközben lényeges és döntő dolgokról hallgatnak, s ennek következtében a befogadó közeg félretájékoztatásának tendenciája érvényesül.

2. A médiumok a modern technika eszközeinek alkalmazásával ezen túlmenően is hozzájárulnak ahhoz, hogy a valóság és a fikció közötti különbség elmosódjon. Az öbölháborút, vagy a 2001. szeptember 11-i katasztrófát, vagy a Challenger és Columbia űrhajók lezuhanását a televíziót fogyasztók sokszor öntudatlanul is úgy nézték, mint sci-fi filmeket, a star-treck és időutazásos filmek pedig teljesen realisztikusnak tűnnek. Így lesz a "The medium is the message" megállapítás félrevezető, hiszen az sem világos, hogy ki irányítja a médiát, és az sem, hogy milyen valóságtartalma van az üzenetnek.

3. Hogyan képes ilyen körülmények között egyáltalán orientálni a média? Egyrészt önkritikusan maga is vita tárgyává teheti az 1. pontban megfogalmazott funkcióváltozást (ahogyan a médiumból hatalmi tényező lett) azzal a céllal, hogy intézményessé váljon a médiumok demokratikus ellenőrzése (a tájékoztatás rendező funkciója, médiatörvény, működőképes felügyelőszervek) másrészt a 2. pontban megfogalmazott - esetleg öntudatlan - médiastratégiákat átláthatóvá teheti, és médiaetikai vitát kezdeményezhet. Keresztény és egyházi szempontból nem a világból menekülésről, hanem a világ "feldolgozásáról" van szó. Nem a realitás meghamisítása (pl. az erőszak és a szex bemutatásával) vagy megszépítése a cél, hanem a viszonyok felelősségteljes értékelése és alakítása (a tájékoztatás etikai funkciója).

4. Az egyházak részvétele a társadalmi közbeszédben általában és különösen a média tekintetében, Európa jövője szempontjából nélkülözhetetlen. A szekuláris társadalom a modern tudomány és technika minden speciális területén a szakértők és szakemberek tárgyi tudásával számol. A média tájékoztatása ebből a perspektívából nem nyújthat többet, mint ami adott: általában összefüggéstelen, ideiglenes szakmai ismeretet. Ezért olyan szakemberekre van szükség, akik az emberről komplex és teljes (egész) képet tudnak alkotni, és olyan alapelvekről és értékekről tudnak, melyek segítik az embert, életének megbízható irányításában. Ilyen szakembereket az egyházakban is találunk. Ha ők nem vehetnek részt az élet tájékozódásáról folytatott dialógusban, akkor a szekuláris társadalom, és benne a médiák, mind inkább irányt tévesztenek, elvesztik valóságérzéküket, és végső soron egyedül maradnak.

5. Az egyházak részvétele a közbeszédben magukra az egyházakra is pozitívan hat vissza. Különösen a volt kelet-európai országokban, ahol az egyházakat hosszú évtizedekig gettóba szorították, szükséges újra tanulni az egyház és a szekularizált ember közötti beszélgetést. Miközben az egyházak a médiáról és a médiával beszélnek, maguk is kommunikatívabbak lesznek, és lehetőségük lesz a mai ember és a mai világ jobb megértésére.

6. Az egyházak nem az egyedüli értelmet és értéket közvetítő intézmények. Gondolkodásukban és cselekvésükben ők sem szabadok a tévedéstől. De az egyházak hosszú történetük során, mely tele volt kudarcokkal és sikerekkel, mégis csak a legtöbb és a leginkább megőrzött tapasztalattal bírnak az emberek életéről, vágyairól és kétségeiről. Ezekkel a témákkal a médiumok is foglalkoznak, és saját eszközeikkel gyakran olyan válaszokat kínálnak, melyek csak látszólag azok.
 

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra