Ébredező KDNP

 

Újjáalakult a KDNP Óbuda-Békásmegyeri szervezete

 

2003 február 3-án ünnepélyes keretek között újjáalakult a KDNP Óbuda-Békásmegyeri szervezete. Az új­já­alakulásnak a 2002. novemberében összeült Országos választmány adta meg a jogi lehetőséget. Az ün­nepségen, ahol jelen volt a KDNP elnökén Dr. Varga Lászlón és főtitkárán dr. Szakolczay Györgyön kívül a kerület Polgármestere Tarlós István, országgyűlési képviselője Gyürk András, va­la­mint a FIDESZ ( Bús Balázs alpolgármester) és az MDF ( Szegner László) kerületi elnökei, az ünnepi beszédet Dr. Szabados Pál a KDNP volt elnöke mondta. Beszédében elmondta, hogy:

„A magyar kereszténydemokrácia öt éve tartó vesszőfutása remélhetőleg véget ért. Különböző külső e­rők együtthatása, emberi önzés és rövidlátás eredményeként az elmúlt fél évtizedben a hazai ke­resz­tény­demokráciát mint politikai erőt tönkretették. A 90-es évek közepén a KDNP 35000 taggal ren­del­ke­zett és súlyát a politológusok 10% körülire értékelték. A párt szétverése eredményeként a KDNP 1998-ban már nem jutott be a parlamentbe, 2002-ben pedig Bartókék már a baloldalt támogatták. A KDNP-n belül megmaradtak nagy többsége és a pártot kényszerűségből elhagyók közül azonban so­kan reménykedtek, hogy nem érhet ilyen méltatlan véget számukra e fontos eszmerendszer.”

Történelmi visszapillantásában a kereszténydemokrácia gyökereiről beszélt.

„A katolikus társadalmi tanítás kidolgozásának ideje 1879 után, XIII. Leó reform pápaságával kez­dő­dött el. Ő már trónra lépése utáni első körleveleiben a kapitalizmus társadalmi igazságtalanságaira hív­ta fel a figyelmet és sürgette a keresztény szellemiségű szervezetek megalakulását. Hazánkban a tár­sadalmi igazságtalanság a 3 millió koldus, földnélküli paraszt sorsában csúcsosodott ki. E gon­do­la­tot a XX. században Prohászka püspök, Németh László és Illyés Gyula írók vitték nyilvánosság elé. Ők nyíltan követelték, hogy adjanak földet, kenyeret ennek a 3 millió magyarnak. Ha ezt időben meg­old­juk, nem tántorog ki 2,5-3 millió magyar az országból. Németh László: A minőség forradalma c. mun­kájában kijelölte az új utat; „új értelmiséget kell kinevelni”. Maga is elment tanítani a Nép­fő­is­ko­lá­ba. A gondolat Kerkai páternél vált gyakorlattá; megszervezte a KALOT mozgalmat, 15 Nép­fő­is­ko­lát alapított. 1930-40 között a KALOT 500.000 fővel működött. Erre a bázisra épült fel a KDNP előd­je a Demokrata Néppárt és 1947-ben a „kék cédulák” ellenére győztes lett. Varga László elnök úr, aki már ekkor tagja volt a Demokrata Néppártnak, élő tanúként hirdeti: ha Rákosiék nem verik szét, erre épül­hetett volna a jövő. A II. világháború után a kereszténydemokrácia gyakorlati győzelmét nyugat-Európa biztosította. Két nagy közgazdász a német Ludvigh Erhardt és a francia Robert Schumann nem­csak a két nép megbékélését, de gazdasági felemelkedését is elősegítette. Ez a tény a „gazdasági cso­da” néven vált ismertté világszerte. Erhardt „jólétet mindenkinek”, Schumann a „demokrácia vagy ke­resztény, vagy nem demokrácia” nagy gondolatai ma is érvényesek.” Ők a mi elődeink.

2003. július 30-ig a vezetőségválasztásig az Óbuda-Békásmegyeri szervezetet 4 főből álló szer­ve­ző­bi­zott­ság vezeti. Ennek tagjai: 

Dr. Szabados Pál volt KDNP elnök

Horváth László MKDSZ elnök

Dr. Marosvölgyi Péter KDNP elnök és

Dr. Horváth Csaba szervezőtitkár

Az előttünk álló feladat, hogy

A rendezvényen jelen lévő KDNP tagok egyhangú szavazással elfogadták a szervezet újjáalakulását.

Az újjáalakult szervezetet támogatásáról biztosította a KDNP jelenlévő vezetőin kívül Tarlós István polgármester, Bús Balázs alpolgármester, a FIDESZ kerületi elnöke és Szegner László az MDF kerületi elnöke is. Arra, hogy kinek is kell tennie a kereszténydemokrácia erősítéséért, arra vonatkozóan Szabados Pál Teréz anya szavaival válaszolt: Önöknek és nekem.

Azok a kereszténydemokraták, akik az új szervezetben dolgozni kívánnak, jelentkezésüket a FIDESZ kerületi szervezetének székházában személyesen minden hétfőn 15:00-16:00 között Horváth Csabánénál tudják megtenni.

Budapest, 2003. február 3.

Horváth Csaba

 

 

 

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra