A PAX TV műsora

2002. január 15. szerda

09:00 Kôbe zárt idô 12/6. rész (30') történelmi sorozat Barangolások a Kárpátok alján
09:30 Mitológiai legendák 26/15-16. (60') rajzfilm-sorozat
  15. Odüsszeusz és a trójai faló
  16. Jászon és Médea
10:30 "Élô kövekként" (30') Bábel Balázs érsek portréja Hit, hivatal, hivatás - a kihívásokkal teli egyházi munkában elválaszthatatlanok ezek a fogalmak. Mindez szép, de talán túl hivatalosan hangzik - leginkább tisztességben megőszült, mindig komoly, elmélkedő, díszes ruhába öltözött főpapokat képzelünk el, pedig a püspökök hétköznapi munkája nagyon is emberközeli. A Magyarország egyházi méltóságait bemutató rendhagyó portré-sorozatban ezúttal a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főpásztora, Dr. Bábel Balázs érsek vall életéről és hivatásáról.
11:00 Pax-ajánló
14:30 Áprád-házi Szent Erzsébet 11/8. rész (13') történelmi soorzat Kitaszítottságban
14:45 Hittan - az Üdvösség története 52/10-11. rész (90') katolikus hittanóra
10. Szent Pál apostoli levelei az Efezusiakhoz, Kolosszeiekhez és Filemonhoz
11. A pasztorális levelek
16:15 India templomai 56/11. rész (23') dokumentumfilm-sorozat
16:45 Kisokosok Játékországban 26/5. rész (13') bábfilmsorozat
17:00 Kolumbusz Kristóf 26/25. rész (30') rajzfilm-sorozat Vihar gátolja a hazatérést
17:30 Az én iskolám 26/3-4. rész (30') ifjúsági filmsorozat Kambodzsa, Párizs
18:00 Zarándokok nyomában 3/1. rész (50') dokumentumfilm-sorozat Aki átkel a túlsó partra Mit keresnek a zarándokok - a hitük külsőségeit, vagy a belső nyugalmat? Mária kegyhely Bosznia szívében, ezeréves vándorút a Japán szigetvilágban, belső utazás Jézus, Buddha és Mohamed nyomdokain.
19:00 Szent Imre legendája (20') emlékműsor A tragikus sorsú trónörökös élete évszázadokon át a lovagiasság, az erkölcs és a hit eszménye volt.
19:30 A fájdalmak férfija (60') dokumentumfilm A halotti lepel Tények és találgatások, minden, amit tudni lehet, vagy tudni vélnek a torinói lepelrôl.
20:30 Beszédtéma - Menyegzô (45') vitaműsor
21:15 Vatikán - a pápák hatalma (55') dokumentumfilm-sorozat II. János Pál és a szabadság
22:15 Nagy kérdés 6/5. rész (30') ismeretterjesztô sorozat A mindenség elméletének kutatása A tudomány az egységet, az összefüggéseket keresi. Vajon létezik-e egyetlen olyan teória, amely az univerzum összességét képes egy koherens matematikai modellel leírni.

2002. január 16. csütörtök

09:00 Gyógyító természet 6/3. rész (30') ismeretterjesztô sorozat Mozgásterápia Irodai hátfájás, teniszkönyök, isiász és nehézlégzés - a mindennapi rossz szokások maradandó és fájdalmas hozománya. A gyógyítás pedig egyszerűbb, mint gondolnánk: az Alexander módszer megtanít a helyes testtartásra és a folyamatos mozgásra.
09:30 Mitológiai legendák 26/17-18. rész (60') rajzfilm-sorozat
17. Herkules és Atlasz
18. Kadmosz és Európa
10:30 Cserépedények (30') riportfilm Hagyó József katolikus lelkész, mindenki Józsi bácsija egyik alapítója volt annak a Biatorbágyon 14 éve működô kerámiamu"helynek, ahol fiatal értelmi fogyatékosok találnak értelmes munkát és megérto" közösséget.
11:00 Pax-ajánló
14:30 Árpád-házi Szent Erzsébet 11/9. rész (13') történelmi sorozat Szentté avatás
14:45 Hittan - az Üdvösség története 52/11-12. rész (90') katolikus hittanóra
11. A pasztorális levelek
12. A Zsidókhoz írt levél
16:15 India templomai 56/12. rész (23') dokumentumfilm-sorozat
16:45 Kisokosok Játékországban 26/6. rész (13') bábfilmsorozat
17:00 Kolumbusz Kristóf 26/26. rész (30') rajzfilm-sorozat Diadalmas hazatérés
17:30 Az én iskolám 26/5-6. rész (30') ifjúsági filmsorozat Havanna, Izrael
18:00 Zarándokok nyomában 3/2. rész (50') dokumentumfilm-sorozat Közös utak A zarándoklat újjászületés, időutazás és kapcsolat az ősökkel. Shiva hitvese, India rendteremtő istennője, az írországi Szent Patrik negyvennapos küzdelme a kígyóval, és az ő útjukat választó mai vándorok világítják meg a zarándoklat lényegét: az itt és a most átélése a múlt tiszteletén keresztül.
19:00 A kenyér (20') néprajzi film Megismerhetjük az alföldi kenyérsütés fogásait és egy érdekes erdélyi kenyérsütés-szokást is. Mert közönséges kenyér nincs - a mindennapi betevô falatnak lelke, sütésének rítusa van.
19:30 Jeruzsálem Chihuly szemével (52') dokumentumfilm A New-Yorkban élô, világhírű olasz üvegművész, Chihuly, 1999 nyarán monumentális kiállítást rendezett Jeruzsálemben, Dávid Tornyában. Az ôsi erôdítményt hatalmas fújtüveg-tárgyakkal szórta tele, és vasvázra illesztett üvegdarabokból épített szobrokat.
20:30 Tízparancsolat ma 10/3. rész (45') Hankiss Elemér sorozata Isten nevét hiába fel ne vedd! Hankiss Elemér egyéni hangvételű sorozata a zsidó-keresztény kultúra erkölcsi alapelveit, kérdéseit és égető problémáit tárja fel. A mózesi törvények bibliai háttértörténete inkább csak apropó - a ma emberét érintő kérdésekre neves hazai gondolkodók, egyházi és vallási vezetők - többek között Popper Péter, Heller Ágnes, Schweitzer József, Szabó István és Bárándy Péter - keresik az aktuális és örökérvényű választ. Ez az epizód egy kevéssé ismert, mégis fontos parancsolat rejtelmeit tárja fel.
21:15 A világ kultúráinak színpadán (55') dokumentumfilm-sorozat Lhasa, a tudat világa Egzotikus kalandozás a világ tetejére és a tudat mélyére, Lhasa buddhista szerzetesei között.
22:15 Nagy kérdés 6/6. rész (30') ismeretterjesztô sorozat Mit jelent a mindenség? Az igazi nagy kérdések: van-e Isten? Mi a létezés célja? Hol végződik a tudomány, és hol kezdődik a hit?

2002. január 17. péntek

09:00 Gyógyító természet 6/4. rész (30') ismeretterjesztô sorozat Homeopátia Hasonló a hasonlótól gyógyul - a derék német patikus, Hahnemann doktor komolyan vette a "kutyaharapást szőrével" mondást, és gyökeresen megváltoztatta az orvosok receptírási szokásait. Az eredményre mérget vehetünk!
09:30 Mitológiai legendák 26/19-20. rész (60') rajzfilm-sorozat
19. Kasztor és Pollux
20. Odüsszeusz és Penelopé
10:30 Gyula bácsi (25') Lukács Gyula portréja Már csaknem kilencven éves, de a szíve még ma is fiatal. Lukács Gyula a háború elôtti cserkész vitakörök hagyományait élesztette újjá.
11:00 Pax-ajánló
14:30 Árpád-házi Szent Erzsébet 11/10. rész (13') történelmi sorozat Szent Erzsébet ereklyéi
14:45 Hittan - az Üdvösség története 52/12-13. rész (90') katolikus hittanóra
12. A Zsidókhoz írt levél
13. Az Evangéliumok
16:15 India templomai 56/13. rész (23') dokumentumfilm-sorozat
16:45 Kisokosok Játékországban 26/7. rész (13') bábfilmsorozat
17:00 Simba, az orszlánkölyök 26/1. rész (30') rajzfilm-sorozat
17:30 Az én iskolám 26/7-8. rész (30') ifjúsági filmsorozat Tanzánia, Ausztrália
18:00 Zarándokok nyomában 3/3. rész (50') dokumentumfilm-sorozat Az áhítat mögött Zarándokügyi minisztérium Szaúd-Arábiában, kegytárgy-ipar Lourdes környékén, politikai ügy Portugáliában, a hatalom előszobája Szenegálban, elnéptelenedett buddhista szentély Indiában - a zarándokhelyek nem túl hízelgő világi vetülete.
19:00 Beszédtéma - Böjt (40') vitaműsor
19:45 Csendes éj Kanadában (30') dokumentumfilm Karácsony a Hutteritáknál Első ízben látogatunk el egy idegenek elől zárt közösséghez, hogy együtt ünnepeljük velük a számukra legszentebb ünnepet: a Karácsonyt. A hutteritákat négyszáz éve üldözték el hazájukból, Morvaországból, eretnek anabaptista nézeteik miatt. Ma elismert békeegyházként tartják őket számon. Kanada nyugati részén élnek, nem fogadják el a magántulajdon fogalmát, és egész életüket a "szeresd felebarátodat" parancs szellemének szentelik. Az újvilágban találtak otthonra, de énekeik, szertartásaik ma is az öreg kontinens hangulatát és kultúráját idézi.
20:15 Ave Maria (55') koncert Händel Hallelulája, Schubert címadó dala és Gershwin Summertime örökzöldje csendül fel egyetlen előadás keretében, Carlo Palleschi vezényletével, Olaszország egyik leghangulatosabb templomában.
21:15 A prímás (100') játékfilm Hogyan lehet túlélni az olyan büntetést, amit olyan bűnökért szabnak ki, melyek Isten törvényei szerint nem is léteznek? El lehet-e törölni a katolikus népért érzett felelôsségtudatot, látva, hogy még az egyházi emberekbôl is képes árulót, besúgót faragni a hatalom és az érdek? Változik-e ettôl a prímás Istenbe, az emberbe és a világba vetett hite?

2002. január 18. szombat

09:00 Simba, az oroszlánkölyök 26/19. rész (30') rajzfilm-sorozat
09:30 Egy csodálatos nap 13/9. rész (24') ifjúsági filmsorozat Marokkóban a Ramadán idején Ha meg akarsz ismerni egy országot, ismerd meg az ünnepeit. Mindezt egy kisgyerek minden furcsaságra rácsodálkozó szemein keresztül.
10:00 Hittan - az Üdvösség története 52/5. rész (45') katolikus hittanóra 5. Az Újszövetség születése az ôsegyházban
10:45 Parázs a hamu alatt 7/5. rész (45') történelmi sorozat Jób üzenete Egymást váltó kultúrák, virágzó és letu"no" birodalmak a kereszténység tükrében.
11:30 "Élô kövekként" (30') Harmati Béla püspök portréja
12:00 Pax-ajánló
13:30 Beszédtéma - Szerzetesrendek (40') vitaműsor
14:15 I love music 30/27-28. rész (15') ifjúsági sorozat
27. Péter és a hegedű
28. Rebeka és a pillangóhárfa
14:30 Kisokosok Játékországban 26/7-8. rész (30') bábfilmsorozat
15:00 Alma mater (30') egyházi iskolák Magyarországon Pannonhalmi Bencés Gimnázium
15:30 Ahol a szellemek laknak (30') dokumentumfilm A Mekong Laoszban Laosz - egy távol-keleti ország, melynek arculatát a buddhizmus és a huszadik század viharos történelme formálta. Úgy tartja a legenda, hogy a Mekong folyó a szellemek hazája. A harminc évig idegenek elől elzárt tájat most fedezi fel újra a világ. Írott és mesélt mondák nyomában, Kínából indulva, dél felé hajózzuk végig a Mekong folyót, útközben találkozva szingapúri halászokkal, laoszi csempészekkel, burmai aranymosókkal, kambodzsai kereskedőkkel. A zavaros vizeken halászók elől Luang Prabang harminc pagodája és buddhista kolostorai nyújtanak menedéket. Utunk végcélja a Mekong legnagyobb vízesése, ahol egy ősi legenda szerint élet és halál urai, a víz szellemei laknak. Varázslatos, talán utoljára látott képek egy lassan eltűnő mesevilágról - Ahol a szellemek laknak.
16:00 Mennyei manna 4/3. rész (25') gasztronómiai sorozat A csodák Mit ettek és hogyan ünnepeltek Jézus korában? Ízes kalandozás a bibliai idők konyhájában.
16:30 Üzen a múlt - Mezopotámia (60') dokumentumfilm-sorozat A világ legrégebbi civilizációja, mely a földjét övezô folyóknak köszönheti életét és virágzását.
17:30 Ásatások a Biblia nyomában 6/5. rész (30') dokumentumfilm-sorozat A titokzatos galileai mozaik Egy gyönyörű asszonyt ábrázoló, több ezer éves mozaikot tártak fel nem messze Názárettôl, mely új megvilágításba helyezi a korai keresztények, zsidók és pogányok életét Galileában.
18:00 Szeressétek Laurát! (30') dokumentumfilm Mennyire élhetô egy olyan társadalom, mely mindent kitaszít magából, ami nem tökéletes? Mennyire élhetô egy nônek, aki Down-kóros gyermeket hozott a világra és be kell látnia: beteg gyermek édesanyjának lenni önmagában is fogyatékosságnak számít.
18:30 Szardínia, a vadlovak hegyén (45') dokumentumfilm Egy csodás földközi-tengeri sziget gazdag vad tájai és vendégszerető lakói.
19:15 Vatikán - a pápák hatalma (50') dokumentumfilm-sorozat I. János Pál és halála A pápa váratlan halálát kérdések és találgatások kísérik. Lehetséges, hogy meggyilkolták? Ugyanekkor egy holttestet halásznak ki a folyóból, a jólértesültek pedig rejtélyes pénzügyi tranzakciókról suttognak. Mi történhetett valójában?
20:15 A világ kultúráinak színpadán (55') dokumentumfilm-sorozat Escorial, egy világuralkodó álma Vak hitbuzgalomtól vezérelve építtette II. Fülöp spanyol király azt a kolostort, mely egyaránt hivatott megtestesíteni a spanyol világbirodalmat és a reformáció szellemére adott katolikus választ. Az Escorial a hitbuzgóság és a hatalom csodálatos műemléke.
21:15 Kína történelmi városai 13/10. rész (52') ismeretterjesztô sorozat A Himalája zord hegyi falvai, Belső-Kína sztyeppéi, az egykori Selyemút csomópontjai, a Sárga-folyó termékeny völgye és a nyüzsgő keleti kikötők: egy gazdag történelmi kirakójáték darabkái. Hatvankét kínai város a történelem útvesztőjében.
22:15 Lojzi bácsi (30') Gerber Alajos portréja Dr. Gerber Alajos polgári hivatását tisztelettel hátrahagyva levelezo" képzésben végezte el a katolikus teológiát, s azóta diákok ezreit oktatja a hit alapveto" igazságaira.

2002. január 19. vasárnap

09:00 Simba, az oroszlánkölyök 26/20. rész (30') rajzfilm-sorozat
09:30 Egy csodálatos nap 13/10. rész (24') ifjúsági filmsorozat Egy cajun karnevál Louisianában
10:00 Hittan - az Üdvösség története 52/6. rész (45') katolikus hittanóra Az ôsegyház élete
10:45 Parázs a hamu alatt 7/6. rész (45') történelmi sorozat Az édenkert
11:30 "Élô kövekként" (30') Ittzés János püspök portréja
12:00 Pax-ajánló
13:30 Beszédtéma - Hétköznapi vallásosság (40') vitaműsor
14:15 I love music 30/29-30. rész (15') ifjúsági sorozat
29. Márk-André és az akkordion 30. Tagun és a fuvola
14:30 Kisokosok Játékországban 26/9-10. rész (30') bábfilmsorozat
15:00 Alma mater (30') egyházi iskolák Magyarországon Patrona Hungariae Gimnázium
15:30 Észak-Irán (45') útifilm Tabriztól Salamon trónjáig Észak-Irán, az ókori perzsia: Zarathustra szülőföldje, a legpompásabb szőnyegek és az omlós juhsajt hazája. A tabrizi bazár forgatagából egy vízi szentély kráteréig, Salamon mondabeli trónusáig tart zarándoklatunk.
16:15 A templomépítô: Nógrádi dombokon (60') dokumentumfilm-sorozat A Börzsönytôl a Zagyva-völgyéig húzódó dombvidék számtalan Árpád-kori emléket rejt magába. A lankákon megbújó templomok regélnek történelmünk egy-egy fejezetérôl.
17:15 Gouranga (15') riportfilm Szokatlan ünnepi forgatag a dunántúli dombok ölelésében: Krisna-búcsú Somogyvámoson.
17:30 Ásatások a Biblia nyomában 6/6. rész (30') dokumentumfilm-sorozat Bibliai igazságok nyomában Az ötvenes években olyan bronzkori leletekre bukkantak Galileában, amelyek több szempontból is alátámasztják az Ótestamentum történeteinek történelmi hitelességét. Tel Hazor romjaiból kirajzolódik a kánaániták királyi palotája, a fellelt dokumentumok pedig új fénybe helyezik az Egyiptomi kivonulást, a negyven évi vándorlást, és Józsué bevonulását az ígéret földjére. A Krisztus előtti harmadik évezred csodálatosan épségben maradt kincseit Ben-Tor professzor, a Héber Egyetem archeológusa tárja elénk meggyőző részletességgel. Megelevenednek az ókori város utcái, a királyi palota termei, és életre kelnek a Szentírás szövegei.
18:00 Húsvéti koncert (90') Motserrat Caballé koncert Montserrat Caballé elbűvölő előadásában csendülnek fel Händel, Bellini, Verdi és Donizetti legszebb áriái. A képről Carlo di Palma, a romantikus hangulatról pedig a római Santa Maria degli Angeli bazilika atmoszférája gondoskodik.
19:30 Mikor a Buddha útra kel (45') dokumentumfilm Három hetes körutazás Burmában az Inle tó vizén - Buddha féltve őrzött öt szobrát évente egyszer színes karnevál kíséri hívei körében faluról falura.
20:15 A világ kultúráinak színpadán (55') dokumentumfilm-sorozat Jeruzsálem - vallások közt ôrlôdve Jeruzsálem minden hívô számára a legszentebb hely. Három nagy világvallás találkozik egyetlen történelmi város falai között: a kereszténység, a júdaizmus és az iszlám.
21:15 Kína történelmi városai 13/11. rész (52') ismeretterjesztô sorozat
22:15 Tízparancsolat ma 10/5. rész (45') Hankiss Elemér sorozata Tisztelt atyádat és anyádat!
 

vissza Vissza a kezdőlapra