MEGHÍVÓK

 

PÁLYÁZATOK

EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET

 

Előadások a szakrális és a modern művészetek kapcsolatáról

“A kortárs szakrális művészet teológiai meghatározottsága” címmel előadássorozatot szervez a budapesti Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia a helyi hittanteremben (a templomtól jobbra található portán keresztül a nagyterembe kell bemenni). A rendezvény célja, hogy a művészek alkotói munkájukban a teológiai tanítások ismeretéből is meríthessenek, szándékuk szerint azokhoz kapcsolódhassanak. A program az alább felsorolt napokon 19 és 19.30 között közös imádsággal kezdődik, maguk az előadások 19.45-kor kezdődnek, és a végén beszélgetéssel folytatódnak.

– Február 24.: A templom teológiája – dr. Török József liturgiatörténész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

– Március 31.: A szentély – Füzes Ádám a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet liturgikus referense

– Április 28.: Az előcsarnok, a hajó és a keresztelőkápolna – dr. Ladocsi Gáspár püspök, teológiai tanár

– Május 19.: A protestáns templomtér

– Június 2.: Liturgia, műemlékvédelem, modern művészet (kerekasztal-beszélgetés) – moderátorok: Füzes Ádám, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet liturgikus referense, Reiner Péter belsőépítész, Somogyi Győző festőművész, Bakos Ildikó szobrászművész, Lovas Ilona képzőművész, Szilárdfy Zoltán művészettörténész

Az előadássorozat szakmai gondozását ellátja: a Vox Artis Alapítvány (elnöke: Bakonyvári M. Ágnes művészettörténész)

Pályázat egyházi iskoláknak

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány “Egyházi iskolákért” szakalapítványa pályázatot írt ki. Célja: az egyházi közoktatási intézmények és kollégiumok támogatása annak érdekében, hogy méltó helyüket és szerepüket újból elfoglalhassák a magyar oktatási rendszerben.

Pályázni lehet:

1. Az egyházi és felekezeti iskolákban és kollégiumokban folyó oktatás támogatására, korszerűsítésére, oktatási anyagokkal, egyházi célú segédanyagokkal való ellátására. Az elnyerhető összeg 50-150 ezer forint lehet.

2. Az intézmény szellemiségét elmélyítő tanfolyamok támogatására. Az elnyerhető összeg maximum 100 ezer forint.

3. Az intézményhez kapcsolódó tanórán kívüli kulturális tevékenység támogatására (pl.: előadássorozatok, diákszínpad, önképzőkör).

Az elnyerhető összeg maximum 100 ezer forint lehet. Pályázhatnak: egyházi, felekezeti iskolák fenntartói, tantestületei. A pályázat benyújtásának határideje: 2003. március 21. Pályázati űrlap igényelhető személyesen a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány titkárságán, vagy a recepción (Professzorok Háza 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.), illetve postai úton nagyalakú, (A4-es) felbélyegzett válaszboríték küldésével. A felhívás az interneten a http://www.prof.iif.hu/prc alatt is megtalálható, ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is letölthetők.

“Haza a magasban” – a Szent István Társulat előadássorozata

A sorozat következő előadói:

február 24. – Szabó Ferenc SJ: A nemzeti küldetés költője - Száz éve született Illyés Gyula

március 24. – Semjén Zsolt: Egyházpolitika tegnap és ma,

Helyszín: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának díszterme (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 28. II. emelet) délután 6 óra.

Kis füzet formájában megjelent az előző előadás szerkesztett anyaga (Jókai Anna: Ember a harmadik évezredben), mely korlátozott példányszámban megvásárolható a Szent István Társulatnál.

Magyar jezsuiták konferenciasorozata

Kérdések és feladatok a 3. évezredben címmel tartanak konferencia-sorozatot a magyar jezsuiták minden hónap harmadik szerdáján, 19 órai kezdettel. Az előadások helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi kara (Bp. Szentkirályi u. 28-30.) Az előadások témái az egyes alkalmakkor:

Február 19.: Béky Gellért SJ: “Jézus titka” (EF3,5) – “Ti kinek mondotok engem?” (Mt 16,15)

Március 19.: Beöthy Tamás SJ: Félreértések megértése és a valódi segítség alapja

Április 16.: Vértesaljai László SJ: Róma és a világegyház

Május 21.: Hess István SJ: Papi modellek régen és ma – Krisztus papságának fölfedezése

Június 18.: Nemeshegyi Péter SJ: Számadás a bennünk levő reménységről (1 Péter 3,15)

A Nemzeti Pedadógus Műhely konferenciája

A Nemzeti Pedagógus Műhely (a Mut zur Ethik nemzetközi munkacsoport tagja) ötödik alkalommal szervez háromnapos nemzetközi konferenciát az élet minőségét meghatározó kérdésekről, az emberi méltóságról, az emberi jogokról, a békéről, az erkölcsről és a jövőről. Mindezek szoros összefüggésben vannak az alapvető pedagógiai elvekkel és célokkal. A konferencia címe: Szabaddá az igazság tesz.

Időpontja: február 14-16. (péntek du. 2-től vasárnap délig).

Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium (I. ker. Szabó Ilonka u. 2-4). Részletesebb információt, az előzetes regisztrálás lehetőségét, az esetleges módosításokat és a korábbi konferenciák programját a http://www.baranyi.hu weboldalon a Konferencia menüpontnál lehet megtalálni.

Érdekességek a keresztény missziósok világából

A fenti címmel az idén is folytatódik a verbita szerzetesrend rendezvénysorozata. Az előadások helyszíne: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (1114 Budapest, Villányi út 27.) Időpontja: csütörtökönként 17 óra.

Előadások házasságra készülő fiataloknak

Megismerkedéstől a családalapításig címmel előadás- és beszélgetéssorozat indul keresztény házasságra készülő fiatalok számára.

Helyszíne: az Óbudai Szent Péter és Pál Plébánia hittanterme (Budapest, III. kerület, Lajos utca 168.).

Ideje: kedd esténként 19-21-ig.

A témák és az elõadók a következõk:

Február 11.: A házasság – szentség (Jelenits István piarista).
Február 25.: Jegyesség és esküvõ (Márki Ferenc, Márki Edina).
Március 11.: Hit és megtartó szeretet a családban (Tamás Balázs-Kollár Magdolna).
Március 25.: Testi-lelki szerelem a házasság előtt és a házasságban (dr. Egri László, Merza Katalin).
Április 8.: Családtervezés, a gyeremekek elfogadása (Pál Bernadett).
Április 22. Holtomiglan-holtodiglan... és a szürke hétköznapok (Radó Péter-Szilágyi Erzsébet)

Gyermeknevelési előadássorozat

Minden hónap második szerdáján, 17 órakor dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus tart előadást a gyermeknevelésről a Martineum Felnőttképző Akadémia szervezésében. Cím: 9701 Szombathely, Karmelita u. 1. Pf: 211., tel.: 94/ 514-340, e-mail: akademia@martineum.hu, honlap: www.martineum.hu.

Európa Unió

Szabadegyetem: Katolikus fiatalok az EU országaiban

A püspöki kar ifjúsági bizottsága és az esztergom-budapesti főegyházmegye ifjúsági referatúrája más közreműködőkkel együtt szabadegyetemet szervez 20 és 28 év közötti, a helyi közösségekben elkötelezett, a társadalmi kérdések iránt érzékeny katolikus fiatalok számára. A szabadegyetem főbb témái: - az Európai Unió szellemi-lelki értelmezése, - a gazdasági és jogi szemléletű globalizációs folyamatok, illetve az egyetemes, átfogó szemléletű, univerzális távlatú gondolkodás, - a szabadságon, szolidaritáson és szubszidiaritáson alapuló életforma, - a hagyományok helye és szerepe az integrációban, - a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező egyházi közösségek és szervezetek, - fiatalok és ifjúsági szervezetek felkészülése az EU intézményeihez való csatlakozásra. Jelentkezés: 2003 húsvétjáig a pasztorális szakterületen (1014 Budapest, Úri utca 62., Várnai Péter ifjúsági referens). Telefon: (1)225-2590, e-mail: varnai@btk.ppke.hu.

Az EU és az erkölcs

Február 19-én 18 órakor Az Evangélikus Értelmiségi Műhely rendezvényén Az Európai Unió és az erkölcs címmel Granasztói György egyetemi tanár tart előadást. Helyszín: Deák téri Evangélikus Gimnázium díszterme (Budapest, V. ker., Sütő u. 1.).
 

Európa és a keresztény értékek

A Martineum Felnőttképző Akadémia és az Európai Katolikus Információs Központ (OCIPE) műhelymunkában való közreműködésre hívja az érdeklődőket. Cél: megfogalmazni azokat a keresztény értékeket, amelyek gazdagíthatják Európát. További információ: Martineum Felnőttképző Akadémia, telefon: 94/ 514-340, e-mail: akademia@martineum.hu, honlap: www.martineum.hu.

Közélet

Közéleti Klub


Beszélgetés újságírókkal aktuális politikai és közéleti kérdésekről a hallgatóság aktív részvételével, minden hónap második szerdáján. (A legközelebbi időpont: március 12., 19-21 óráig.)
Meghívottak: Bódis András és Szőnyi Szilárd, a Heti Válasz belpolitikai rovatának munkatársai, valamint Szikora József, az Új Ember szerkesztőségének főmunkatársa, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke. A beszélgetést vezeti: Hajnal Géza. Az első órában a moderátor vet fel témákat az előadóknak, a második órában pedig a közönségé a kérdezés lehetősége. Helyszín: Budapest I. Országház u. 14.


Közéleti képzés fiataloknak


A közösség szolgálatában címmel szervezett program a 2002. novemberében indult képzés folytatása, de önálló egységet képez, így részt vehet rajta minden fiatal, aki a közélet kérdései iránt érdeklődik.
Tervezett előadók: Semjén Zsolt, Hende Csaba.
Időpont: március 20-23.
Jelentkezési határidő: március 14.
Részvételi díj szállással és étkezéssel: 4000 Ft.
Szervező: Martineum Felnőttképző Akadémia. Cím: 9701 Szombathely, Karmelita u. 1. Pf: 211., tel.: 94/ 514-340, .e-mail: akademia@martineum.hu, honlap: www.martineum.hu.
 

Szívesen fogadják és közzéteszik az olvasók által küldött “meghívókat” is!

E-mail-címünk: igen@axelero.hu

 

vissza Vissza a kezdőlapra