2003. június 08. vasárnap 21:52

 

Csángó könyvbemutató Magyarfaluban

 

 

2003. június 3-án Gajcsána-Magyarfaluban nevezetes eseményre került sor. Fodor Ráduly szervezésében csángó könyveket mutatott be Duma András, a klézsei Szeret-Klézse Alapítvány elnöke és Halász Péter, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület titkára.

 

A vendégeket Csoma Gergely fogadta, aki 2002. szeptembere óta tanítja a faluban a csángó gyermeket anyanyelvükön írni és olvasni. Duma András boldogan és megelégedetten hallgatta a magyarfalusi csángó gyermekeket, akik magyar versekkel és énekekkel tisztelték meg a vendéget.

A könyvbemutatóra érkezett gyermekek és felnőttek megismerkedhettek azokkal a könyvekkel, amiket magyarországi és romániai tudósok írtak az elmúlt fél évszázadban a moldvai magyarok kultúrájáról, történelmükről, dalaikról, szokásaikról, bizonyítva ezzel a moldvai csángó kultúra értékes voltát. De a legfontosabbak azok a könyvek, amiket maguk a csángók írtak, hiszen immár a csángóknak is van saját értelmiségük, vannak írástudó embereik. Janku Laura magyarfalusi születésű diák Johufiu Jankó című könyvében faluja meséit, beszélgetéseit gyűjtötte össze és jelentette meg, büszke lehet rá édesanyja s az egész falu népe. Duma István András verseiben a klézsei tájnak, falunak, a klézsei embereknek állit, emléket, s egy - igaz, nem mindennapi - csángó ember érzéseit, gondolatait gyűjtötte kötetbe. A szabófalvi Lakatos Demeter pedig, a moldvai csángómagyarok első, nehéz életű költője, az úgynevezett "északi csángók" nyelvét, szokásvilágát verselte meg a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület által megjelentetett kötetében, amely versein kívül leveleit, meséit, s más prózai írásait is tartalmazza. A kötet szerkesztője, Libisch Győző, aki ezen a bemutatón nem lehetett jelen, melegedő szívvel látta volna, amint a magyarfalusi csángók Lakatos Demeter verseit hallgatják, könyvét forgatják.

A könyvbemutató végén a magyarfalusiak visszaemlékeztek arra az egy emberöltővel ezelőtti időre, mikor falujuk temploma még Szent István magyar király tiszteletére volt szentelve.

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra