2003. június 28. szombat 18:56

Katasztrofális eredmények a kisérettségin

 

(bodolai)

Szombat délelőtt kifüggesztették a megyei vizsgáztató központokban a kisérettségi eredményeit. A magyar tagozatok 2355 nyolcadikos tanulójából mindössze 1272-nek sikerült a vizsgája. Igaz, azok közül, akik az iskolai év kezdetén beiratkoztak a nyolcadik osztályba, mindössze 1895-en jelezték részvételi szándékukat a kisérettségin. Ebből 1883-an jutottak el a negyedik vizsga végéig. Közülük 1272-en kaptak átmenő jegyet (67,5 százalék), 611 tanulónak pedig nem sikerült a vizsgája (32,4 százalék). A román tagozaton jobb volt az arány, a vizsgára jelentkezett diákoknak ugyanis a 81,76 százaléka érte el az átmenő jegyet valamennyi tantárgyból - tájékoztattak a megyei vizsgaközpontból.

Bár az elmúlt években sem volt rózsás a helyzet, az eredmény ezúttal is megdöbbentő, különösen, ha arra gondolunk, hogy elsősorban a magyar vidékeken szerepeltek kétségbeejtően rosszul a diákok. A nyárádszeredai központban 30 diáknak sikerült a vizsgája, 82-en pedig nem érték el az átmenő jegyet; az erdőszentgyörgyi központban szintén 30-an vizsgáztak sikeresen és 55-en teljesítettek ötös alatt valamelyik tantárgyból.

A marosvásárhelyi 2-es számú iskolában vizsgázók körében nagy volt az öröm. A 269 nyolcadikos diákból 26-an nem érték el az átmenő jegyet, hárman a 2-es, 10-en az 1-es, és 14-en a 10-es általános iskola tanulói. A 2-es iskola diákjai közül 31-en értek el kilencesen fölüli átlagot, az 1-esből öten, a 10-esből kilenc diák került a legjobbak közé.

Ákosfalván, ahol a környező falvak diákjai vizsgáztak, nagy volt az elkeseredés, a 110 diákból mindössze 36-an tették le sikeresen a vizsgát. Szombat délben felháborodott szülők és gyerekek vették körbe az iskolát, mivel úgy érezték, hogy szándékos rosszindulat áldozatai. A szülők kifogásolták, hogy a Nyárádtőről érkezett felügyelő tanárok gorombán bántak a gyerekekkel, feszült, stresszes volt végig a légkör, amit csak fokozott az Ákosfalván szokatlan látvány, az iskola bejáratát őrző csendőrök jelenléte. Mivel a felügyelők nem ismerték a magyar nyelvet, a vizsgázó diákok kérdezni sem mertek, nehogy kigúnyolják őket. Az a panasz is elhangzott, hogy a román tétel felírása után nem magyarázták meg kellőképpen a vizsgázóknak, mit kell tenniük. Gond volt azzal is, hogy a gyermekeknek egy osztályban újra kellett írniuk a dolgozatot. Amint a központból megtudtuk, az a magyar anyanyelvű román szakos tanár, akinek a tételt meg kellett volna magyaráznia, nem ment ki a faluba. A vizsgáztató bizottság elnöknője, Valeria Chiorean szerint valóban szigorú volt a felügyelet, ahogy azt a szabályok előírják, a gyerekeknek viszont minden tantárgyból megmagyarázták, hogy mit kell tenniük, és a vizsga közben nem voltak reklamációk.

Az elégedetlenkedők részéről az is elhangzott, hogy a tavalyi sokkal jobb eredmények miatt kilátásba helyezett bosszú áldozatai, továbbá az is, hogy lévén az idei utolsó kisérettségi vizsga (jövőtől évközi tesztek helyettesítik majd), mindenki azt hitte, hogy enyhébb lesz az elbírálás. Nem így történt, az Ákosfalván végzett 14 gyerekből 6-nak, a Balavásáron végzett 12 gyerek közül 5-nek, a 9 kendi gyerek közül egynek sem, a 7 koronkaiból 3-nak, a kilenc somosdi gyerek közül egynek sikerült a vizsgája. További eredmények: Karácsonyfalván 13-ból 6 (volt egy nyolcason és két hetesen felüli átlag), Szentdemeteren 4-ből egy sem, Dózsa György községben mind az ötnek sikerült (ketten hetesen felüli jegyet értek el), Backamadarason 9-ből 7-nek (volt egy 8,38-as eredmény), Harasztkeréken 6-ból 1-nek, Vajában a 11 megjelentből 2-nek sikerült a vizsgája.

Köztudott, hogy a kisérettségi sokkal nehezebb a magyar gyerekek számára, hisz románból és az ország földrajzából vagy történelméből ugyanazt a tételt kapják, mint román társaik. Az sem titok, hogy különösen vidéken, nem túl nagy kedvvel tanulnak a gyerekek, a szakos tanárok is sok iskolában hiányoznak, továbbá, hogy az idei vizsgán volt a legszigorúbb a felügyelet. Mindezek ellenére ideje lenne alaposabban elgondolkozni azon, hogy mit kell a jövőben tenni annak érdekében, hogy gyerekeinket ettől az egész életre szóló kudarcélménytől megkíméljük.

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra