2003. április 16. szerda 21:38

EU/aláírás - Fidesz-nyilatkozat

A Fidesz - Magyar Polgári Párt nyilatkozata a csatlakozási szerződés aláírása alkalmából

 

A mai nappal biztossá válik, hogy Európa a jövőnk, és az is biztos, hogy a jövőben is Magyarország marad a hazánk.

A mai nappal fontos pillanathoz érkezett el Magyarország és a magyar nemzet. A csatlakozási szerződés aláírásával Magyarországot jogi értelemben aktív megfigyelői státus illeti meg az Európai Unió intézményeiben, ami folyamatos jelenlétet, párbeszédet és véleménynyilvánítást biztosít számunkra. Ez a helyzet új lehetőségeket teremt nemzeti érdekeink aktív és hatékony képviseletére.

A Fidesz - Magyar Polgári Párt megalakulása óta Magyarország európai uniós tagsága mellett foglalt állást. A párt Európa-politikája mindig a magyar nemzet érdekeiből indult ki, s ebből a meggyőződésből folytatta azt a politikát, amelynek következményeképpen - építve elődei eredményeire, elsősorban az Antall József által megalapozott politikára - a polgári kormány elvezette az országot az Európai Unió küszöbéig.

Csatlakozásunk az Európai Unióhoz, mely a nép akaratából történik meg, a magyar nemzet, a magyar polgárok életlehetőségeinek gazdagodásában, szellemi, kulturális és gazdasági gyarapodásában, a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítésében jelent új történelmi esélyt. A magyar állam feladata és kötelessége, hogy mind az unión belülre kerülő, mind az azon kívül maradó magyar nemzetrészek érdekeit védje, fennmaradásukat segítse, a nemzeti összetartozást erősítse.

A következő egy év ünneplésre túl hosszú, felkészülésre viszont igen rövid időszak. A kormány feladata, hogy ezt az időt a lehető leghatékonyabban használja ki olyan programok elindítására és lebonyolítására, amelyek eredményeképpen a magyar társadalom minden tagja nyertese lesz a csatlakozásnak. A Fidesz minden rendelkezésére álló eszközzel segíteni fogja a társadalom, a nemzet felkészülését a csatlakozásra, a belépésre és a sikeres helytállására.

A magyaroknak nyerniük kell!

Az Európai Unió olyan közösség, amelynek polgárai gazdasági, politikai és egyéb szerveződések, megállapodások, egyezségek következtében, évtizedek alatt váltak e hatalmas gazdasági és politika alakulat tagjaivá, alkotóivá és haszonélvezőivé.

Hazánk csatlakozása az Európai Unióhoz számunkra azt jelenti, hogy hazatérünk Európába. A magyar nemzet, a magyar kultúra mindig része volt Európának. Most politikai és gazdasági értelemben is részeivé válunk a kontinens nagy közösségének.

Az Európai Unió nem statikus államszövetség, hanem folyamatosan változó, alakuló, egyre szorosabban együttműködő államok együttese. Az Európai Uniót polgárai formálják. Minden polgár, minden kisközösség, minden nemzet alakítja arculatát, építi alapértékeit, formálja jövőjét. Mostantól ezt tesszük mi is.

A mi Európánk emberi léptékű Európa, amelyet minden polgár magáénak érez, felelős Európa, ahol a közös intézmények jogosítványai egyértelműek, pontosak, világosan átláthatóak, hatékony Európa, amelyben a föderális, a kormányközi, a nemzeti és a helyi igazgatási szintek erősítik egymást, versenyképes Európa, amely sikeresen nézhet szembe a globális kihívásokkal, a közös értékek Európája, ahol több, mint két évezred tudása, tapasztalata sűrűsödik össze, és alakítja a jövőt, a polgárok, a családok és nemzetek Európája, ahol minden ember és minden közösség megtalálja helyét, gazdagítja a nagy közös örökséget, és gazdagabbá válik a többiek öröksége által.

Az Európai Unióban csak egy erős, önmagát becsülő, értékeire büszke, lehetőségeit kiaknázni képes, felkészült nemzet, felkészült Magyarország lehet sikeres. A felkészülés össznemzeti feladat, de elsősorban kormányzati felelősség.

Célunk és érdekünk, hogy a csatlakozásnak mindenki nyertese legyen.

Európa a jövőnk. Esély és ígéret.

Magyarország a hazánk. Az marad örökre.

Fidesz - Magyar Polgári Párt
 

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra