Filmajánló

2003. április 14-től 2003. április 20-ig

Hétfő 14. m2 12.45 Nemzeti értékeink - Vértes
  Duna 14.50 Papíripari mérnök
    22.15 Gyulafehérvártól Trianonig
Kedd 15. m2 19.10 Nyugat-Magyarország kisvasútjai
  Duna 10.55 Anziksz - Keszthely, plébániatemplom
    11.10 In memoriam Illyés Gyula
    13.30 Az erdélyi szász kultúra nyomában - 6/2.
    19.45 Korczak
Szerda 16. m2 22.05 Krónika - A második magyar hadsereg a Donnál
  Duna 10.15  Országalma
Csütörtök 17. m2 21.55 Sámán
  Duna 12.25 Mint kétezer évvel ezelőtt
    14.10 A közönség mozija - A harmincas évektől 1944-ig
    23.35 Magyar történelmi arcképcsarnok - Munkácsy Mihály
Péntek 18. mtv 20.05 Dávid
  Duna 14.35 Magyar gyárak a millennium korában - Kelenföldi erőmű
    23.35 A Szépművészeti Múzeum Régi Képtára
 Szombat 19. mtv 14.00 Fürdőhelyi utazás - Horvátország fürdővárosai
    16.45 Assisi Szent Ferenc
    21.00 Az arc nélküli ember
    23.05 Pan Tadeusz
Vasárnap 20. mtv 14.40 Assisi - Restauráló műhely
    15.50 Szent István Vándorlás - A Keszthelyi-hegységben és Keszthely városában
  Duna 16.50 Felvidéki templomok az Árpád-korból
    19.40 Mária, a skótok királynője
    21.45 Vendégünk: Korzenszky Richárd
       
       

További filmek a kereskedelmi adókon:

Forrest Gump; Barabás

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Szerkeszti:   T a k á c s   L á s z l ó   K r i s z t i á n

e-cím:
krisz@drotposta.hu

A filmajánló gerincét - és alapötletét - az 1993-1999 között
Pannonhalmán látott mozifilmek tv változatai adják.

További műsorok a magyarsággal, velünk élő más nációkkal,
vallással, természetvédelemmel, kulturális témákkal,
esztétikailag ajánlható filmekkel és tudománnyal foglalkoznak.

- A hírlevél szabadon terjeszthető.

Amennyiben ismerőseid, barátaid szeretnék, ha minden hétvégén
postaládájukba kerülne, kérem jelezzék a fenti e-címen.

A filmajánlót rendszeresen szemlézi
a FényHíd internetes polgári zászlóvivő 
http://www.fenyhid.hu/,
a Flag Magazin
http://www.flagmagazin.hu/,
a Magyar-Hon-Lap
http://mkdsz.hu/aalap.htm és
az IGEN katolikus folyóirat hírlevele! 
http://www.igen.hu/

Állandó műsorok (mtv, m2, Duna, Hír TV):

Főtér; Magyar Ház: Kézfogás, Palackposta, Szórvány,
Határátkelő; Nekem ne lenne hazám? Ugrásváltás;
Héthatár; Határok fölött; Kárpáti krónika; Századunk;
+1 Éjjeli Menedék; Emlékképek, régi híradók; Ármádia;
Delta;  Aranyfüst, avagy mit üzen a múlt; Dunakorzó;
Világjáró magyarok; Ketten

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pannonhalma 1993-1999 - osztalyunk@dpg.hu
   http://www.nexus.hu/osztalyunk/index.htm
Az 1993 és 1999 között, Pannonhalmán látott
          mozifilmek listája itt olvasható:
http://www.nexus.hu/osztalyunk/filmajanlo.htm
Ha a lap elavult, az aktuális hírlevelet kérd le az
             osztalyunk@dpg.hu címről.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

visszaVissza a kezdőlapra