2003. május 09. péntek 23:14

Háromszáz éves herbárium

 

Ritka kincs került vissza a marosvásárhelyi Teleki Téka gyűjteményébe

 

Gróf Teleki Domokos gyűjteményéből származó hétkötetes füvészkönyv került vissza a marosvásárhelyi Teleki Téka tulajdonába. A ritka kincs őrzője Kiss József nyugalmazott biológiatanár volt, aki az egykori Református Kollégium főiskolává válásának 285-ik évfordulójára szervezett ünnepségen adta át a gyűjteményt a Tékának.

 

Az egykori Református Kollégium főiskolává válásának 285-ik évfordulójára emlékeztek szerdán délután a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium dísztermében. A megemlékezésen Kirsch Attila, az Öregdiákok Baráti Körének elnöke hangsúlyozta: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy 1718. április 30-án iskolánk főiskolai jelleget kapott, 136 évig teológiai fakultás, 165 évig filozófia és bölcsészeti kar, 76 évig pedig jogi akadémia működött falai között, minden évben meg kell emlékezni e jeles napra.”

 

Az ünnepségen Kiss József nyugalmazott biológiatanár az 1600–1700-as évekből származó, több mint ötven éven át rejtegetett herbáriumot adományozott a Teleki Tékának. Kiss röviden ismertette a herbárium történetét, annak kálváriáját. Elmondta, az iskola államosítását követően, az 50-es évek elején értékes irattári anyagokat semmisítettek meg. Amikor gróf Teleki Domokos többkötetes füvészkönyvére is ez a sors várt, a tanár elhatározta, megmenti a kincset. Az ünnepségen dr. Deé Nagy Anikó, a marosvásárhelyi Teleki Téka Alapítvány elnöke vette át a hét kötetből álló füvészkönyvet, majd ismertette a fiatalon elhunyt gróf Teleki Domokos, a könyvtáralapító Teleki Sámuel fiának a művelődési életben betöltött szerepét. Deé Nagy lapunk érdeklődésére elmondta, a herbárium visszakerülését a Tékába azért tartja jelentősnek, mert a további tudományos kutatást szolgálja. „Számomra pedig azért fontos a füvészkönyv, mert kiegészül Teleki Domokos gyűjteménye.”

 

Antal Erika

Krónika

vissza Vissza a kezdőlapra