2003. június 28. szombat 22:26

 

A pápa kérése a keresztény örökség alkotmányos rögzítésére

 

 II. János Pál pápa szombaton ünnepélyesen megismételte azt a kérését, hogy a leendő európai alkotmányban rögzítsék vallási és különösen a keresztény örökségre vonatkozó hivatkozást.

 

A pápa Ecclesia in Europa (Az egyház Európában) című, szombaton a Szent Péter székesegyházban aláírt és kihirdetett 135 oldalas apostoli intelmeiben ismételte meg ezt a kérését. A hat fejezetre osztott dokumentumban a katolikus egyházfő az európai püspökök még négy évvel ezelőtt, 1999 októberében a Vatikánban megtartott második szinódusán felvetődött ajánlásokat gyűjtötte egybe és fogalmazta meg.

Az intézmények világi jellegét teljes mértékben tiszteletben tartva a katolikus egyházfő egyebek között fontosnak ítéli meg bevenni a dokumentumba, hogy az egyházaknak és a vallási közösségeknek legyen meg a joga arra: saját szabályaik és meggyőződésük alapján szabadon szerveződhessenek. Az EU tagállamaiban lévő egyházak és a vallási intézmények pedig továbbra is élvezhessék a törvényhozó szervek által eddig kialakított jogi státusukat. A pápa kiállt a cölibátus, a papi nőtlenség mellett is, azt hangoztatva, hogy ennek az elvnek a felülvizsgálata nem segíteni megoldani a papi hivatás válságát egyes európai országokban.

A dokumentumban a pápa az öreg kontinens árnyoldalait és eredményeit is érintette, aggodalmát fejezve ki a vallás és a kulturális örökség iránti közöny erősödése, a születések számának csökkenése, a család intézményének válsága, a fogyasztásközpontúság, a globalizáció, az etnikai konfliktusok és a fajüldöző megnyilvánulások kapcsán.

II. János Pál szót emelt a házasságon alapuló családért - megítélése szerint a háztartásbelieknek fizetést kellene kapniuk -, továbbá a bevándorlók védelmében is, hangsúlyozva egyebek között: az iszlám országokban élő keresztényeknek is ugyanolyan vallási szabadságjogokat kell élvezniük, mint a keresztény országokban élő muszlimoknak. A pápa újólag elítélte az antiszemita megnyilvánulásokat is.
 

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra