2003. június 26. csütörtök 21:46

Kovács László sikere 3.

 

A szlovák kormány csütörtökön nyilatkozatban utasította el a magyar kedvezménytörvényt, mert az Pozsony szerint a módosítás után is ellenkezik a szlovák fél álláspontjával, ezért Szlovákia sem most, sem később nem kíván annak végrehajtásáról megállapodni.

 

A szlovák kormánypártok miniszterei a nyilatkozat mellett, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) kormánytagjai ellene szavaztak, mert az MKP határozott meggyőződése, hogy nem helytálló az a hivatalos szlovák ellenvetés, miszerint a kedvezménytörvénynek területen kívüli hatálya van és diszkriminálja Szlovákia nem magyar nemzetiségű polgárait.

Az MTI pozsonyi irodájához eljuttatott nyilatkozatban Mikulás Dzurinda kormánya emlékeztet rá: Pozsony rendszerint nem szokott más államok törvénykezésére reagálni, a magyar kedvezménytörvény azonban rendhagyó esetnek számít, "mert a mi független területen élő polgárainkat érinti". Megállapítja: "A magyar kormány és a magyar Országgyűlés nem méltányolta a Szlovák Köztársaság elvi kifogásait".

A szlovák kormány "tudomásul veszi, hogy a módosítással a szomszédos országok és több európai intézmény által kifogásolt elemek némelyikét eltávolították, de egyszersmind megállapítja, hogy a törvény módosított formájában is hordozza a területenkívüliség hatályát és etnikai alapon diszkriminál".

"A Szlovák Köztársaság kormányának sem most, sem a jövőben nem áll szándékában, hogy a Magyar Köztársasággal e törvény végrehajtásáról egyezményt kössön" - áll a dokumentumban, melyben leszögezik: ezt az álláspontot a nemzetközi jogra és a szlovák törvényhozás megfelelő nyilatkozatára alapozzák.

Mikulás Dzurinda kormánya ezzel együtt "üdvözli a Magyar Köztársaság azon szándékát, hogy segítse a magyar nemzetiségű polgáraink nyelvi és kulturális identitásának megerősítését. A szlovák kormány nem kívánja megakadályozni polgárait abban, hogy éljenek az ilyen természetű segítség kínálta lehetőséggel", ezért a magyar-szlovák alapszerződés kínálta lehetőségek keretében kész megállapodni "az oktatási intézmények, illetve a kisebbségek kölcsönös támogatásának módjáról" - így "az európai intézmények hasonló álláspontjára" hivatozó dokumentum.

A továbbiakban a Szlovák Köztársaság kormánya "felszólítja a Magyar Köztársaság kormányát, hogy ne érvényesítse a kedvezménytörvény azon Szlovákiát megcélzó rendelkezéseit, amelyeknek szlovákiai hatálya van". Budapest "ezzel eléri, hogy a Szlovák Köztársaság kormánya ne kényszerüljön ellenintézkedésekkel reagálni a Magyar Köztársaság egyoldalú lépéseire".

A szlovák kormány a dokumentum záradékéban annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a magyar fél azon törekvéseinek többsége, amelyeket egyoldalú lépésekkel próbál valóra váltani, a jószomszédi együttműködés alapjaira építve megvalósítható, ezért a szlovák diplomácia előtt "nyitva hagyja a további tárgyalások és a kétoldalú egyezmények keretében kínálkozó lehetőségek kihasználásának" módozatait, mert hite szerint "ez az út vezet annak az Európai Uniónak az elveire és értékeire alapozó megoldásra", amelyhez Szlovákia és Magyarország most csatlakozik.

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra