2003. május 28. szerda 15:59

Parlamenti napló

Interpelláció

2003. május 26.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Répássy Róbert, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz, "A gyanú árnyéka: Magyar Bálint és a Sulinet-üzlet" címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából Magyar Bálint oktatási miniszter úr válaszol. Képviselő úr, parancsoljon, öné a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tudomásul veszem, hogy ön fog válaszolni, de ha megengedi, nem változtatok az interpellációm szövegén, amit a miniszterelnök úrnak címeztem.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ön ez év februárjában Kiss Elemér lemondása kapcsán kijelentette: kormánya meg fogja őrizni a politika tisztaságát, a kormányoldalon állóktól pedig elvárja, hogy kerüljék még a gyanú árnyékát is.

Néhány nappal ezelőtt egy napilap arról tudósított, hogy Magyar Bálint oktatási miniszter közvetlen munkatársai, valamint a Sulinet Programiroda vezetője "kellemes és kötetlen" hétvégét töltöttek el a Sulinet-program jelenlegi fővállalkozójának, az Elender Kft. vendégeként egy balatonkenesei luxusszállodában.

Meglehet, hogy a gyakori közbeszerzésben megfáradt köztisztviselők teljesen átadták magukat a felhőtlen pihenésnek és szórakozásnak, mint azt a meghívó ígérte, de az is lehet, hogy közben azért szót váltottak az éppen indulás előtt álló Sulinet 2 pályázati kiírásról is, amelynek egyik potenciális pályázója az álomhétvégét szervező cég.

A vitorlázást és egyéb kirándulásokat is ígérő programot Hriczu Anita, Magyar Bálint oktatási miniszter kabinetfőnöke szervezte az Oktatási Minisztérium részéről.

A résztvevők az Oktatási Minisztérium részéről jórészt megegyeztek azokkal, akik egy informatikai minisztériumi jegyzőkönyv tanúsága szerint már tavaly novemberben ismerték az idén januári, nyíltnak mondott Sulinet-tender győztesét. (Dr. Áder János: Hát, mik vannak!)

A Sulinet-üzlet azonban más informatikai cégek fantáziáját és pénztárcáját is megmozgatta: ez év januárjában a Cisco nevű informatikai világcég fizette Magyar Bálint miniszter, Csepeli György politikai államtitkár, Sári Lajos helyettes államtitkár, Koltai Péter informatikai miniszteri biztos és természetesen Hriczu Anita kabinetfőnök amerikai és mexikói utazását. (Moraj az ellenzék soraiban.) Az ingyenes tengerentúli utazás azonban majd' 100 ezer dollárjába, több mint 20 millió forintjába került az adófizetőknek, mert a kirándulás ideje alatt (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen!) ekkora összegű közbeszerzés nélküli szerződést írt alá az Oktatási Minisztérium a meghívó céggel és magyarországi leányvállalatával, ami további legalább 70 millió forintos üzletet is fog hozni az önzetlen informatikai cégnek.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Figyelj!) Etikusnak és jogszerűnek tartja-e, ha egy közbeszerzés előkészítéséért felelős személy az egyik potenciális pályázó meghívására hétvégi luxusnyaraláson vesz részt? Elfogadhatónak tartja-e, ha kormánya egyik tagjának és vezető munkatársainak amerikai utazását egy olyan cég fedezi, amely minisztériumi megrendeléseket kap, és amely cég magyarországi bevételeinek egyharmada az adott miniszter felügyelete alá tartozó megrendelésektől függ? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Rávetül-e ön szerint a gyanú árnyéka Magyar Bálint miniszterre a Sulinet-programmal összefüggő állami megrendelések miatt? Kíván-e bármilyen konzekvenciát levonni az említett ügyből? (Az elnök ismét csenget.)

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Magyar Bálint miniszter úrnak, parancsoljon! (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Mondjon le!)

DR. MAGYAR BÁLINT oktatási miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim! A Cisco Systems céggel kötött mintegy százezer dollár értékű szerződés a Cisco által kifejlesztett és világszerte elismert digitális tananyagra vonatkozik, mégpedig az ötödik-nyolcadik modul magyar verziójának elkészítésére. Ezt az együttműködést az előző kormány ideje alatt a Fidesz vezette Oktatási Minisztérium kezdeményezte, akkor az első négy modulra vonatkozóan. A közbeszerzési törvény szerint pedig ebben az esetben azért nem volt szükség közbeszerzési eljárásra, hiszen a Cisco 180 millió forintos kifejlesztett programját bocsátotta ingyen Magyarország rendelkezésére. A magyar hozzájárulás nem más, mint ezen program magyar verziójának az elkészítése, ami töredéke ennek az egész összegnek. Lényegében a Cisco volt az, amely egy nagylelkű felajánlást tett az Oktatási Minisztérium számára, illetve a magyar iskolák számára, hogy ezt a programot be lehet vezetni. Aláírásra került egy szerződés, amely a Cisco részéről egy együttműködés nyomán ingyenesen a magyar oktatás számára rendelkezésére bocsátotta továbbá Virtuoso nevű internetes távoktatási keretrendszerét is.

Az interpellációban említett mexikói út hivatalos kiküldetés volt, az ottani szakképzési miniszterhelyettes fogadta a delegációt, az OM munkatársainak delegációját (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Ki fizette?), és a szakképzésben alkalmazott különböző fejlesztéseket, elsősorban a számítógép oktatásban való felhasználását, távtanulási megoldásokat tekintettek át. Ennek az útnak a költségeit az Oktatási Minisztérium fizette. (Dr. Répássy Róbert: És az amerikai utat?)

Az amerikai út költségeit, ahogy azt ön említette, a Cisco fizette… (Moraj az ellenzék soraiban. - Közbeszólások az ellenzék padsoraiból: Mondjon le, mondjon le! - Az elnök csenget.) Elnök Úr! Életem során sok időt töltöttem Amerikában. Ugye, nem gondolják azt, hogy három napra azért utazom ki, hogy valaki fizesse az utazásom költségeit? (Moraj és közbeszólások a Fidesz soraiból: De!) Ezt a szerződést írtuk alá. Képviselőtársam, úgy látszik, magából indul ki. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Az Elender Kft.-t érintő újságcikkben szereplő személyek egyike sem vesz részt a közbeszerzési ajánlatkérés dokumentációjának elkészítésében, és egyikük sem fog részt venni a közbeszerzés elbírálásában. Az oktatási tárca és informatikai tárca közös Sulinet-közháló tenderkiírását külső bonyolító cég készíti, amelynek kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás során történt. Műszaki kérdésekben az Informatikai Minisztérium szakemberei vesznek részt a munkában, illetve még egy külső tanácsadó cég. A tender elbírálása után az új rendszerben körülbelül 8-15 cég fog részt venni a Sulinet-közháló üzemeltetésében. Az egész pályázatnak, a közhálókiírásnak az a lényege, hogy megszüntesse azt a kényszer-monopóliumot, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy cég volt képes több mint fél évtizeddel ezelőtt a Sulinet-pályázat keretében biztosítani a feltételeket az ország iskoláinak bekötésére az informatikai hálózatra, az internethálózatra, most ne egy cég, hanem verseny keretében lehetőleg sok cég láthassa el ezt a feladatot.

A Fidesz által vezetett Oktatási Minisztérium a '97-ben elindult Sulinet-programot az előző kormányzati ciklusban lelassította, a sávszélességek megfelelő emelését elmulasztotta, éppen a legfontosabb feladatának a program átkeresztelését tartotta, négy év kormányzás után most természetesen mégis megélénkült a figyelme. Ha a Fidesz ekkora figyelmet fordított volna az elmúlt négy évben a Sulinet-program tartalmi modernizációjára és fejlesztésére, akkor az a digitális szakadék és lemaradás, amely nemcsak Nyugat-Európától választja el a magyar iskolákat ezen a téren, hanem a kelet-európai országoktól is (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), nem lenne ilyen szinten.

Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a miniszter úr válaszát. Parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Országgyűlés! Ez nagyon súlyos megítélésű ügy. Én arra kérem az Országgyűlést, hogy ne fogadja el az interpellációra adott választ, a hatáskörrel rendelkező országgyűlési bizottság pedig vizsgálja ki az ügyet.

Arról van szó, hogy a Magyar Köztársaság állami vezetőit egy magáncég, amelyik később állami megrendeléseket kap, megutaztatja, nyaraltatja. Nagyon kérem önöket, engedjék azt, hogy a hatáskörrel rendelkező országgyűlési bizottság kivizsgálja az ügyet, és innen kérem a miniszterelnök urat, Medgyessy Pétert, hogy vizsgálja ki az ügyet, ha kell, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, és vonja le a szükséges konzekvenciákat.

Én magam nem fogadom el a választ. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el a miniszter úr válaszát. Kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 186 igen, 105 nem ellenében elfogadta a miniszter úr válaszát. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

vissza Vissza a kezdőlapra