2003. május 28. szerda 16:00

Parlamenti napló

Polt Péter legfőbb ügyész elleni támadás

2003. május 26.

2002. június 11-ei ülésen a Keller László MSZP-s képviselő legfőbb ügyészhez címzett interpellációjára adott választ sem a képviselő, sem az Országgyűlés nem fogadta el, az interpellációt ezért az elnök kiadta az alkotmány- és igazságügyi bizottságnak. A bizottság jelentéséről szóló vitából azt a részt emeltük ki, amikor Wiener .György szocialista képviselő kimondja, hogy a legfőbb ügyész álláspontja politikailag kifogásolható. Az idézet után Áder János beszéde olvasható.

 

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Képviselőtársaim! Mindazon intelmek ellenére, amelyeket Serfőző András képviselőtársam megfogalmazott, a vita egyértelműen politikai jellegűvé vált. Áder képviselőtársam is és Horváth Balázs képviselőtársam is azzal vádolja a Szocialista Pártot, hogy a legfőbb ügyész eltávolítására törekszik. Ezt Horváth Balázs képviselőtársam még megfejelte azzal a megfogalmazással, hogy egyfajta guillotine-t kíván alkalmazni a parlamenti többség.

Tisztelt Képviselőtársaim! Alkotmányos jogok gyakorlása nem jelenti a guillotine használatát. A ma hatályos alkotmány lehetővé teszi a legfőbb ügyész interpellálását, lehetővé teszi a legfőbb ügyész kérdezését, lehetővé teszi, hogy a legfőbb ügyész számára azonnali kérdést tegyenek fel. Az interpelláció nem eszköz arra, hogy a legfőbb ügyészt eltávolítsák. Ezt legjobban Áder képviselőtársamnak kellene tudnia, aki 2000 márciusában nem ezzel az eszközzel távolította el a korábbi legfőbb ügyészt, Györgyi Kálmánt. (Taps a kormánypárti padsorokban.) Ön pontosan tudja, hogyan működik ez az eszköz! (Dr. Áder János: Györgyi Kálmán lemondott!)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az volt a célja Keller Lászlónak, hogy a közvélemény tájékoztatást kapjon arról, mi is történt valójában az Országimázs Központnak az ügyében. Az volt a célja, hogy a közvélemény sokkal többet tudjon arról, hogy mi történt 2000-ben és 2001-ben, és ezzel kapcsolatosan Polt Péter legfőbb ügyésznek az az érvelése, miszerint ő nem kívánt élni a mérlegelési jogával, lehetséges, hogy jogilag helytálló, de politikailag semmiképpen sem tekinthető helyesnek, helyénvalónak…

 

DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! A frakció álláspontját Répássy Róbert képviselő úrral képviseljük. Úgy tudom, a házbizottság döntése alapján meg tudjuk osztani az időt, tehát a 15 perces idő rendelkezésünkre áll.

Tisztelt Országgyűlés! Azt kell mondanom, hogy az Országgyűlés szégyene, ami itt zajlik. (Közbeszólás az MSZP soraiból: A legfőbb ügyész…!) Nem a legfőbb ügyész, az Országgyűlés szégyene, képviselő úr. (Dr. Wiener György közbeszólása.) Ugyanis láthatóan Keller László politikai ámokfutása immáron nemcsak a sajtóban látható, hanem itt, a Ház falai között is.

Még sajnálatosabb, hogy a Keller-vírus a hozzá közel ülő, egyébként jogi diplomával rendelkező Eörsi Mátyást is megfertőzte. (Taps a Fidesz soraiban.) Ez a demagógia, amit itt hallottunk az imént (Közbeszólás az MSZP soraiból.) Eörsi Mátyástól, egyvalamire jó: egy 2006-os közös MSZP-SZDSZ-es lista előkelő helyére biztosan jó lesz, másra egyébként egészen biztosan nem alkalmas. (Derültség, taps a Fidesz soraiban.) Mert az a helyzet, hogy azt még csak megbocsáthatjuk és megérthetjük, hogy Keller László nem ért jogi kérdésekhez, hiszen nem jogász; de az, amit itt Eörsi Mátyás bemutatott, tényleg egészen elképesztő, hiszen például a legfőbb ügyészen azt kéri számon, hogy nem tesz feljelentést. A legfőbb ügyész vádat emel, tisztelt képviselő úr, úgyhogy például a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvényt azért illene időnként lapozgatni egy-egy ilyen felszólalás előtt. (Dr. Eörsi Mátyás: Emelt vádat?)

A másik, ami egyébként különösen elszomorító, hogy egy jogi végzettségű személy nyilvánvaló törvénysértésre buzdítja a legfőbb ügyészt. Nyilvánvaló törvénysértésre, hiszen a bizottsági ülésen 14 pontban próbálták önök megfogalmazni a legfőbb ügyész eljárásával kapcsolatos kifogásaikat; mind a 14 pontot ízekre szedte a legfőbb ügyész, pontos jogi hivatkozásokkal. Négy órai vita után, most egy hónapot készülhettek a bizottsági ülés óta, egy hónapos felkészülés után egyetlenegy jogszabályhelyet nem tudott fölemlíteni, ami a legfőbb ügyész jogi érveit megkérdőjelezte volna, ami legalább azzal azonos súlyú jogi érveket tett volna vitathatóvá itt, az Országgyűlés színe előtt. Erre mondom azt, hogy ez szégyen, erre mondom azt, hogy ez nem más, mint egy politikai koncepciós eljárás. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Így van! Szégyen! - Taps a Fidesz soraiban.)

Arról nem is beszélve, tisztelt Országgyűlés, hogy az eljárásról a jelenlévők valószínűleg viszonylag keveset tudnak. Az eljáráshoz hozzá tartozik, hogy az az interpelláció, amelynek az el nem fogadásáról most itt beszélgetünk, jó egy esztendővel ezelőtt hangzott el a Ház falai között. Egy évig készültek önök ennek a bizottsági többségi jelentésnek az elfogadására; a bizottsági ülésen nem tudott Vastagh Pál elfogadható magyarázatot adni arra, hogy mi tartott egy évig, amikor az önök számára olyan nyilvánvaló, olyan kristálytiszta a jogi helyzet. Semmilyen elfogadható magyarázatot önök erre mondani nem tudtak. Most is mit hallottunk? Felelőtlen rágalmazást, minden második szóként a törvénysértések emlegetését - bizonyítékot egy szálat sem, jogi hivatkozást egy darabot sem.

Tisztelt Országgyűlés! Az még csak egy kis apró szépséghibája ennek az eljárásnak, talán súlyosabban is fogalmazhatnék, de nyilván ezt sem tudják, hogy a bizottsági ülésen - feltételezhetően néhány képviselőtársunk számára újdonság lesz, amit mondani fogok - a többség eldöntötte, hogy mi a kisebbségi vélemény. Ugyanis olyan bizottsági határozati javaslatot terjesztettek elő, ahol a többségi vélemény szépen pontokba volt szedve, és természetesen a mi véleményünket is előzetesen, még a vita előtt pontokba szedték. És függetlenül attól egyébként, hogy mi hangzott el a vitában, függetlenül attól, hogy a legfőbb ügyész egyébként milyen véleményt mondott el, ez a bizottsági jelentés úgy lett elfogadva, változatlan formában, ahogy egyébként ezt Vastagh Pál tizenegy hónapi kemény munka után előkészítette. Erre mondom azt, hogy ez szégyen, erre mondom azt, hogy ez koncepciós eljárás. (Dr. Kovács Zoltán: Előre kész a vádirat!) Igen, "A tanú" című filmet lehetne itt idézni, nyilvánvalóan onnan vették a mintát. (Bánki Erik közbeszólása.)

Tisztelt Országgyűlés! Beszéljünk kicsit a dolog politikai hátteréről. Hiszen erről próbált elmélkedni részben Eörsi Mátyás is, és Serfőző képviselő úr is arra utalt, hogy ezt ne hozzuk ide, de nem tehetem meg, különösen azok után, amit itt Eörsi képviselő úr művelt. Ugyanis teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy ennek az egész ügynek és a másik négy el nem fogadott interpellációnak is mi van a hátterében: a hátterében az van, hogy önök el akarják mozdítani a legfőbb ügyészt a helyéről. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!) Kényszerrel le akarják mondatni. Nemsokára, részben a mai ülés után nemtelen támadás fog indulni majd nyilvánvalóan a baloldali médiában ellene, és folyamatosan azt fogják emlegetni, hogy egy ilyen bizottsági vagy egy ilyen parlamentáris vita után nem tehet mást a legfőbb ügyész, pláne egy ilyen parlamenti döntés után, mint hogy távozik a posztjáról. Erre megy ki a játék, tisztelt Ház, ez az, amihez egyébként az ellenzék nem asszisztálhat.

Miért teszik ezt önök? Legalább két okból. Egyrészt azért, mert haragszanak a legfőbb ügyészre, mert nem hajlandó asszisztálni az önök politikai megrendeléseihez. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van! - Taps a Fidesz soraiban. - Szórványos taps az MDF soraiban.) Hiszen szocialista politikusok vádjai az elmúlt hónapokban sorra-rendre lufi módjára pukkantak szét - hadd idézzek néhányat!

Önök azzal vádolták az előző kormányt, hogy a hosszú bájtok éjszakáján milyen törvénysértéseket követett el. Maga az APEH elnöke, az önök által kinevezett APEH-elnök állapította meg négy vizsgálatot lefolytatva, hogy semmiféle törvénysértés nem történt. Nyilván itt is szívesen látták volna a legfőbb ügyész beavatkozását ebbe az ügybe.

Hosszú hónapokon, éveken keresztül vádolták az Ifjúsági és Sportminisztérium vezetését azzal, hogy milyen törvénysértéseket követ el. Az Állami Számvevőszék állapította meg, hogy semmiféle törvénysértés nem történt. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásra semmilyen nyomot nem talált az Állami Számvevőszék.

De van más. Például a “Bánk bán” című filmmel kapcsolatban az egyik politikai államtitkár, a kormány jelenlegi politikai államtitkára híresztelte azt, hogy itt 150 millió forint eltűnt kézen-közön. No, a bíróság megvizsgálta ezt az ügyet egy személyiségi jogi per keretében, és elmarasztalták Tóth Andrást. Nem tudom, hogy azóta kifizette-e már azt a bírságot, amit egyébként a bíróság kirótt rá. Vagy nem tudom, hogy Keller László kifizette-e az egymillió forintot a Béhm Ügyvédi Irodának. (Közbeszólás az MSZP soraiból.) Jogerősen elmarasztalták Keller képviselő urat is, aki egyébként a vádaskodásban és az alaptalan rágalmazásban élen járt az elmúlt egy esztendőben. Éppen a múlt héten egy jogerős bírósági ítélet egyértelműen és világosan megállapította a személyiségi jogsértést, és egymillió forintos büntetésre marasztalta el Keller Lászlót. Nem tudom, hogy kifizette-e.

Önök vádaskodtak a Terror Háza Múzeum megépítésével kapcsolatban. Az eljárást ott is lefolytatták, semmiféle törvénysértés nem történt.

Keller László büntető feljelentést tett, a Borsod megyei ügyészséghez fordult még egy jó esztendővel, másfél évvel ezelőtt az M3-as és az M30-as útépítés kapcsán. Az ügyészség megtagadta a nyomozást. El sem rendelte a nyomozást, mert olyan nevetségesek voltak Keller László érvei, és az, amit egyébként ő egy papíron megpróbált összefoglalni.

Ezek a tények, tisztelt Országgyűlés, ez az, ami egyébként zavarja önöket. Zavarja önöket, hogy a politikai hecckampányaik, politikai rágalmaik nem igazolódnak vissza, ezek mind-mind megbuknak, és ehhez az ügyész nem hajlandó önöknek segédkezet nyújtani. A rendőrség már igen, az APEH igen, de az ügyészség nem, és ez önöket zavarja. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! - Taps a Fidesz soraiban.)

Mi az, ami még zavarja önöket? Zavarja önöket az, hogy nem segít a legfőbb ügyész a különböző szocialista és szocialistákhoz közel álló személyek büntetőjogi ügyeinek az eltussolásában. Nem segít abban, hogy a rendőrség ezeket az embereket kimenekítse egy-egy büntetőügyből. Lássunk két példát! A Nádor - ismerős önöknek ez az ügy? (Közbeszólás az MSZP soraiból.) Mi is történt? Az önök által irányított rendőrség (Moraj az MSZP soraiban.) azt mondta, hogy nem történt bűncselekmény. Egy szocialistákhoz közeli vállalkozó követte el azt a bizonyos cselekményt; nem hiszem, hogy itt, a Ház falai között részletesen ismertetni kellene az idő rövidségére is tekintettel. Bizonyára csípi az önök szemét, bizonyára zavarja önöket, hogy az ügyészség úgy döntött, hogy a rendőrségnek nem megalapozott a véleménye, és pótnyomozást rendelt el az ügyben.

Vagy egy másik ügyet is mondhatok: Csillebérc. Mi is volt az ügy? Egy közel 100 milliós ingatlant megvett az önök kebelbarátja, az Úttörőszövetség vezetője 15 millió forintért? És a rendőrség azt mondta, hogy itt nem történt törvénysértés, megszüntette a nyomozást? Megszüntette a büntetőeljárást!

Nyilvánvalóan zavarja önöket, hogy az ügyészség nem értett egyet ezzel a döntéssel, és a nyomozás folytatását rendelte el. (Dr. Lamperth Mónika: Másodszor.) No, ezek vannak ezeknek az ügyeknek a hátterében, ez az, amiért egyébként önök a legfőbb ügyészt el akarják mozdítani a helyéről.

A jogi érveket pedig, tisztelt Ház, elég szépen és elég lényegre törően Répássy képviselő úr összefoglalta, ha szükség van rá, majd nyilván megismétli.

Az idő rövidségére tekintettel én egyetlen dolgot szeretnék csak mondani önöknek. Önök kifogásolták, ez többször elhangzott az előző beszédben is, hogy miért nem indított büntetőeljárást a legfőbb ügyész ebben a konkrét ügyben. Szeretném világossá tenni, amit egyébként a legfőbb ügyész úr is megtett a bizottsági ülésen. Az interpelláció úgy szólt, illetőleg olyan kérdést feszegetett, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzésével kapcsolatban mi az ügyész álláspontja. A büntető törvénykönyvben nincs olyan tényállás, ami lehetőséget biztosítana arra, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzése miatt bárkivel szemben büntetőeljárást lehetne indítani. Keller Lászlónak nem, mert nem jogász, de Eörsi Mátyásnak tudnia kellene, hogy a büntetőeljárásnak vannak bizonyos feltételei, és ha ezeknek a feltételeknek nem felel meg az eljárás, akkor az ügyész nem tehet mást, nem indíthat semmiféle eljárást, vádat pedig végképp nem emelhet. No, ez az, amit önök folyamatosan figyelmen kívül hagynak. Miért? Azért, amit az előbb mondtam, hogy a legfőbb ügyészt alaptalan rágalmakkal, alaptalan vádaskodással, mindenféle jogi megalapozottság nélkül elmozdítsák a helyéről. Szégyelljék magukat!

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Nagy taps az ellenzéki pártok soraiban.)

 

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra