Könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát
Még az egér is segít!

 

Vita a státustörvény átalakításáról

Részletek a parlamenti jegyzőkönyvből

Interpelláció, 2003. április 28-án:

NÉMETH ZSOLT (Fidesz): …Ez a törvénycsomag, amelyet önök beterjesztettek, már nem a határon túli magyarokról szól, hanem a magyar kultúra támogatásáról a szomszédos országokban. Nemes a cél, de egy másik törvény tárgyáról van szó.

Kiszorulhatnak a törvényből azok, akiknek az állama csatlakozik az Európai Unióhoz; kiszorulnak a törvényből a kárpátaljai és a vajdasági magyarok; kiszorul a törvényből a magyarigazolvány, mert a kedvezményekre és a támogatásokra vonatkozó jogosultság nem kötődik az igazolvány birtoklásához. Kiszorulnak a törvényből a családok, mert nem jut el hozzájuk közvetlenül az oktatási-nevelési támogatás.

Kérdezem, miniszter úr, mikor fogja a nemzeti közép kormánya a kiszorítás politikája helyett a megértés politikáját folytatni, legalább a határon túli magyarok felé.

KOVÁCS LÁSZLÓ külügyminiszter:

Ami a módosítás tartalmát illeti: nem szorul ki senki a módosított törvényből. Nem szűkül, hanem bővül a kedvezményezettek és a kedvezmények köre. Nem szorulnak ki az Európai Unióhoz csatlakozó országokban élő magyarok, mert éppen úgy módosítottuk a törvényt, ahogy az Európai Unió  előírásai ezt szükségessé teszik ahhoz, hogy ne kelljen módosítani 2004. május 1-je után - ezt az Európai Unió tudomásul is vette. Nem szorulnak ki a vajdasági és a kárpátaljai magyarok sem. Megjegyzem, a korábbi törvény nem is foglalkozott vízumkérdésekkel.

Még egy megjegyzés: tárgyalunk az illetékes kormányokkal, Szerbiával, Ukrajnával a vízumkiadás egyszerűsítéséről, hogy a lehető legegyszerűbben, legolcsóbban kapják meg. Nem szorul ki a magyarigazolvány, továbbra is a kedvezményekre való jogosultság igazolványa. Nem szorulnak ki a magyar családok, amelyekhez nem közvetlenül jut el a támogatás. Egy ilyen ország lesz csak, Szlovákia (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), de ez a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának az egyetértésével alakult ki. Ami pedig a kedvezmények körét illeti, itt meg kifejezett bővülés van, hiszen egy gyermek után is jár a kedvezmény.

 

Azonnali kérdés ugyanazon a napon:

DR. KELEMEN ANDRÁS (MDF): Tisztelt Miniszter Úr! A határon túli magyarokra vonatkozó törvény kapcsán térjünk vissza arra a témára, ami a mai nap folyamán már elhangzott egy interpellációban. …a miniszter úr válaszában azt tagadta, hogy kedvezmények szűkítéséről lenne szó, viszont az anyag ismeretében úgy tűnik, hogy ez mégiscsak fennáll. Nyilvánvalóan egy azonnali kérdés nem alkalmas arra, hogy egy anyagot elemezzünk, de a miniszter úr állítása sajnos több szempontból, úgy érzem, ütközik a valósággal.

A módosításra javasolt anyagban például szerepel a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az elve mint új bevitt rész, viszont ennek az ellensúlyozásául nem szerepel a pozitív diszkrimináció lehetősége. Vagy az utazási kedvezményeknél szerepel egy olyan szűkítés, amely szerint a Magyar Köztársaság területén nyújtott kulturális és oktatási célú kedvezmények igénybevételéhez köti. Tehát ez egyértelműen szűkítés, ez a korábbi változatban nem volt benne.

Továbbmegyek: a diákkedvezmények esetén ugyancsak szerepel egy olyan rész, hogy magyar nyelven vagy a magyar kultúra, így különösen a magyar nyelv és irodalomtörténet és művelődéstörténet tárgyában tanulmányokat folytató személyre vonatkozna a kedvezmény. Míg a korábbiakban egészen egyértelműen az volt, hogy a magyar tannyelven tanuló vagy bármely felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló személyre vonatkozna a kedvezmény.

Folytathatnám szinte végtelen sorban. Az oktatókra vonatkozóan: a magyar nyelven, magyar kultúra tárgyában tanító személyek pedagógus-, illetve oktatói kedvezményre jogosultságát említi az új változat. Vagyis egyértelműen kedvezményszűkítésről van szó.

KOVÁCS LÁSZLÓ külügyminiszter: Továbbra is állítom, hogy nem szűkítette a módosítás a kedvezményeket, szövegszerűen lehet ezt persze csak megvitatni és bizonyítani.

 

vissza Vissza a kezdőlapra