2003. augusztus 17. vasárnap 23:48

A Pax TV heti műsora

2003. augusztus 18-től 2003. augusztus 24-ig

2003. augusztus 18. hétfő

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   India templomai 56/5. rész (22’)

            dokumentumfilm-sorozat

Filozófia, építészet, ünnepek, szimbólumok és játékok India mesevilágában.

09:30   Zen zóna 13/3. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

Étkezési és életvezetési tanácsok, stresszoldás, holisztikus terápia, meditációs- és lelkigyakorlatok, fitnesz, és sok-sok nyugalom a Zen Zóna stresszmentes övezetében.

10:00   Családi ház 10/9. rész (20’)

magazin

10:30   Családi szabadidő 10/10. rész (20’)

            magazin

10:50   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Szentföldi szent helyek üzenete 51/5. rész (20’)

            ismeretterjesztő útifilm-sorozat

A pusztai kivonulás

Forró, félsivatagos, kietlen táj, történelem előtti idők emlékeivel, oázisokkal, egymással hol békében élő, hol hadban álló népek határtalan hazája. A Szentföldet három világvallás tiszteli és vallja magáénak, őrzi évezredes műemlékeit és hagyományait.

15:50   Üzenet a mának – A pusztai kivonulás (15’)

            stúdióbeszélgetés

16:15   Hitünk csodái 3/1. rész (52’)

            dokumentumfilm-sorozat

A bibliai örökség

A sorozat első része Jézus korába és a korai kereszténység idejébe röpít vissza. Betlehembe, Jézus szülőhelyére, a második templom korabeli Jeruzsálembe utazunk, majd Nabluszba, egy szamaritánus szekta nyomába, és az első közösséghez, melynek tagjai Krisztusban hittek.

17:15   A Kassai Dóm (10’)

            dokumentumfilm

17:30   I love music 30/11-12. rész (15’)

            ifjúsági sorozat

A zenét nem lehet elég korán kezdeni. A húrokat, dobverőket, billentyűket próbálgató kicsik még nem is sejtik, milyen nagy feladat vár rájuk: a nemzeti hagyományok átörökítése nemzedékről nemzedékre, a zene hangjaival.

17:45   A város, ahol élek 26/9-10. rész (30’)
            ifjúsági filmsorozat

Jeruzsálem, Dzsakarta

Műemléket, múzeumot, vásárlóutcát láttunk már minden városban. Azt viszont kevesen tudják, hogyan látják saját városukat azok, akik minden reggel hátitáskával caplatnak röpdolgozatot írni, délután zongoraórára rohannak, vagy éppen teát árulnak a pályaudvaron.

18:15   Hittan – az Üdvösség története 52/50. rész (41’)
katolikus hittanóra

            A Biblia és a művészetek

A katolikus egyház tanításai és az egyetemes üdvtörténet a Szentírás tükrében.

19:00   Jóslatok, túl az ezredfordulón 2/1. (44’)

            dokumentumfilm

            Jóslatok és jelenések

A millennium igézete, az összeomlás és az újjászületés próféciái, az ószövetségtől az atomkorszakig, Nostradamustól az amerikai bennszülöttekig. A végtelen világegyetem és a véges kultúra örök dilemmája bontakozik ki a jóslatok tükrében.

19:45   Izrael: Végállomás (50’)

            útifilm-sorozat

Egzotikus utazás időben és térben olyan tájakra, ahol a dicső múlt élő hagyományként jelen van a mindennapokban.

20:45   Zenés karácsony a Vatikánból 6/5. rész (60’)

koncertfilm

Hogy fér meg egy színpadon Bryan Adams, Tom Jones, a Manhattan Transfer, Dee Dee Bridgewater, Miriam Makeba és az érctorkú harlemi gospel kórus, és még sokan mások? Az évente megrendezett vatikáni koncerten egy dolog a fontos: a szívből jövő zene.

21:45   Zenés karácsony a Vatikánból (15’)

            videoklipp

22:00   Kőbe zárt idő 12/11. rész (30’)

            történelmi sorozat

            Hegyalja kapujában

Királyi várak, főúri kastélyok mesélnek hősökről és árulókról, a történelem kegyetlenül nyers mesevilágáról.

22:30   Ukrajna – a hit magvai (27’)

riportfilm

A Szentlélek-papnevelde lakóinak különös, világi elszántsággal és vallási elhivatással teli életén keresztül bepillantást kapunk Európa peremének görög katolikus hitéletébe.

 

2003. augusztus 19. kedd

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   India templomai 56/6. rész (22’)

            dokumentumfilm-sorozat

09:30   Zen zóna 13/4. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

10:00   A templomépítő: Balaton-felvidék (56’)

            dokumentumfilm-sorozat

Egyik legkorábbi egyházmegyénk, Veszprém területén számtalan kora Árpád-kori templomot találunk.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Szentföldi szent helyek üzenete 51/6. rész (20’)

            ismeretterjesztő útifilm-sorozat

            A kinyilatkoztatás

15:50   Üzenet a mának – A kinyilatkoztatás (15’)

            stúdióbeszélgetés

16:15   Hitünk csodái 3/2. rész (52’)

dokumentumfilm-sorozat

A történelmi örökség

Kereszténység a középkorban. A római és bizánci egyház vallási központjaiba utazunk, valamint a Szentföldre, melyért a keresztes lovagok háborúztak, majd az iszlám hódítók kezébe került.

17:15   Teleki Sámuel, a könyvtáralapító (10’)

            Illusztrált könyvek a Teleki Tékában

A 18. századi bibliofil tudós, Erdély főkancellárja felbecsülhetetlen szolgálatot tett az utókornak. Szellemisége ma is él, gazdagon illusztrált tudományos könyvei pedig ma is a gyűjtemények legszebb darabjai.

17:30   I love music 30/13-14. rész (15’)

            ifjúsági sorozat

17:45   A város, ahol élek 26/11-12. rész (30’)

            ifjúsági filmsorozat

            Johanneszburg, Lisszabon

18:15   Hittan – az Üdvösség története 52/51. rész (45’)

            katolikus hittanóra

            A Szentírás fordítása

19:00   Jóslatok, túl az ezredfordulón 2/2. rész (50’)

            dokumentumfilm

            Jóslatok a 2000. évre

Vajon mit hoz az új évezred? Betekintünk a jövő víziójába az atomkatasztrófától a tudat fejlődéséig, a nagy kataklizmáktól a túlélésig.

20:00   Az inkvizíció kínzókamráiban (56’)

dokumentumfilm

Spanyolcsizma és feszület. Szenteltvíz és máglyahalál. A film a spanyol inkvizíció kínzókamráit, egy máig érthetetlen korszak titokzatos világát tárja fel.

21:00   Zenés karácsony a Vatikánból 6/6. rész (60’)

koncertfilm

22:00   Kőbe zárt idő 12/12. rész (30’)

            történelmi sorozat

            Nógrádi várak, vitézek

22:30   A sivatag kútja (17’)

            dokumentumfilm

Libanon a bibliai idők tanúja, a közelmúltig az egyetlen keresztény többségű közel-keleti ország. Lassan kisebbségbe szoruló ortodox szerzetesek hegyi kolostorokban őrzik az ősi keresztény hitet, és hirdetik a békét egy háborúktól dúlt földrészen.

 

2003. augusztus 20. szerda

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   India templomai 56/7. rész (22’)

            dokumentumfilm-sorozat

09:30   Zen zóna 13/5. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

10:00   A templomépítő: Falusi templomok (58’)

dokumentumfilm-sorozat

A 13. századra szinte minden magyar település rendelkezett templommal. Ebben az epizódban a nyugat-dunántúli falvakba látogatunk el.

11:00   Magyar szentek (35’)

            dokumentumfilm

A magyarországi kereszténység történelmének kiemelkedő alakjairól, a magyar szentekről mesél Filó Kristóf plébános, aki teológiai és történelmi tudása mellett lebilincselő anekdotáival színesíti a hittörténet csodáit.

11:35   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Szentföldi szent helyek üzenete 51/7. rész (20’)

            ismeretterjesztő útifilm-sorozat

            Párán pusztája

15:50   Üzenet a mának – Párán pusztája (15’)

            stúdióbeszélgetés

16:15   Hitünk csodái 3/3. rész (52’)

            dokumentumfilm-sorozat

A modern örökség

A nyugati kereszténység feléledéséről tanúskodik a 19. század, egyre erősebb érdeklődés kíséri a Szentföldet. Felfedezők, fotósok és misszionáriusok kötnek ki Jeruzsálemben. Bibliából ismert, keresztények által is lakott városokba utazunk: Názáretbe, Jeruzsálembe, Betlehembe.

17:15   Falusors (15’)

dokumentumfilm

Kisbabót kedves falucska volt a Kisalföldön, mára azonban inkább szellemfaluhoz hasonlít: 230 lakosából kétszáz nyugdíjas, és egyre több ház áll, vagy inkább düledezik lakatlanul. A megejtően lírai dokumentumfilmben a helység harangozója emlékezik a régi időkről, és bepillantást kapunk a falu öregjeinek mindennapi életébe. A tragikus falusors figyelmeztetés, hogy ha nem vigyázunk, jövőnk és múltunk egyszerre süllyed a felejtés homályába.

17:30   I love music 30/15-16. rész (15’)

            ifjúsági sorozat

17:45   Múltunk és jövők 4. rész (30’)

            zsidó közéleti magazin

18:15   Hittan – az Üdvösség története 52/52. rész (43’)

            katolikus hittanóra

            Az Üdvösség története

19:00   II. János Pál – a világ lelkiismerete (80’)

            portréfilm

Az utazó pápa, aki minden elődjénél több enciklikát írt, beszédet tartott, országot látott, és döntést hozott. A szentatya, aki látta leomlani a berlini falat, és túlélt egy merényletet.

20:30   Ünnep a testvéreknél (40’)

            dokumentumfilm

21:15   Szent István – az Államalapító öröksége (20’)

            dokumentumfilm

Korabeli dokumentumok és történelmi tények fényében rajzolódik ki egy nagyszabású gondolkodó és modern politikus arcképe, aki egy viharos évezred fordulóján alapított államot és talált hitet egy egész nemzet számára.

21:45   Polinézia: Végállomás (43’)

            útifilm-sorozat

22:30   Szent Imre legendája (20’)

            dokumentumfilm

A tragikus sorsú trónörökös élete évszázadokon át a lovagiasság, az erkölcs és a hit eszménye volt.

 

2003. augusztus 21. csütörtök

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   India templomai 56/8. rész (22’)

            dokumentumfilm-sorozat

09:30   Zen zóna 13/6. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

10:00   A templomépítő: Nemzetségi monostorok (55’)

            dokumentumfilm-sorozat

Szent István törvénye alapján minden tíz falu köteles volt templomot építeni. Árpád-kori templomaink a magyar történelem kezdeteiről mesélnek.

11:00   Pax-ajánló     

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Szentföldi szent helyek üzenete 51/8. rész (20’)

            ismeretterjesztő útifilm-sorozat

            A sátorszentély

15:50   Üzenet a mának – A sátorszentély (15’)

            stúdióbeszélgetés

16:15   Jeruzsálem rejtélyei 3/1. rész (52’)

            dokumentumfilm-sorozat

Az elveszett kincsek nyomában

Megszállott kutatók az egykori Római Birodalom földjén, Franciaország, Észak-Afrika és Konstantinápoly területén keresik az elveszett kincseket, a legendás Arany Menórát, mely a zsidó nép szimbóluma lett.

17:15   Különcök (10’)

dokumentumfilm

17:30   I love music 30/17-18. rész (15’)

            ifjúsági sorozat

17:45   A város, ahol élek 26/15-16. rész (30’)

            ifjúsági filmsorozat

            Moszkva, Nairobi       

18:15   Beszédtéma – Eutanázia I. (30’)

vitaműsor

18:45   Amishok (26’)

dokumentumfilm

Szenzációs dokumentumfilm a tizenhetedik század világában ragadt amerikai szekta isten- és technika-félő tagjairól, akik először álltak kamera elé.

19:15   Fényös, fényös villanás (29’)

dokumentumfilm

Bálint L. László álmot látott. Azóta Csíksomlyóban katona nem járt a Mária-kegyhelyen. Laci bácsi a saját szavaival meséli el látomását.

19:45   Egy csipetnyi menta (45’)

            dokumentumfilm

Egy zsidó család Marrakeshben

Egy zsidó kereskedő és családja igyekszik beilleszkedni Marrakesh pezsgő forgatagába, jó kapcsolatokat ápolni szomszédokkal, barátokkal, de közben megtartani a szombatot, megünnepelni a széder estét, és ami a legnehezebb, kóser háztartást vezetni.

20:30   A nők szerepe a XXI. században (30’)

riportfilm         

Nemzetközi konferencia Budapesten

A berlinben alakult Liberális Vallásos Nők Szövetsége közel egy évtizede foglalkozik a nők helyzetével a társadalomban. Tizenhat ország, és a legkülönbözőbb vallási irányzatok és felekezetek képviselői ezúttal Budapesten tartották kongresszusukat. Buddhista, sintoista, unitárius, protestáns és katolikus asszonyok beszélnek életcéljukról: hogy kivívjájk a vallásos nők elismerését saját hazájukban.

21:00   Kenya: Végállomás (52’)

            útifilm-sorozat

22:00   Időgazda 10/1. rész (30’)

            néprajzi filmsorozat

Farsang

Vízkereszt és Hamvazószerda között elszabadul a pokol – megkezdődnek a nagyböjtöt megelőző farsangi mulatságok. Tatrang, Ürmös, Héra, Lédec, és a Vág völgye népszokásain keresztül elevenedik meg a fársáng színes kavalkádja.

22:30   Ilyen hülyeséget, ilyen marhaságot (27’)

            dokumentumfilm

"Aki nálam jobban él, talán rosszabbul él, mint én. Mert embernek kell lenni." Nem bölcselő, nem szentéletű remete, és nem is közíró, hanem egy bécsi úti hontalan szájából hangzanak el ezek a gondolatok.

 

2003. augusztus 22. péntek

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   India templomai 56/9. rész (22’)

            dokumentumfilm-sorozat

09:30   Zen zóna 13/7. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

10:00   A templomépítő: Nógrádi dombokon (60’)

            dokumentumfilm-sorozat

A Börzsönytől a Zagyva-völgyéig húzódó dombvidék számtalan Árpád-kori emléket rejt magába. A lankákon megbújó templomok regélnek történelmünk egy-egy fejezetéről.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Szentföldi szent helyek üzenete 51/9. rész (20’)

ismeretterjesztő útifilm-sorozat

            Rút Betleheme

15:50   Üzenet a mának – Rút Betleheme (15’)

            stúdióbeszélgetés

16:15   Jeruzsálem rejtélyei 3/2. rész (52’)

dokumentumfilm-sorozat

A kereszt nyomában

Hogyan vált a szent kereszt, a halál és a szenvedés szimbóluma a legkeresettebb és a legtiszteltebb szent kinccsé?

17:15   Második esély (11’)

            dokumentumfilm

17:30   I love music 30/19-20. rész (15’)

            ifjúsági sorozat

17:45   A város, ahol élek 26/17-18. rész (30’)

            ifjúsági filmsorozat

            New York, Párizs       

18:15   Beszédtéma – Gyógyít-e a vallás? (30’)

            vitaműsor

18:45   Szárnyas oltárok (14’)

            ismeretterjesztő film

Kolozsvári Tamás, Jánosréti Mester és festőtársaik a gazdag késő gótikus egyházi művészet legszebb darabjait hagyományozták az utókorra.

19:00   Isten bárkája (25’)

            dokumentumfilm

Fiatal papok elhatározták, hogy azokhoz viszik el az igét, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Egy régi uszály, néhány elszánt matróz és máris indulhat Isten bárkája.

19:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/11. rész (30’)

            riportfilm-sorozat

Dr. Molnár János református teológiai egyetemi tanár és neje Molnárné Csoma Irma református lelkész

Az 1992-ben alakult erdélyi Julianus Alapítvány minden évben öt díjat oszt ki azoknak, akik a felgyorsult, rohanó, öncélú világban is képesek valódi Julianusi munkát végezni.

20:00   Kashmír: Végállomás (50’)

            útifilm-sorozat

21:00   Jeruzsálem Chihuly szemével (52’)

dokumentumfilm

A New-Yorkban élő, világhírű olasz üvegművész, Chihuly, 1999 nyarán monumentális kiállítást rendezett Jeruzsálemben, Dávid Tornyában. Az ősi erődítményt hatalmas fújtüveg-tárgyakkal szórta tele, és vasvázra illesztett üvegdarabokból épített szobrokat.

22:00   Időgazda 10/2. rész (30’)

            néprajzi filmsorozat

Tél

A paraszti világban a tél a pihenés, a szomszédolás, és a szórakozás ideje volt. A fonó, a tollfosztás, a szövés, és a lakodalmak szokásai még ma is sok helyütt élnek. A Felvidéktől az Erdővidékig járjuk be a behavazott téli falvakat.

22:30   Szomjazom (25’)

            riportfilm

Jakus Ottó lelkész beszél a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálatról.

 

2003. augusztus 23. szombat

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/3-4. rész (60’)

            rajzfilm-sorozat

Simba, a dzsungel rakoncátlan trónörököse nagyvilági kalandokba keveredik: New York alvilági csatornarendszerében kell megtalálnia a kiutat, és mellesleg megnyernie az állatok foci világbajnokságát.

10:00   Ébredés 19/15. rész (30’)

            magazin

10:30   Ásatások a Biblia nyomában 6/3. rész (26’)

            ismeretterjesztő sorozat

Jeruzsálem ősi alagútja

Bibliai történetek Dávid és Salamon király idejéből a Jeruzsálem alagútjainak mélyén felfedezett leletek nyomán.

11:00   Rozetta 9/3. rész (30’)

            egyházművészeti műsor

A Promédia magazinműsorában bemutatjuk a debreceni Református Iskolamúzeumot, a kántorképzés kihívásairól mesél Trajtler Gábor orgonaművész, megismerkedhetünk Simon Andrással, és ellátogatunk az aszódi Evangélikus Gimnáziumba.

11:30   Időgazda 10/7. rész (30’)

            néprajzi filmsorozat

Kisasszonytól Adventig

A "két asszony köze" varázserejű időszak a néphagyományban. Augusztus 15 és szeptember 18 között kell szedni a gyógyfüveket, szellőztetni a hombárt, csirkét keltetni, tojást szedni télire, aszalni, szénát gyűjteni. Ilyenkor legszebb a Tisza menti árterek világa.

12:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Beszédtéma – Keresztény szimbólumok (43’)

            vitaműsor

15:15   Ukrajna – az elfelejtett nemzedék (20’)

            dokumentumfilm

Árvának lenni, szülők nélkül intézetben nevelkedni mindenhol nehéz. Egy ukrajnai állami árvaházban tölteni a gyermekkor legszebb éveit – szinte elviselhetetlen.

15:45   Családi szabadidő 10/10. rész (20’)

magazin

16:15   Prédikáljatok és tanítsatok (55’)

            dokumentumfilm

A film az ezeréves pannonhalmi bencés főapátság történetébe, és mindennapjaiba pillant be. Megismerjük a kolostor történelmének legfontosabb dokumentumait, az itt őrzött legértékesebb középkori okmányokat és a szerzetesi élet mindennapjait.

17:15   Zenés karácsony a Vatikánból 6/2. rész (60’)

koncertfilm

18:15   Beszédtéma – Eutanázia II. (30’)

            vitaműsor

18:45   I love music 30/29-30. rész (15’)

            ifjúsági sorozat

19:00   Erdélyi Julianus-díjasok 15/12. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Csergő Ervin minorita rendi szerzetes

19:30   Mandela (60’)

dokumentumfilm

Eddig soha nem látott felvételek az Apartheid börtönét megjárt poitikusról, Dél-Afrika első demokratikusan választott elnökéről. Nelson Mandela rendhagyó portréja.

20:30   „Élő kövekként” (30’)

            Bosák Nándor katolikus püspök portréja

21:00   Parázs a hamu alatt 7/4. rész (43’)

            történelmi sorozat

Igazságosság és szeretet

Egymást váltó kultúrák, virágzó és letűnő birodalmak a kereszténység tükrében.

21:45   Látogatóban Isten hegyén (50’)

dokumentumfilm

Lehet, hogy Mózes világfordító találkozása az Örökkévalóval nem ott és nem akkor történt? Lehet, hogy ezer év története hiányzik a Bibliából? Anati professzor szerint a nyomok a Negev sivatagba vezetnek.

 

2003. augusztus 24. vasárnap

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/5-6. rész (60’)

            rajzfilm-sorozat

10:00   Ébredés 19/16. rész (30’)

            magazin

10:30   Ásatások a Biblia nyomában 6/4. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

Tengeri archeológia

Mit rejt a tenger mélye Kánaán partjainál, és mire következtetnek belőle a tudósok? Több ezer éves, csodálatos épségben maradt leletek árulkodnak Jézus és a főníciaiak idejéről.

11:00   Rozetta 9/4. rész (30’)

            egyházművészeti műsor

11:30   Időgazda 10/8. rész (30’)

            néprajzi filmsorozat     

Karácsony

Betlehemesek, kántálók, mézesbábosok keltik életre évről évre Krisztus születésének szent ünnepét. Az esztendő legsötétebb napjaiban évszázados hagyományokkal köszöntik a vígságszerző új esztendőt.

12:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Beszédtéma – Hétköznapi vallásosság (36’)

            vitaműsor

15:15   Garabandal – a szemtanúk (74’)

            dokumentumfilm

Sebastian de Garabandál egy jelentéktelen kis hegyi falu a Pireneusokban, Spanyolország északi részén. Világhírűvé akkor vált, amikor 1961 és 1965 között négy kislánynak szinte naponta megjelent a Szűzanya.

16:30   Zenés karácsony a Vatikánból 6/1. rész (60’)

            koncertfilm

17:30   Magyarország apostola és tanítómestere (36’)

            Prohászka Ottokár portréfilm

Emlékezés Prohászka Ottokár püspök halálának 75. évfordulójára.

18:15   Beszédtéma – Egyház és oktatás (30’)

            vitaműsor

18:45   Köves Slomó (15’)

            portréfilm

Hosszú évtizedek óta nem avattak ortodox rabbit Magyarországon. A Chábád Lubavicsi közösség fiatal rabbija, Köves Slómó vall hitéről és hivatásáról, Isten és a közösség szolgálatáról.

19:00   Erdélyi Julianus-díjasok 15/13. rész (30’)

            riportfilm-sorozat

Bauerné Madarász Ilona nyugalmazott tanár

19:30   A fájdalmak férfija (56’)

            dokumentumfilm

A halotti lepel

Tények és találgatások, minden, amit tudni lehet, vagy tudni vélnek a torinói lepelről.

20:30   Zen Zóna 13/11. rész (30’)

            ismeretterjesztő sorozat

21:00   Parázs a hamu alatt 7/5. rész (43’)

            történelmi sorozat

            Jób üzenete

21:45   Az inkvizíció kínzókamráiban (53’)

            dokumentumfilm          

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra