2003. szeptember 29. hétfő 23:53

 

Bázeli levél a PSZÁF függetlenségéről

 

Daniéle Nouy asszonynak a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság főtitkárának
levele dr. Szász Károlyhoz, a PSZÁF elnökéhez
 

BANKFELÜGYELETI BIZOTTSÁG
Nemzetközi Fizetések Bankja

Főtitkár

Dr. Szász Károly
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
H-1013 Budapest

2003. szeptember 5.

Kedves Dr. Szász!

Köszönöm szeptember 3-ai levelét. Megerősíthetem, hogy a Hatékony Bankfelügyelet Alapelvei (Core Principles for Effective Banking Supervision), amelyeket a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság dolgozott ki az IMF-fel és a Világbankkal együttműködve, és a bankfelügyelőkkel világszerte folytatott konzultációt követően, konkrét irányelveket tartalmaznak a bankfelügyelők működési függetlenségével, valamint a felügyelők személyes és intézményi védettségével, a jóhiszemű felügyeleti intézkedések esetén jogi felelősségre vonhatásuk kizárásával kapcsolatban. Mellékelten küldöm azt az idevágó szövegrészt, amelyet az 1997-es Alapelvek (Core Principles) dokumentum tartalmaz és amit tovább finomítottak a Bázeli Bizottság 1999-ben kiadott, Az alapelvek módszertana (Core Principles Methodology) c. anyagában. Ez a dokumentum az IMF és Világbank külön kérésére készült el, hogy segítsen számukra, amikor az alapelveknek való megfelelést vizsgálják az egyes országokban.

Megerősítem a Bázeli Bizottság véleményét, hogy az Alapelvek (Core Principles) és az ennek megfelelő Módszertan (Methodology) olyan alaptételeknek tekinthetők, amelyek érvényesülése a felügyeleti rendszer hatékonyságához elengedhetetlenek.
 

Üdvözlettel:

Daniéle Nouy

 

Forrás: www.pszaf.hu

vissza Vissza a kezdőlapra