2003. július 26. szombat 22:19

Kilenc méter magas lett a "sírkő"

 

Zarándokhellyé válhat Cserhalom

 

A cserhalmi ütközetről és Szent László királyunk leánymentő cselekedetéről Vörösmarty Mihály írt szép költeményt, de a magyarok többsége ma sem tudja, hogy a Cserhalom nevű nagy domb Beszterce megyében, Cegőtelke falu közvetlen szomszédságában található, ahol most impozáns emlékmű jelzi a győztes csata emlékét.

A Kárpát-medencében sok helyütt, de a történelmi Magyarország minden szegletében, hozzánk legközelebb a bögözi templomban láthatók a Szent László-legenda ihlette, 13. és 14. századi falfestmények, amelyeken szerzőik azt a jelenetet örökítették meg, amint 1068-ban, a cserhalmi győztes csata után Szent László királyunk visszaveszi a kun harcostól az elrabolt magyar leányt. A Mezőség keleti peremén, Besztercétől 25 km-re a rendszerváltás után megvalósulhatott a cegőtelki magyarok álma, felépülhetett a cserhalmi emlékmű. A szervezőmunkában fontos szerepet vállalt dr. Szántó Árpád, a Beszterce Megyei Tanács alelnöke. Mint lapunknak nyilatkozva elmondta, édesapja református lelkész volt Cegőtelkén, ő mesélt vallásórákon a gyermekeknek arról, hogy itt valamikor nagy csata zajlott. Különösebben nem részletezte, hogy milyen harc volt ez, de amikor később olvastak e történetről, egyre többet megtudtak a keresztények és a pogányok közötti csatározásokról, Szent Lászlóról, Salamonról és más magyar királyok hősi tetteiről. Játékból sokszor "élethalálharcot" vívtak a falu gyermekei, így vált tudatossá bennük a történelmi csata jelentősége. Amikor Beke György író a Beszterce megyei szórványmagyarságról és a cserhalmi ütközetről írt, értetlenül fogadta, hogy a helyszínen semmilyen utalás nem található erre a legendává vált győzelemre. Ekkor fogalmazódott meg a helybéliekben az emlékmű létesítésének ötlete. Miután megalakult a Cserhalmi Művelődési Egyesület, 1993-ban elkezdődtek a munkálatok, melyek aztán öt évig tartottak. Sok-sok támogatást kaptak, de erre szükségük is volt, hiszen akkor ötvenmillió lejre rúgtak a költségek. A Julianus Alapítvány és az EMKE segítségével az emlékművet Kolozsi Tibor marosvásárhelyi szobrász készítette, 1998. augusztus 15-én Csiha Kálmán és Tőkés László püspökök szentelték fel. A református temető legmagasabb pontján emelt szoborkompozíció egy pajzsrészt és egy kardmarkolatot ábrázol, hatvannyolc lépcsőfok vezet hozzá, és hamarosan ugyanennyi kopjafát állítanak fel, valamint rózsabokrokat is ültetnek a feljáróhoz. Az emlékmű felállítása azért is nehézségbe ütközött, hogy előbb ki kellett kérni a román többségű lekencei községi tanács jóváhagyását. A határozati javaslat úgy került megszavazásra, hogy a temetőben egy sírkövet fognak emelni az említett csata emlékére, a "sírkő" viszont végül kilencméteres lett. Mivel azonban a törvény nem szabályozza a síremlékek magasságát, az utólagos tiltakozásoknak már nem volt jelentőségük.

Szántó Árpád és a cegőtelkiek úgy szeretnék, ha igazi magyar zarándokhellyé válna az emlékmű, ahol nemcsak vesztes, hanem győztes csatáinkra is emlékezhetünk. Szent László szelleme arra ösztönöz minden magyart, hogy politikai ellentétektől eltekintve összefogjunk, mert csak így maradhatunk meg a Kárpát-medencében, hangsúlyozta Szántó Árpád.
 

Székelyudvarhely

Udvarhelyi Híradó

F. D. D.
 

 

vissza Vissza a kezdőlapra