2003. július 25. péntek 22:19

Levelet hozott az éter!

Szent Család Családsegítő és Képzési Központ

 

Szeretettel kérlek, segítsetek átimádkozni, kitalálni, létrehozni, és működtetni a Szent Családról elnevezett, Családsegítő és Képzési Központot.

 

Böjte Csaba ofm

 

"Azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt"

Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus nevében szeretnénk létrehozni egy "családsegítő és képzési központot", kettős céllal:

 

1. Meglévő családokat segíteni.

 

Jelenleg itt Dél-Erdélyben, a szórványban, a csak 5-10 %-ot kitevő keresztény magyar családok magukra hagyottan küzdenek a létükért. Bármilyen krízis is adja elő magát, legyen az anyagi, szellemi, lelki, bármilyen, a család csak saját erejére számíthat, s amennyiben ez nem elégséges a problémák megoldásához, jön az összeomlás, a széthullás, a kölcsönös vádaskodás, utána a gyermekek bekerülnek akár a mi, akár az állami árvaházakba.

 

A krízisbe kerülő családok támogatása, a széthullott családok reintegrálása, talpra állítása meghaladja egy-egy plébánia erejét, pedig tapasztalatból tudom, hogy nagyon sok családon lehetne, kellene segíteni azért, hogy a pillanatnyi megbicsaklások, elakadások ne jelenthessenek végzetes összeomlást, széthullást. Ezért is szükséges egy olyan központ felállítása, ahol szakemberek számba vehetik a meglévő családokat és segíthetik, hogy azok a Teremtő által rájuk rótt feladatokat örömmel teljesíteni tudják.

 

2. Fiatalok képzése, felkészítése a közösségi, családi életre.

 

Földi boldogulásunk azon múlik, hogy bele tudunk-e torkolni egy, bennünket elfogadó, értékelő, szerető családba, közösségbe. Szerintem háromféle család van, melyben az ember Istenre figyelő lélekkel maradandó gyümölcsöt tud teremni és családtagjait is boldogítva, teljes, boldog életet élhet:

 

a.) Nagyon sok embert arra hív az Isten, hogy a test és a vér kívánságára hallgatva, családot alapítson, gyermeket vállaljon és más családokkal közösséget alkotva boldoguljon itt ezen a földön, itt a földön szoktatva a lelkét a mennyei örök boldogságra.

 

b.) Mások Szent József példájára a gyermekeket nem a test és a vér kívánságára fogadják be, hanem Isten akaratából. A mások által szült, de Istentől rájuk bízott gyermekkel egy un. "Józsefi Szent Családban" (amit általában csak szociális családnak nevezünk) élik le életüket. Amennyiben az Úr megengedi, hogy gyermekek kerüljenek az utcára a széthullott családokból, hiszem, hogy hívatásokat is támaszt, hogy ezeket a gyermekeket, akár egy férj a feleségével, akár egy magányos nő vagy férfi befogadja, s az elveszett családot pótolja. Hiszem, hogy így teljes értékű, boldog családi életet élhet az is, akinek nem adatott meg, vagy aki tudatosan nem vállalta, hogy a természet rendje szerint apa vagy anya legyen.

 

c.) Mindig is voltak, akik Istentől indítva lemondtak apjukról, anyjukról, családjukról, a házasság, a nősülés jogáról, hogy így egy sajátos családban, egy szerzetesrendben elkötelezve, elnyerjék a Krisztus által megígért százszor annyit, hogy megéljék a Szentírás igéjét: a magtalan sokaknak apjuk, anyjuk lesz. Hiszem, hogy teljes értékű boldogságra vezet ez az út, melynek elején a fiatal, egy misztikus nászban Isten mellé leborul az oltár előtt, vállalva a szüzességet, az engedelmességet és a szegénységet, hogy így hordozhassa mások terhét. Hiszem, hogy ma is vannak olyan fiatalok, akiknek Isten akkora szívet adott, melybe belefér egyházunk, népünk, az egész világ önfeláldozó szeretete. Hiszem, hogy ahogyan Isten által küldött szerzetesek rakták le Európa alapjait, ugyanúgy Európa továbbépítéshez, megszenteléshez is szükségesek a megújult szerzetesi családokban élő szent szerzetesek és szerzetesnők.

 

Ahhoz, hogy egy fiatal felismerje, és a felismert családi hivatásához felnőjön, segítségre van szüksége. Úgy érzem, hogy a fenti célokat felvállaló családsegítő és képzési központ létrehozásához megvannak Déván a feltételek. "Családsegítő és képzési központunk" felkínál egy nyolcholnapos képzést azoknak a fiataloknak, és idősebbeknek is, akik szeretnének nagyszerű édesapák, édesanyák, vagy ugyanolyan jó nevelő szülök, esetleg szerzetesek lenni. Fő célunk a munkatárs képzés, az, hogy a ferences rend által beindított gyermekvédelmi központokban szociális szülök, nevelők, nevelőnők legyenek. Képzési központunk szeretettel vár jelentkezőket az egész Kárpát-medencéből 2003. szeptember 15-ig. A nappali tagozaton folyó képzést csak azok vehetik igénybe, akik az intézet kollégiumában laknak. A képzés október 1-én indulna, és támogatóink jóvoltából reméljük, hogy ingyenes lesz.

 

Szeretettel hívlak, kérlek, hogy július 30-án majd augusztus 18-án tartandó szervezési találkozónkra gyere el, és segíts a felvázolt célok megvalósításához szükséges intézet létrehozásában.

 

Déva, 2003-07-24

Böjte Csaba, ofm

(tel.: 40-744 / 625-131)

 

vissza Vissza a kezdőlapra