Megjelent: 2003.08.23. 13:18:13

Évforduló

Ötszáz éves az egyházasgergei pasztofórium

Dr. Surján László köszöntő levele

Főtisztelendő Úr! Polgármester Úr!

Tisztelt ünneplő közösség!

 

Még nem gondolt senki a Mohácsi vészre, amikor 1503-ban az akkor Gergén megépült a temetőkápolna s benne ma is látható szentségtartó fülke. Eleink nem tudták mi minden vár rájuk és utódaikra. Hogy a közeli Szécsényben is a török lesz az úr, s másfélszáz évig kell várni, amíg az országból sikerül kitakarítani. Hogy a török uralomnál nem lesz sem könnyebb sem felemelőbb a Habsburgok országlása. Hogy forradalmak, szabadságharcok lelkesítenek de elbukásuk után nehezítik is életünk. Háromszáz éve éppen, hogy Rákóczi kurucai választották mai szóval az érdekérvényesítés eme módját. Az ezt követő nyugalmasabb időkben ez a templom megújult, de megőrizte régi értékeit is. Példát adva ezzel a mai utódoknak.

Három gondolatban foglalom össze a tanulságot:

  1. Időről időre meg kell újulnunk, a változó világban a mindenkori kihívásoknak meg kell felelnünk.
  2. Újat alkotni nem a régi rombolásával, hanem továbbfejlesztésével lehet.
  3. Az 1503-bn épül sírkápolnából a szentségtartó fülke létezik régi alakjában ma is. Valóban, ha szilárd alapra akarunk építeni, nincs más szilárdabb, tartósabb mint a Szentség, az Úristennel való kapcsolat. Ez az Istenre hagyatkozás fejeződött ki már Szent István országfelajánlásában is, és ez segíthet át minket is az előttünk álló nagy feladatokon, például az Európai Unióhoz való csatlakozás örömteli de embert próbáló nehézségein is.

Kedves Egyházasgergeiek!

Biztos vagyok abban, ha komolyan veszitek az Istenhez való hűséget, további sok száz év áll előttetek illetve utódaitok előtt. Legyen tehát bizodalmunk magunkban, és a gondviselésben. Erre tanít őseink példája és ezt jelképezi ez a szép templom is.

Szeretettel köszöntöm az ünneplőket és rajtuk keresztül a falu minden lakóját:

dr. Surján László

országgyűlési képviselő

 

vissza Vissza a kezdőlapra