2003. augusztus 14. csütörtök 22:45

 

Egyházi vélemények az új Ptk. tervezetének családjogi szabályozásáról

 

A katolikus, a református és az evangélikus egyház ellenzi az azonos neműek regisztrált párkapcsolatának bevezetését és nem helyesli az élettársi jogok tervezett bővítését sem.

 

Az Igazságügyi Minisztérium szakértőjének előző napi közlése szerint a tárca jelenleg nem tervezi, hogy lehetőséget adjon az egyneműeknek házasodásra, ám az élettársi jogokat nemi hovatartozástól függetlenül jelentősen bővíteni kívánja.

Lévai Katalin ugyanakkor úgy nyilatkozott: hivatala erőteljesen kívánja képviselni a regisztrált párkapcsolat intézményének bevezetését a melegek számára. Az esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter kora ősszel szeretne egyeztetést kezdeni az egyházak képviselőivel.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának meggyőződése szerint a regisztrált párkapcsolat bevezetése gyengítené, illetve rombolná a társadalom erkölcsi tartását.

Veres András jelezte: a katolikus egyház magát a homoszexualitást is a Bibliával ellentétesnek tekinti. A püspök a készülő szabályozás kapcsán kiemelte, hogy mindez nem magánügy, hanem társadalmi ügy, hiszen a párkapcsolatok bejegyzésével az érintettek olyan jogi privilégiumokat szeretnének elérni, amelyek a házasságban élőknek természetes módon járnak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb ember erkölcsi tartása nem egyéni meggyőződésből fakad: amit a törvény enged, azt jónak tekintik, amit pedig nem enged, azt nem tekintik jónak. A törvény ily módon meghatározza az e területen legsérülékenyebb réteg, az ifjúság erkölcsi felfogását .

Veres András meggyőződése szerint az élettársi jogok bővítése egyértelműen a házasság méltósága, szentsége ellen való cselekedet, hiszen kevésbé marad az emberekben motiváció arra, hogy a teljes elköteleződést vállalják, ha megkapják ugyanazokat a jogokat. Pedig a teljes elköteleződés szolgálja mind a felek, mind a gyermekek javát - mondta.

"Én nem áltatom magam azzal, hogy nem fognak ilyen törvényt hozni, mert az egyház tiltakozik ellene" de meggyőződése, hogy ezzel nem az egyháznak ártanak, hanem az egyes embereknek és a társadalomnak.

Szívesen veszik, ha a Ptk. formálódó koncepciója kapcsán elmondhatják véleményüket, ami nem csak a hívő embereknek szól, hanem a hitetlen embereket is megerősítheti, mert ez nem csupán társadalmi, hanem erkölcsi kérdés is.

A Magyarországi Református Egyház szóvivője a Szentírásra hivatkozva ugyancsak elutasította a homoszexuális érintkezés minden formáját, s hangsúlyozta, hogy a Biblia tanítása szerint házasságról csak férfi és nő kapcsolatában lehet beszélni.

Csoma Áron kiemelte, hogy az élettársi jogok kibővítésével szemben az egyház a házastársi szövetség, szeretet- és életközösség mellett áll ki. Élettársi kapcsolat esetén senkinek nem kell teljes mértékben felelősséget vállalnia a vele együtt élő iránt, és ezzel gyengül az utódok iránti vállalt felelősség is.

Kérdés, hogy ez a liberalizáció milyen hatással lenne a társadalmi kohézióra, mennyiben erősíti fel az emberben az önző, egocentrikus magatartást, és gyengíti az élettársi iránti szolidaritást, közösségvállalást és felelősségvállalást .

Hangsúlyozta, hogy az egyházban mindenkinek helye van. "Az egyház felelőssége megkívánja, hogy elmondja a véleményét olyan kérdésekről is, amelyek esetleg szemben állnak a kor divatos szemléletével, viszont talán segít bizonyos veszélyekre felhívni a figyelmet" - mondta.

Csoma Áron is elmondta, hogy örülnének, ha a törvény kidolgozása kapcsán lehetőségük nyílna kifejteni véleményüket, hogy az említett veszélyeket artikulálhassák, felhívják a figyelmet az ember felelősségére.

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében Hafenscher Károly szóvivő is örömmel veszi, hogy az igazságügyi tárca nem tervezi az azonos neműek házasságának elismerését, ugyanakkor nem támogatja a regisztrált párkapcsolatot sem. Nem szeretnék, ha a szabályozás a regisztrált párkapcsolat irányába haladna, s bármilyen módon legalizálnák az azonos neműek együttélését.

 

"A magyar evangélikusság nem a konzervativizmus, hanem a biblikusság alapján fogalmazza meg álláspontját". A Biblia életpárti könyv, amelyben a működőképes, a következményeiben is emberhez méltó, egészséges élet modelljét kaphatjuk meg. "Isten különböző nemű embereket teremtett és a teremtéstörténet szövegei szerint a teljes emberséget ebben a közösségben, a különböző neműek házassági közösségében lehet megélni".

Hafenscher Károly véleménye szerint az élettársi kapcsolatok regisztrálása a rendezettség felé mutat, mégsem hordozhatja azt a felelősséget, amelyet jogilag és etikailag a házasság intézménye adhat meg.

"Reménységünk, hogy a törvény-előkészítés kapcsán az egyházakkal való dialógus nem marad el, hiszen a kereszténység nem csak kulturális meghatározója volt ezeréves magyar történelmünknek, hanem etikai tartóoszlopa és összefogója is volt és lehet egy atomizálódással fenyegető társadalomban" - fogalmazott.

 

MTI alapján

vissza Vissza a kezdőlapra