2003. július 23. szerda 21:59

Könyv-ajánló

 

Emilben kaptuk ennek a néhány könyvnek az ismertetését, amelyek - az ajánlók szerint - befolyással lehetnek sorsunkra a nem túl távoli jövőben. A könyvek angol nyelvűek, de a honlapjukon magyar nyelven is találhatunk bőséges információt, s a képgyűjtemények megtekintése sem igényel nyelvtudást.

1. Margaret MacMillan: PARIS 1919: Six Months that Changed the World.

Margaret MacMillan tollából egy érdekes, számunkra fontos könyv jelent meg a nemzetközi könyvpiacon, a fenti kanadai címmel (Random House of Canada Ltd., Toronto). Az eredeti angol kiadás címe Peacemakers (John Murray Publishers, Ltd., 2001). A kötet ára 53.00 CAD, minden nagyobb könyvkereskedésben kapható. Az U.K. kiadás árát nem tudjuk.

A szerző egyetemi tanár Torontoban, ükunokája Lloyd George angol miniszterelnöknek, aki országunk egyik vonakodó sírásója és annak nyilvános megbánója volt.

Minket könyvének főként a Magyarországgal foglalkozó része érdekel. Meglepően tárgyilagos, de látszik, hogy a magyar Trianon irodalmat nem ismeri alaposan. Ennek ellenére tényként ismeri el, hogy Magyarország trianoni megsemmisítése indokolatlan és teljesen igazságtalan volt.

Megerősíti azt a "Horthysta" állítást, hogy a trianoni tragédiánknak nagy részét Károlyi Mihály és Kun Béla bandája okozta. A kommunista hatalom átvétellel, Magyarország még a maradékát is elvesztette annak a szimpátiának, amelyet addig itt-ott élvezett. A románoknak pedig kitűnő alkalmat adott arra, hogy a civilizáció megmentőiként tetszelegjenek, s egyúttal megszállják Budapestig és még azon is túl az országot. Ezeket az állításokat a szerző számtalan idézettel erősíti. (Ezalatt olyan alaposan és barbár módon kirabolták az országot, hogy a nyugati szövetségeseiknek, elsősorban az amerikaiaknak is szemet szúrt. Lásd: Bandholtz tábornok magyarul is megjelent könyvét)

A könyvnek más érdekessége is van. Az előszót az a Mr. Richard Holbrooke írta, akinek a magyar származású felesége, ismert amerikai írónő, Marton Kati, nemrégiben éles kirohanást intézett ellenünk az állítólagos magyar "antiszemitizmus" miatt, az amerikai sajtóban. Az tisztán véletlen lehet, hogy a hölgy előző férje Peter Jennings, híres TV hírszerkesztő (anchor man) könyvében (The Century) az 56-os forradalmunkat néhány szóban intézte el, holott maga is lelkesen és nagy szimpátiával tudósított Budapestről azokban a világot eresztékeiben megrázó, sorsdöntő időkben.

Nos, jó volna tudni, Mr. Holbrookenak, aki hatalmas befolyással rendelkezett a balkáni kérdés (részleges) megoldásában, van e valami köze ahhoz, hogy Bácskáról (Vajdaságról) olyan gyorsan elfeledkezett az USA és az EU.

Visszatérvén prof. MacMillan könyvére, örülhetünk, hogy aránylag elnéző volt velünk szemben és a miénkhez hasonló véleményre jutott: Trianon és Párizs egy bűnös tévedés volt, amit MÉG nem tett jóvá a világ. Hogy tévedés ne essék, itt van a 20. fejezet eredeti angol záró szövege: "In 1945, the victorious Allies restored the boundaries of Trianon and there they remain, one of the arrangements from the Paris Peace Conference that has not been undone. Yet."

Köszönjük a jóindulatát és tárgyilagosságát, Professzor MacMillan! Reméljük, a jelenlegi magyar történészek is megkülönböztetett figyelemben fogják részesíteni könyvét.

Ez nem várható el a baloldali politikusoktól és történészektől, akik Károlyi Mihályt még ma is nemzeti hősként tisztelik.

2. Sándor Balogh: Autonómia és az új világrend.

Néhány évvel ezelőtt megkértük Dr. Balogh Sándor professzort, hogy írjon előszót egy, az autonómiakérdéssel foglalkozó dokumentumkötethez.

Amint Balogh professzor úr elkezdte kutatni az autonómia kérdésről írt munkákat, meglepődött, hogy a szakemberek körében milyen nagy irodalma van a kérdésnek, így az előszóból egy könyv lett.

A szakemberek legtöbbje támogatja a kisebbségi autonómia koncepciót. Sőt, bizonyos körülmények közt (pl. az autonómia megtagadása) még az elszakadást is. Szerintük az autonómia nem az első lépés az elszakadásra, hanem az utolsó, amivel az elszakadást meg tudják akadályozni! A szerzők közt van több nemzetközi jog professzor akik a Harward, Yale, New York és hasonló egyetemek jogi karán tanítanak. Azonkívül a magyar származású László Ervin, a nemzetközi elit egyik vezető tagja, az új világrend alapjául nem a nemzetközi elit által eddig támogatott világkormányt hanem a kisebbségi autonómiák megadását és erősítését javasolja. Az elképzelés nem a határok, hanem a jogok sérthetetlenségén alapszik.

Az elképzelés megegyezik az elszakított területek magyarságának óhajával is. Tőkés Püspök Úr 1998 szeptember 12-én az Alsócsernátoni nagygyűlésen pl. ezt mondta: Külön figyelmet érdemel Balogh Sándor észak-amerikai politológus elgondolása, aki szerint egyetlen követelés, a nemzetközi határozatoknak megfelelő szintű, egyéni és kollektív jogokat garantáló autonómia mellett kellene összefogni. Ennek fejében a magyarság megígérheti, hogy megelégszik az autonómiával és nem követel határváltozást vagy függetlenséget.

Ezt az angol nyelvű kötetet szívesen elküldjük ingyen bona fide történészeknek és az autonómia kérdésével foglalkozó politikusoknak, diplomatáknak. Diákok és más érdeklődök letölthetik a honlapunkról: http://www.net.hu/corvinus.

3. Edward Chaszar: The International Problem of National Minorities.

Chászár professzor úr könyve felhívja figyelmünket a kisebbségi kérdés megoldásának lehetőségeire, valamint a nemzetközi szervezetek idevonatkozó ajánlásait, deklarációit, iniciativáit, terveit tételesen felsorolja.

Ez a könyv már nem kapható, de letölthető a honlapunkról.


4. Martin Eggers: Das Grossmarische Reich. Realitat Oder Fiction?
(1995, Anton Hiersemann, Stuttgart )

Doktori disszertációként jelent meg, kb. 100.00 EU-ba kerül.

Ez az alapvető könyv történelmük átírására kényszerítheti a cseheket és szlovákokat. Drága ugyan, de egyetlen történész sem mellőzheti, aki az említett népek 9. századi történelmével foglalkozik. Minket magyarokat is erősen és alapvetően érint, különösen a Szvatopluk "birodalma" mithosz miatt.

Egy ismert magyar történész - cseh-szlovák szakértőt - felkértünk egy recenzió megírására. Amint készen lesz, közkinccsé tesszük.

--
Visit the Corvinus Library
http://www.net.hu/corvinus
or
http://www.hungary.com/corvinus

 

vissza Vissza a kezdőlapra