2003. augusztus 21. csütörtök 21:32

 

Mádl Ferenc nyilatkozata Szent István életművéről

 

Az országépítést, a béketeremtést, a korabeli európai integrációt és a társadalom működtetéséhez szükséges alapelvek megfogalmazását emelte ki Szent István életművéből Mádl Ferenc köztársasági elnök a Kossuth rádió Krónikájának adott, csütörtökön elhangzott interjújában.

 

Mádl Ferenc beszélt arról is, hogy bár jelenleg nincs alkotmányozási kényszer, hosszú távon elképzelhető az alaptörvény új formába öntése.

"Szent István három összefüggésben alkotott óriásit, ez jelenti az ő államalapító zsenialitását" - jelentette ki a köztársasági elnök. Egyrészt országgá építette a Kárpát-medence magyar társadalmát, beleértve a befogadott népekkel való igen szívélyes és hatékony együttműködést. Másrészt, nemzetközi összefüggésben Magyarországot behelyezte abba az integrációs folyamatba, hogy Magyarország az európai kereszténység befogadott, elfogadott tagja lett. Harmadrészt általános állambölcseleti, filozófiai, vallási meggyőződése szerint megfogalmazta azokat a legfontosabb távlatos magatartási követelményeket, amelyek képesek egy társadalmat működtetni.

Az államfő Szent István országépítő tevékenységét úgy jellemezte: a gazdaságot úgy alakította, hogy a nyugati gazdasági kultúra megvalósulhatott a magyar, a nemzeti tradíciók mellett. A törvényekkel korszerű jogrendszert hozott létre és iskolákat alapított.

Szent István életművének további meghatározó részeként szólt arról, hogy a szomszédos országokkal, külföldi hatalmasságokkal Európában békét teremtett. "Megteremtette a Magyarország nemzetközi politikai működésének a feltételeit" fogalmazott Mádl Ferenc.

A magyarság új hitre, a kereszténységre való áttérítésével Szent István "egyfajta nemzetközi függetlenséget tudott magának és a magyarság fejlődése számára biztosítani". Távlatos gondolkodására jellemző, hogy a főbb kérdésekben elvi értékek mentén cselekedett. A fiához írott intelmei arról szólnak, hogyan kell kormányozni, bevonni a társadalom különböző rétegeit a társadalmi, politikai, gazdasági életbe.

A köztulajdon védelme, az adó megfizetése az intelmekben általános követelményként fogalmazódik meg már ilyen korán - mutatott rá az államfő -, példaként említve, hogy szigorúan kezelik a közvagyon eltérítését magáncélra.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e új alkotmányra, az államfő úgy fogalmazott: "A mi alkotmányunk egy korszerű alkotmány, feltöltődött a rendszerváltozás során, hiszen az volt a rendszerváltozás lényege, hogy jogilag megfogalmazott, kialkudott, hogy úgy mondjam, békés forradalmat valósítottunk meg, az alapvető alkotmányos intézmények megvalósításával...".

A politikai demokrácia, a pártrendszer, a szabad választások, a jogállamiság intézményeinek megvalósítása, a tulajdoni struktúra átalakítása, az alapvető állampolgári, emberi jogok garantálása és beépítése az alkotmányba azt bizonyítja, hogy "megvalósult mindaz, ami "egy modern alkotmány, egy polgári értékrend szerinti demokratikus értékrendszerű alkotmány lényegéhez tartozik".

Az alkotmány feltöltődött közben az európai unióhoz csatlakozás speciális követelményeivel is - mondta Mádl Ferenc. "Ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy az alkotmányozás közvetlen szükségessége nincs jelen" - tette hozzá.

A magyar alkotmány egyértelműen eurokonform - jelentette ki. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az időközben történt gazdasági, intézményi változások sok eleme nem kívánkozik be egy korszerűbben megfogalmazott alkotmányba. "Nem beszélve arról, hogy az 1949-es alkotmány ezt a régi formát, az úgynevezett szocialista alkotmányi formát (...) viseli" - fűzte hozzá.

Mindenképpen indokolt felvetni, hogy hosszabb távon "a társadalmi gondolkozás, a politikai erők megvalósítsák az alkotmányfejlődés következő komoly fázisát" - fogalmazott a Kossuth rádiónak adott interjúban a köztársasági elnök.

 

Forrás MTI

vissza Vissza a kezdőlapra