2003. július 24. csütörtök 22:07

 

Művészek és értelmiségeik nyilatkozatai

 

Hétfőn baloldali értelmiségiek nyilatkozatban intéztek támadást a Magyar Rádió vezetése és munkatársai ellen. A jobboldali értelmiségiek nem sokat késlekedtek a válasszal.  Egymás mellett olvasva a két nyilatkozatot nem nehéz a döntés, vajon melyik oldal áll ki a valódi sajtószabadság mellett.

 

Művészek és értelmiségiek közleménye
 

   Mi, magyar művészek és értelmiségiek értetlenül és döbbenten tapasztaljuk immár évek óta, hogy az adófizető állampolgárok pénzén fenntartott közszolgálatinak nevezett Magyar Rádióra nem vonatkoznak a Magyarországon egyébként minden személyre és intézményre kötelező jogállami normák. A Magyar Rádió az elmúlt évek során rendszeresen megsértette az alkotmányt, illetve az intézmény működésével összefüggő hatályos jogszabályok sorát, az egymást követő magyar kormányok pedig - az egyébként általuk is használhatatlannak tartott médiatörvény paragrafusai mögé bújva - hol kifejezetten támogatták ebben, hol pedig szótlanul asszisztáltak ehhez.

A rádió egyes műsoraiban hétről hétre visszatérő útszéli demagógia, a heccújságírás legprimitívebb módszereinek alkalmazása, a nyilvánvaló hazugságok ismételgetése a demokratikus választások eredményeképpen hatalomra került kormány legitimitásának folyamatos megkérdőjelezése, mindehhez pedig a nyílt antiszemita, rasszista, más embercsoportokkal, népekkel szemben kirekesztő nézetek visszatérő hangoztatása a demokratikus jogállam legalapvetőbb normáival helyezkedik szembe. Mindeközben a műsorok szakmai színvonala hétről hétre romlik, a tájékoztatás gyakran egyoldalú és elfogult, az intézmény falain belül a félelem légköre uralkodik, a rádió elnöke pedig viselkedésével nemcsak a reá vonatkozó szakmai-etikai normákat szegi meg rendszeresen, hanem az intézmény presztizsét is folyamatosan rombolja.

    Szomorúan tapasztaltuk az elmúlt egy év során, hogy a magyar kormány nem érzi kötelességének, hogy e közintézményt a magyar állam hatályos jogszabályainak betartására kényszerítse. Mi azonban, szemben az ország felelős vezetőivel, tűrhetetlennek tartjuk azt a szellemiséget és hangnemet, ami a Magyar Rádió egyes műsoraiból - elsősorban a Vasárnapi újságból - árad. Mindezek ismeretében egyetlen megoldási lehetőségnek azt látjuk, ha a Magyar Rádió vezetősége, amely immár sokszorosan bizonyította alkalmatlanságát egy közszolgálati intézmény vezetésére, haladéktalanul lemond.

 

    Ascher Tamás, Bacsó Béla, Bojár Iván András, Csányi Vilmos, Darvas Iván, Dés László, Fodor Géza, Galkó Balázs, Gothár Péter, Grunwalsky Ferenc, Hajdú Szabolcs, Haraszty István, Haumann Péter, Heller Ágnes, Jancsó Miklós, Jovánovics György, Kántor Péter, Kenedi János, Konrád György, Kornis Mihály, Kovács János, (karmester), Kukorelly Endre, Litván György, Lukáts Andor, Makk Károly, Müller Péter Sziámi, Parti Nagy Lajos, Presser Gábor, Ráday Mihály, Radnóti Sándor, Török Ferenc, Vásárhelyi Mária.

Budapest, 2003. július 21.

Országos Sajtószolgálat

Művészek és értelmiségiek nyilatkozata - válasz

Nyilatkozat

    Mi, magyar művészek, értelmiségiek felháborodva és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a közszolgálati Magyar Rádiót, illetve elnökét, Kondor Katalint hosszú idő óta újra és újra politikai jellegű támadások érik. Legutóbb 32 személy - köztük Jancsó Miklós, Konrád György, Litván György és Vásárhelyi Mária - fogalmazott meg alá nem támasztott vádakkal teli, a rádió vezetőségének lemondását követelő nyilatkozatot.

    A Magyar Rádió "egyes műsorait" egyebek mellett útszéli demagógiával, a heccújságírás legprimitívebb módszereinek alkalmazásával, antiszemitizmussal, rasszizmussal, kirekesztéssel vádolják. Külön kiemelik természetesen a Vasárnapi Újságot, melynek hangnemét tűrhetetlennek tartják. Az újabb támadással elérni kívánt céljukat természetesen ismerjük: a Magyar Televízió után a Magyar Rádiót is magukénak akarják tudni a politikai hatalom jelenlegi birtokosai és hű zsoldosaik.

    Tudjuk, hogy többségüknek még tanulnia kell, mi a demokrácia, mi a szólás- és sajtószabadság. Nyilván kellemetlen, ha egy közszolgálati médium műsorai, mint például a Vasárnapi Újság, nem a balliberális oldal dicshimnuszát zengik, hanem - feladatukat teljesítve - felelősen tájékoztatják a közvéleményt hazánk politikai, gazdasági, morális helyzetéről.

    Arra kérjük ugyanakkor a levél aláíróit, valamint a hozzájuk közelálló politikusokat és közéleti személyiségeket, hogy fogadják el, nem mindenki gondolkodik úgy, mint ők. Ha nem is értenek egyet az általuk ásott árkok másik oldalán álló milliók véleményével, de ne próbálják meg mindenféle nemtelen eszközzel elhallgattatni a másként gondolkodókat. Felhívjuk figyelmüket továbbá arra a tényre is, hogy az általuk korábban kreált, a polgári kormányt és a nem balliberális nézeteket vallókat ért vádakról sorra derül ki, hogy igazságtalanok és alaptalanok.

    Bízunk abban, hogy a Magyar Rádió vezetősége folytatja azt a munkát, melyet az elmúlt időszakban megkezdett, s aminek köszönhetően - szemben más közszolgálati médiumokkal - ma már gazdaságilag is biztos lábakon áll a rádió.

    Budapest, 2003. július 24.

    Bándy Péter, Bánffy György, Barta Boglárka, Bayer Zsolt, Bencsik András, Bencsik Gábor, Beregszászi Olga, Buzánszky Jenő, dr. Csókay András, Gazdag István, Grosics Gyula, Gulyás Dénes, Gyarmati Dezső, Hankó Ildikó, Jókuthy Zoltán, Kántor Yvette, Kárpáti György, Kemény Győző, Kéri Edit, dr. Kiszely István, Maczkó Mária, Maracskó Tibor, Mészöly Kálmán, Molnár Tamás, Nagy Feró, Nemcsák Károly, Rákay Philip, Saárossy Kinga, Sasvári Sándor, Schmittné Makray Katalin, Siklósi Beatrix, Somorjai Viktória, Szabó Csilla, Szentmihályi Szabó Péter, Terebesi Éva, Tóth Gy. László, Usztics Mátyás, Varga Miklós, Vikidál Gyula, Wittner Mária, Wothné Palatinus Katalin, Z. Kárpát Dániel

 

Országos Sajtószolgálat

 

vissza Vissza a kezdőlapra