2003. szeptember 25. csütörtök 21:14

 

Kísérleteznek a gyerekeinken?

 

Miközben a NAT 2003 érdemi vitája még meg sem kezdődött, már gőzerővel zajlik az el sem fogadott dokumentumra épülő kerettantervek és ajánlott tantervek kidolgozása. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség felszólítja az Oktatási Minisztériumot, hogy vonja vissza az új Nemzeti alaptanterv tervezetét, s a módosított dokumentum benyújtása előtt érdemben végezze el és hozza nyilvánosságra a Nemzeti alaptanterv, valamint a kerettantervek bevezetésére vonatkozó tudományos kutatások és vizsgálatok eredményeit, tapasztalatait - mondta Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, volt oktatási miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kizárólag korrekt, tudományosan megalapozott vizsgálatok eredményeire támaszkodva lehet megkezdeni a Nemzeti alaptanterv esetleges módosításáról szóló szakmai vitát. Ez nem csupán a közoktatásért felelős szakmai szervezetek, a szülői és diák érdekvédelmi szervezetek jogos követelése, de a józan ész parancsa is - mutatott rá Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, volt oktatási miniszter. Elmondta: megdöbbentőnek tartják, hogy miközben a NAT 2003 érdemi vitája még meg sem kezdődött, már gőzerővel zajlik az el sem fogadott dokumentumra épülő kerettantervek és ajánlott tantervek kidolgozása közpénzből.
Amikor a tárca vezetői bejelentették, hogy felülvizsgálják az 1996-ban elfogadott és 1998/99-ben egyszer már felülvizsgált alaptantervet, még akadhattak olyan pedagógusok és szülők, akik abban bíztak, a felülvizsgálat célja az elindított fejlesztések folytatásához szükséges feltételek biztosítása. A közoktatási törvény nyári módosítása ezt a reményt végleg eloszlatta. Nyilvánvalóvá vált, hogy az alaptanterv felülvizsgálatának célja egy majd évtizedes - egyszer már a szakma által elutasított, megbukott - vízió felmelegítése lesz. A törvénymódosításból, majd a NAT vitaanyagok címet viselő dokumentumból egyértelműen kiderült, hogy a tárca vezetőinek célja a közoktatás rendszerének totális átalakítása, a közoktatás tartalmi szabályozásának értelmetlen, minden szakmai alapot nélkülöző szétzilálása.

A tárca régi-új vezetői nem tanultak a korábbi kudarcból

Az oktatási tárca régi-új vezetői nem tanultak a korábbi kudarcból, magatartásukban nincs nyoma sem az önkritikának, sem a mások véleményére, észrevételeire való nyitottságnak. Ez utóbbira szolgált ékes például az, hogy a NAT 2003-at a nyári szünidő megkezdése után hozták nyilvánosságra, a vita időtartamául pedig gyakorlatilag a nyári vakációt jelölték meg, kizárva ezzel az érdemi diskurzus lehetőségét - hívta fel a figyelmet a poltikus. Az eljárást az Országos Köznevelési Tanács is kifogásolta. A június közepére elkészített NAT 2003 - ami annyira volt új, hogy azt korábban a Soros Alapítvány támogatásával ugyanez a csapat egyszer már papírra vetette - felkerült az OM honlapjára, majd egy nap múlva eltűnt onnan. Ezt követően két hét alatt "jelentősen átdolgozták", majd erről július elején étesítették az iskolákat - ismertette Pokorni Zoltán a "megvitatás" folyamatát.

Nemcsak adótörvények és az államhatárok fognak össze bennünket

- A jelenlegi Nemzeti alaptanterv nem alkalmas arra, hogy a közoktatás kultúraközvetítő funkcióját meghatározza, biztosítsa. A magyar társadalmat kulturális eszközökkel, szimbólumrendszerrel, közös ismerettel és tudással is tartjuk egybe, nemcsak az adótörvények és az államhatárok fognak bennünket össze, hanem az is, hogy tudjuk valamennyien, hogy ki volt Arany János - mondta a volt oktatási miniszter. Az a fajta ostoba szembeállítás, amely azt mondja, hogy képesség vagy ismeret, az 23 évvel ezelőtt megbukott az európai oktatáspolitikában - folytatta a továbbiakban a politikus, majd hozzá tette: ismeretek nélkül nem lehet képességeket fejleszteni. Az ismeretek sem érnek semmit önmagukban, ha nem tényleges képességek kialakítását szolgálják.
A politikus rámutatott: a működésképtelen dokumentum növeli az esélyegyenlőtlenségeket, nem szolgálja a tudás oktatási intézményen keresztüli hozzáférés esélyteremtő funkcióit. Növeli az elit és szegény, a nagyvárosi és kistelepülési intézmények közötti különbözőséget.

A Fidesz üdvözli a szakmai szervezetek közös fellépését

Tíz szakmai szervezet arra szólítja fel a politikai pártokat, hogy haladéktalanul üljenek le és a Magyarország jövőjét évtizedekre meghatározó kérdést közösen vitassák meg, méltóan ahhoz, amit az ügy súlya megkövetel. Pokorni Zoltán a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség nevében kijelentette: készek a megbeszélés-sorozatra és nem látják akadályát annak sem, hogy a kormánypártokkal egy ilyen egyeztetést elkezdjen. A Fidesz egy oktatási kerekasztal-tárgyaláshoz szívesen hozzájárul - mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva a sajtótájékoztatón Pokorni Zoltán leszögezte: jószándékú, de rosszul elgondolt és megbélyegző intézkedés, hogy a hátrányos helyzetű jelentkezők esetében a felsőoktatási felvételi ponthatárokat csökkentik. A vizsgákon már nincs lehetőség a teljesítménybeli engedékenységre.
A Medgyessy-kormány nem növelte a felsőoktatási helyek számát, a hangoztatott 62 ezer a jövő évi államilag finanszírozott helyek számát jelenti, amit még a polgári kormány szabott meg.
A politikus az oktatási tárca vezetőinek figyelmébe ajánlotta az előző ciklusban indított Arany János Tehetséggondozó Programot, amely a hátrányos helyzetű diákok felsőoktatási felkészülését segíti.

***

Mi a baj a "NAT 2003" vitaanyaggal?

1. Semmi nem indokolja, hogy a Nemzeti alaptanterv hat évvel ezelőtti, valamint a kerettantervek három évvel ezelőtti bevezetése után egy szerepét, szerkezetét és tartalmát tekintve teljesen új tartalmi szabályozási dokumentumot bevezetésére kerüljön sor. Ennek indokoltságát nem támasztják alá kutatások, mérési eredmények, nem készültek a NAT, illetve a kerettantervek beválásáról szóló vizsgálatok. Álláspontunk szerint a hatályos Nemzeti alaptanterv és az erre épülő kerettantervek biztosítják azon cél - a kompetenciák fejlesztését előtérbe állító oktatás - megvalósulását, amelyet ma szakmai konszenzus övez Magyarországon.

2. A NAT 2003 alkalmatlan a tantervi szabályozásra. A tervezet nem tartalmaz ismeret jellegű követelményeket, így a műveltségi minimum meghatározására a minisztériumi tisztviselők, szakértők kapnának felhatalmazást: rajtuk múlna, hogy az iskolákban Kis Elemérről vagy Adyról és Széchenyiről tanulnak-e a diákok. A NAT 2003 ezen ok miatt nincs összhangban a közoktatási törvény rendelkezésével sem, amely szerint "a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területenként határozza meg a (...) nevelő-oktató munka kötelező és közös céljait, a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló ismeret-, készség- és képességjellegű követelményeit".

3. A NAT 2003 nem segíti az oktatás kultúra-közvetítő funkciójának megvalósulását. Az ismeret jellegű követelmények hiánya miatt megszűnik az a "kánon", amely mindmáig a magyar kultúra, a történelmi, irodalmi, művészeti műveltség alapját képezi. A kerettantervek és az akkreditált tantervek - éppen különbözőségüknél fogva - nem pótolhatják ezt a "kánont". Nem is volna szerencsés, ha a minisztériumi tisztviselők vagy az oktatási intézmények szintjén történne a kánon kialakítása.

4. A NAT 2003 növeli az esélyegyenlőtlenségeket, mert az ismeretjellegű követelmények hiánya miatta felerősödik az iskolák színvonala között meglévő, ma is jelentős különbség. Ezt a különbséget a kerettanterv sikeresen oldotta, a NAT 2003 azonban magára hagyja azokat az iskolákat, ahol csak kiválóan oktatnak, de nincs lehetőség vagy energia a magas szintű tantervírói munkára. A kedvező anyagi helyzetű, inspiráló környezetben működő elit iskolákba járó diákok esélyei jelentősen növekednek majd, hiszen az ezekben az intézményekben olyan tudásra és műveltségre tehetnek szert, amely versenyképességüket növeli, míg a többség végérvényesen leszakadhat tőlük.

5. Tekintettel arra, hogy a még el sem fogadott, a pedagógusok túlnyomó többsége által ismeretlen NAT 2003-at a következő tanévtől, azaz kevesebb mint egy év múlva már alkalmazni kellene, kizárt, hogy az megfelelő minőségben megtörténhessen. Az oktatási tárca voluntarista urai papírgyártásra kényszeríthetik az iskolákat, ám a rendelkezésre álló idő alatt az új dokumentum adaptációja (pedagógiai program és helyi tanterv módosítása, tanmenetek, stb.) sem készülhet el, nem is beszélve a bevezetésre történő felkészülésről. Mindez tovább növeli a közoktatási intézményekben dolgozók bizonytalanságát, a szülők és a diákok kiszolgáltatottságát.

6. A NAT 2003 szabályozó szerepének hiánya miatt elsorvadhatnak egyes tantárgyak, így például megszűnhet az önálló történelem tantárgy. Ez az ötlet már felmerült 96-97-ben, majd újból 2003 tavaszán az érettségi reform - azóta már elhíresült - koncepciójában.

fidesz.hu

vissza Vissza a kezdőlapra