Parlamenti napló

2003. szeptember 15.

"A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által feltárt brókerbotránynak, ezen belül különösen a Pannonplast Rt. részvényeinek megvásárlása körülményeinek, a K&H Equities Rt.-nél történt milliárdos sikkasztásnak, a Britton cégcsoportnak a tranzakciókban betöltött szerepének, a Medgyessy Péter által elnökölt Inter-Európa Bank Rt.-ben történt pénzmosásnak és az egész botránysorozattal kapcsolatos kormányzati és kormánypárti politikusok érintettségének kivizsgálására"
országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat
Házszabálytól való eltérés határozathozatala előtti felszólalás
DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Elnök Asszony! Úgy látszik, hogy a számítógéppel valami nincs rendben, láthatóan Göndör Istvánnál és nálam is (Derültség és közbeszólások az MSZP soraiból: Meg kell nyomni!) valamilyen okból nem jelzett találatot egyébként a számítógép.
Göndör István az iránt érdeklődött egyébként a vizsgálóbizottság kezdeményezése kapcsán, hogy vajon miért szerepel a témák között az, hogy kormányzati, kormánypárti politikusok érintettségét is vizsgálnia kell a vizsgálóbizottságnak, és értetlenül állt ez előtt a kérdés előtt.
Frakcióvezető-helyettes Úr! Ha bármilyen más adat a vizsgálat során nyilvánosságra kerül, azt gondolom, hogy bárkinek az érintettségét természetesen, akár a vizsgálóbizottság, akár más nyugodtan vizsgálja. (Göndör István bólint.) Én azt gondolom, nem lesz ennek semmi akadálya, egészen biztos lehet abban, hogy a Fidesz-frakció bizottságban ülő képviselői nem fogják megakadályozni az ez irányú kezdeményezéseket. (Moraj az MSZP soraiban. - Dr. Avarkeszi Dezső: Négy évig akadályoztátok!)
Az azért mégiscsak elgondolkodtató, hogy közel két hónapja tettünk egy felhívást. A felhívásban az szerepelt - és ezt a Fidesz elnöksége, frakcióelnöksége és az Orbán-kormány volt minisztereinek mindegyike megtette -, hogy hozza nyilvánosságra a Kereskedelmi és Hitelbank mindazokat az ügyleteket, amiket úgymond fideszes politikusokkal bonyolított le. Nos, egyetlenegy ilyen dokumentum sem jelent meg. És felszólítottuk önöket, felkértük önöket, hogy adják meg ugyanezt a lehetőséget a banknak, hogy ne a banktitokra hivatkozva bújjon el az ilyen típusú adatoknak a nyilvánosságra hozatala elől, hanem öntsünk tiszta vize t a pohárba, és lásson mindenki tisztán. Önök két hónapja adósak ennek a nyilatkozatnak a megadásával, két hónap óta, nem tudom miért, milyen rejtélyes okból nem merik ezt a felhatalmazást a Kereskedelmi és Hitelbanknak megadni. Ez is milyen véletlen!
És a kormánypárti érintettségről az imént Rogán Antalnak már volt módja és lehetősége szólni, de azért mégiscsak ismételjük meg, láthatóan ismétlés a tudás alapja, úgy tűnik, hogy a frakcióvezető-helyettes úrnak is időnként föl kell idézni a tényeket legalábbi s, mert mégiscsak miről van szó. Tény - véletlen természetesen ez is, de azért mégiscsak tény -, hogy két szocialista polgármester kapcsolatot tartott a Brittonnal. Tény - nem tagadták önök sem -, hogy a Szocialista Párt pénztárnoka szintén kapcsolatot tar tott a Brittonnal. Tény, hogy a Szocialista Párt volt önkormányzati képviselője előzetes letartóztatásban van az ügy kapcsán. Tény, hogy a Kereskedelmi és Hitelbanknál dolgozott László Csaba és Draskovics Tibor. Tény, hogy a 44 kereskedelmi bankból... (Moraj az MSZP soraiban.); 44 kereskedelmi bank van egyébként ma Magyarországon, kedves frakcióvezető-helyettes úr, de mégiscsak tény - ez is milyen véletlen -, hogy egyébként pont Medgyessy Péter bankjában mosták tisztára azt a pénzt, amit egyébként Kulcsár A ttila elsikkasztott. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)
Ezeket önök nem cáfolták; az elmúlt időszakban az eddig lefolytatott vizsgálati anyagok, a pénzügyi felügyeletnek a vizsgálata és az eddig a rendőrségi eljárásról nyilvánosságra került adatok alapján ezt nyugodtan kijelenthetjük, önök ezeket nem cáfolták soha, egyetlenegy szóval sem, tehát ilyen értelemben nyugodtan beszélhetünk tényekről. Tény az, hogy az önök kormányzati ciklusában kapott egyébként a Miniszterelnöki Hivatalba belépőt Kulcsár Att ila, ezt sem cáfolták, nyilván ez is igaz; és tény az is egyébként, hogy a kormányrendelet módosítása az imént ismertetett módon történt meg, aminek nyilván a körülményeit (Dr. Géczi József Alajos: Tény, hogy nálad járt! Miről beszélgett etek?) szeretnénk vizsgálni. (Az elnök megkocogtatja a csengőt.)
Próbáltunk egyébként ennek a nyomára jutni, próbáltunk egyébként Kiss Péter kancelláriaminiszternél ez ügyben kopogtatni, hogy megismerjük annak a kormányülésnek a jegyzőkönyvét (Kiss Péter széttárja a karjait.), ami egyébként ennek a kormányrendeletnek a módosításával kapcsolatos. (Moraj az MSZP soraiban.) Önök államtitokra hivatkozva elzárkóztak az elől, hogy a felvilágosítást megadják.
Most akkor nézzünk megint csak néhány tényt! Az eddig napvilágra került i nformációk alapján - lehet, hogy ez önöket bosszantja, de mégiscsak tény -, december 10-én köt az Állami Autópálya Kezelő a Nemzeti Autópálya Rt.-vel egy finanszírozási szerződést. December 11-én 5 milliárd forint jóváírására kerül sor az Állami Autópálya Kezelő Rt.-nél - ez is tény. December 27-én jelenik meg az a rendelet, ami szabadon utalhatóvá teszi a számlákon lévő pénzeket. December 27-én, még ugyanezen a napon - milyen érdekes és milyen véletlen - az Állami Autópálya Kezelő Rt. és a Nemzeti Autópály a Rt. előlegnyújtási szerződést köt.
December 30-án - még akkor is dolgoztak, pedig már szilveszter előtt voltunk egy nappal - a Nemzeti Autópálya Rt. finanszírozási szerződését módosítja az Állami Autópálya Kezelő Rt.-vel. December 30-án (Az elnök megkocogtatja a csengőt.) 5 milliárd forint első részletet jóváírnak az Állami Autópálya Kezelő Rt.-nél (Közbeszólás a kormánypárti sorokból: Tárgyra térés!), majd december 31-én, még szilveszter napján - egyébként a múlt év szilveszterén - az 5 milliárd forint második részletének a jóváírása is megtörténik. És végül - még mindig december 31-énél tartunk - előlegnyújtási szerződés alapján 3 milliárd forint jóváírására kerül sor az Állami Autópálya Kezelő Rt.-nél. Ezek kerültek idáig napvilágra.
Azt tudom mondani önöknek, hogy 13 milliárd forint mozdult meg húsz nap alatt, közben módosítani kellett az akadályt jelentő kormányrendeletet, ebben az akcióban mozgatni kellett a Pénzügyminisztériumot (Az elnök csenget.), a Kincstárat, a Gazdasági Minisztériumot, a bankokat, a kormányülésre be kellett terjeszteni a rendeletnek a tervezetét és így tovább, és így tovább. (Az elnök ismét csenget.) Milyen véletlenek vannak! Na, ezekre a kérdésekre szeretnénk...
ELNÖK : Frakcióvezető úr!
DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): ..tisztelt frakcióvezető-helyettes úr, választ kapni...
ELNÖK : Frakcióvezető úr!
DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): ...minél hamarabb a vizsgálóbizottság ülése során.
ELNÖK: Elnézést, hogy félbeszakítom, de azt hiszem, hogy önnél jobban senki nem ismerheti ebben a Házban a Házszabályt. Ne előlegezzük most meg a vitát; kérem, hogy csak és kizárólag a Házszabálytól történő eltérés indokolására szorítkozzanak.
DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Elnök Asszony! Köszönöm a figyelmeztetést. Örültem volna, ha ezt a figyelmeztetést egyébként Göndör István vonatkozásában is megtette volna, aki olyan ügyeket citált ide, amelyeknek semmi közük nincs e vizsgálóbizottság felállításához.
ELNÖK: Frakcióvezető Úr! Kérem, hogy fejezze be a felszólalását!
DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Egyébként, elnök asszony, éppen a mondókám végére értem. Köszönöm, hogy meghallgatott, köszönöm, hogy meghallgattak. (Hosszan tartó, ütemes taps az ellenzéki padsorokban.)

vissza Vissza a kezdőlapra