Parlamenti napló

2003. szeptember 15.

Napirend előtti felszólalás

Rogán Antal frakcióvezető: "A balmorálr ól" - címmel

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt hetekben sokszor hallhattuk, hogy az Inter-Európa Bank pénzmosási ügyében az MSZP és a kormány vezetői érintetlenek és ártatlanok.

Ha ezt az állítást készséggel elfogadjuk, akkor minden bizonnyal csak a véletlen műve lehet, hogy a mosásra szánt 6 milliárd forint abból a Kereskedelmi és Hitelbankból indul, ahol ebben az időszakban a jelenlegi kormány pénzügyminisztere is vezérigazgató-helyettes. Végképp véletlen, hogy abban az Inter-Európa Bankban landol, ahol a jelenlegi miniszterelnök, Medgyessy Péter bankelnök volt. Abszolút véletlen, hogy az ügyben kulcsszerepet játszó K H brókercég pont a kormányváltást követően jut 13 milliárd forint értékű közpénzhez, vagy onkezelési megbízás céljából. Bizonyára abszolút véletlen, hogy ez a pénzösszeg - amely valóban hatalmas nagyságrendet jelent - és pénzmaradvány valahogy elkerüli 2002 végén a Pénzügyminisztérium figyelmét; a Pénzügyminisztérium nem teszi rá a kezét, enged i, hogy azt a Nemzeti Autópálya Rt. és az Állami Autópálya Kezelő Részvénytársaság tetszése szerint használja fel.

2002. december 10-én születik meg a finanszírozási megállapodás az NA Rt. és az Állami Autópálya Kezelő között. 2002. december 11-én indul ú tnak ez a bizonyos pénzösszeg a K H brókercége felé; és mit ad isten, 2002. december 27-én, a két ünnep között a kormány hoz egy olyan döntést, egy rendeletet alkot, amely szabadon átutalhatóvá teszi a brókercégeknél számlákon lévő pénzeket. Január elején a K H brókercégénél a pénz, minden eddiginél nagyobb nagyságrendben, útnak is indul. Amikor júniusban a botrány kirobban, akkor a szóban forgó finanszírozási megállapodásról a kormányszóvivő azt mondja, hogy az teljesen szabályos, abban nincsen semmi szabálytalan. Ezek után bizonyára csak a véletlen műve lehet, hogy időközben a szóban forgó vezérigazgató, Bitvai Miklós immár előzetes letartóztatásban van.

Ma már azt is tudjuk, hogy ennek a megállapodásnak az eredményeként az államot 4 milliárd forint kár érte, de ezért a Gazdasági Minisztériumban és a kormányban senki semmilyen politikai felelősséget nem visel. (Kuncze Gábor és Dr. Áder János folyamatosan egymással beszélnek.) A véletlenek sorába tartozik bizonyára az is - majd lassabban mondom, hogy Kuncze Gábor képviselőtársamnak többször legyen alkalma közbeszólni (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiból.) -, hogy a Britton cég és persze Kulcsár Attila bróker jó kapcsolatot ápol két mai MSZP-s polgármesterrel, és mit ad isten: mindkét önkormányzat 100 milliós, illetve milliárdos nagyságrendben ad megbízást a K H brókercégének. Véletlen az is - ezek után már csak egy apró véletlen -, hogy a belügyminiszter férje a Britton cég helyiségeiben tart fenn egy ideig ügyvédi irodát. Tisztelt Képviselőtársaim! Csupa-csupa véletlen, akárcsak egy Rejtő-regényben. (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiból.)

Azt kevesen tudják, de akik az ügyet nyomon követték, a sajtóhírekből ismerik, hogy a pénzmosási ügyben az egyik kapocs a K  H és az Inter-Európa Bank között egy Balmoral nevű off-shore cég. Emlékszem rá, hogy MSZP-s képviselőtársaim a választási kampányban nagyon gyakran beszéltek kézzelfogható, új politikai morálról, baloldali politikusok lévén: új balmorálról. (Derültség az ellenzék soraiban.) Aki a Rejtő Jenő-regényekben kicsit tájékozott, tudja jól, hogy Rejtő Jenő Elveszett cirkáló című regényében a Balmoral az a cirkáló, amit Piszkos Fred és barátai ellopnak (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiban.) , és aztán, a véletlenek egybeesésének eredményeké nt, az angol admiralitás jegyzékeiben utána az szerepel erről a cirkálóról, hogy örökre elveszett. (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiból.)

Nos, én úgy érzem, tisztelt képviselőtársaim, hogy az elmúlt hónapokban (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Jó vagy!) , csupán a véletlenek egybeesésének eredményeként, egyre többen érzik úgy, hogy az MSZP-nek ez a választási ígérete a kézzelfogható új politikai morálról szép ígéret volt, de úgy tűnik, hogy elveszett. (Derültség és nagy taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

ELNÖK : A kormány részéről megadom a szót dr. Veres János pénzügyminisztériumi politikai államtitkár úrnak. Államtitkár úr! (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Halljuk! - Dr. Veres János mikrofonja nem működik.) Kérem az államtitkár úr mikrofonját bekapcsolni! Államtitkár úr, a csipkártyája az olvasóban van? (Dr. Veres János: Természetesen.) Igen. Öné a mikrofon is, államtitkár úr.

DR. VERES JÁNOS pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Már-már úgy tűnt, hogy még a kártyát is megfertőzte az az összeesküvés-elmélet, amit Rogán képviselő úr az imént elmondott (Derültség és zaj a Fidesz padsoraiból.) , és ennek hatására esetleg (Az elnök megkocogtatja a csengőt.) nem kapok szót a válaszra.

Tisztelt Képviselő Úr!

ELNÖK : Képviselőtársaim! Kérem, hogy tiszteljék egymás véleményét, és hallgassák végig az államtitkár urat!

DR. VERES JÁNOS pénzügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! A válaszom elején szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy valamennyi politikai szereplő közös felelőssége az, hogy megalapozott vagy megalapozatlan állításokkal milyen hitet, milyen látszatot próbál kelteni a magyar politikai közállapotokról. Azt gondolom, hogy amikor a képviselő úr megpróbál tendenciózusan egymás mellé állítani va lót s valótlant… (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Véletleneket.) - nem mondtam, hogy véletleneket, azt mondtam, hogy valót s valótlant. (Demeter Ervin: Csak valóst lehet állítani! - Derültség a Fidesz padsoraiból.)

ELNÖK : Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem , hogy a bekiabálásoktól kíméljék az ülést! Öné a szó, államtitkár úr.

DR. VERES JÁNOS pénzügyminisztériumi államtitkár: Akkor... (Zaj a Fidesz padsoraiból. - Közbeszólás ugyanonnan: Csak az igazat! - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Akkor bizonyára a képviselő úr is mérlegeli azt, hogy az ilyen jellegű kijelentéseknek és az ilyen jellegű, egymás mellé tendenciózusan állított valós s valótlan dolgoknak mi is a következménye. (Demeter Ervin: Csak valós...)

A következménye röviden az, hogy megpróbálja elh itetni azt a közvéleménnyel, megpróbálja elhitetni a magyar és a nemzetközi közvéleménnyel, hogy Magyarországon olyan politikusok vannak a politika színterén, olyan személyek vannak az üzleti életben vezető pozícióban, akik bizonyára megbízhatatlanok, aki knek (Dr. Áder János: Ezt mindenki tudja!) bizonyára a csalás az egyetlen fontos momentuma. Ha a képviselő úr így állítja fel a logikát, akkor természetesen vállalnia kell ennek azt a konzekvenciáját is, hogy az a cég, amelyiknél ma már nyilvánvalóan megállapították az eddig rendelkezésre álló tények alapján, hogy több milliárd forint tűnt el, s amely cégnél a fideszes kormányzás időszakához köthető több vállalkozás, vállalkozásonként több milliárd forintot mozgatott meg… - én nem mondom, hogy mosott át, me rt azt gondolom, ezt nem tudja egyikünk sem állítani, hogy átmosták-e ezt a pénzt vagy sem; vannak olyan feltételezések, amelyek szerint ezt a pénzt átmosták. Ha átmosták, akkor nyilvánvalóan majd fény fog derülni arra is, hogy ki kezelte a mosógépet; meg f ogjuk majd ismerni a rendőrségi vizsgálat alapján azt is, hogy pontosan hová is lett ez a pénz, honnan indult el, és valóban kiket és milyen nagyságú kár ért. Azt gondolom, ma egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy azt meg tudná mondani, hogy valóban ért -e ennyi, annyi vagy amannyi kár ott ügyfeleket annál a cégnél.

Ha tehát a képviselő úr ilyen állításokat tesz, akkor azt gondolom, hogy célszerű lenne ezeket az állításokat pontosabban is alátámasztani. Az én eddigi ismereteim szerint az, amit a képviselő úr elmondott, maximum a feltételezés szintjén igaz, mármint az, hogy az egyik banknál, ahol a jelenlegi miniszterelnök volt a bank elnöke, abban a periódusban, amely periódusban ő a bank elnökeként működött, erre a bizonyos pénzmosási akcióra sor kerülhe tett volna. Miután ez feltételezés volt, azt gondolom, hogy szerencsétlen a képviselő úr hozzászólásában a dolgokat így egymás mellé állítani. (Dr. Répássy Róbert közbeszólása.)

Azt pedig e Ház falai között többen megválaszolták már az elmúlt időszakban, hogy nem vitathatóan László Csaba jelenlegi pénzügyminiszter, igen, a K&H Banknál dolgozott abban a periódusban, amikor az ABN AMRO és a K&H egyesülése zajlott Magyarországon, mégpedig az integrációért felelős vezérigazgató-helyettesként sem felügyeleti jogk öre, sem közvetlen kapcsolata azzal a tevékenységével a banknak nem volt, amely tevékenységében feltehetően akkor már folyt ez a nem teljesen törvényes tevékenység. Ugyanakkor mára nyilvánvalóvá vált mindannyiunk előtt az, hogy volt Magyarországon egy oly an szervezet, és van Magyarországon egy olyan szervezet, amelynek e szabálytalan, nem törvényesen folyó tevékenységről pontos információi voltak, hiszen a szervezet egyik jogelődje megállapította mindkét jogelőd brókercégnél végzett vizsgálatában, hogy nem megfelelő, nem törvényes a szervezeteknek a nyilvántartása. Hogy, hogy nem, Szász Károly úr, miután ennek a szervezetnek a vezetőjévé vált, ezt követően olyan papírt írt alá, és olyan papírt adott ki immár a K&H Equitiesnek, ami alapján semmilyen köteleze ttség nem terhelte tovább a K&H Equitiest e zavaros és nem pontos nyilvántartások pontossá tételében.

Ha tehát valakinek felelőssége van abban, ami ez alatt az időszak alatt történt, akkor nagy valószínűséggel a jelenleg rendelkezésünkre álló - hiszen nyilvános dokumentumokról beszélünk - dokumentumok alapján az megállapítható, hogy a PSZÁF jelenlegi vezetésének bizonyosan van ebben felelőssége. (Közbeszólások a Fidesz soraiból.)

Ezért tehát azt szeretném kérni, képviselő úr, hogy ha tényeket kíván megállapítani, akkor maradjunk annál, hogy a PSZÁF vizsgálatainak az eredménye alapján és a bebizonyított valóság alapján állapítson meg tényeket, és lehetőleg a kijelentéseivel ne keltsen olyan gyanút, mintha az egész magyar politikai közéletben (Az elnök jelzi az idő leteltét.) csak - az ön kifejezésével használt - megbízhatatlan személyek lennének pozícióban.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

vissza Vissza a kezdőlapra