2003. szeptember 28. vasárnap 21:46

 

Az Országos Református Tanáregyesület állásfoglalása

 

 

Az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) megdöbbenéssel és elkeseredetten tapasztalja, hogy az oktatási kormányzat, az egyre határozottabban megfogalmazódó szakmai ellenvéleményeket figyelmen kívül hagyva, továbbra is ragaszkodik a Nat 2003 néven közzétett tervezet Nemzeti alaptantervként való elfogadásához.

Az ORTE a tervezet koncepcióját egyoldalúnak, egyes szakmai elemeit elhibázottnak tartja. Elsősorban kifogásolható elemek:

- a tervezet gyakorlatilag nem határoz meg tartalmi minimumot, ezért átjárhatatlanná teszi a magyar közoktatás rendszerét, növeli az iskolák közötti szakmai és minőségi különbségeket, csökkenti az esélyegyenlőséget.

- A gazdasági nehézségek közepette a minimalizáló tanterv az intézményfenntartók számára a színvonal növelésére való törekvés helyett az eddigi tevékenységek csökkentését, leépítését sugalmazhatja.

- A tartalmi minimum mellőzése miatt aránytalanul megnő a mintatanterveket készítők, valamint a tankönyvkiadók lehetősége az intézményekben folyó tartalmi munka befolyásolására.

- Azzal, hogy a tervezet az egyes tantárgyak (műveltségi területek) részére még javasolt óraszámokat sem tartalmaz, újra elindítja a nevelőtestületeken belüli "kenyérharcot", valamint félő, hogy kiszorítja az iskolákból a "nem piacképes" tantárgyakat. Ezzel a tantárgyszerkezet megújításáról szóló kormányzati szándék is hiteltelenné válik.

- Az általános nevelési célok elérését veszélyezteti az erkölcsi jellegű értékek, a nemzeti elkötelezettség, a közösségi felelősségvállalás háttérbe szorulása.

Az ORTE bizonytalannak tartja a szakmai vita hatékonyságát, mert a tervezet a nyári szünidőben került nyilvánosságra, s a tanévkezdés feladatai mellett a pedagógustársadalomnak sem ideje, sem energiája nem volt a tervezet alapos megismerésére, következményeinek közös átgondolására, és kiérlelt javaslatok benyújtására.

Mindezeket az alapvető problémákat és hiányosságokat látva az ORTE nem támogatja a tervezet elfogadását, kéri annak visszavonását.

A református közoktatási intézmények és pedagógusok továbbra is elkötelezettek egy közmegegyezésen alapuló, nemzeti tartalmi minimumra épülő alaptanterv kidolgozásában. Ennek érdekében készek együttműködni a történelmi egyházak szakembereivel és a magyar közoktatás értékeit megőrizni kívánó iskolákkal, pedagógusokkal.

Dr. Horkay György elnök

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra