2003. augusztus 16. szombat 22:14

 

Az Egyesült Államok biztonsági vízumintézkedéseiről

 

            A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően az Egyesült Államok belügyminisztériuma, más belhatalmi szervekkel karöltve folyamatosan újravizsgálja és szigorítja vízumkiadási politikáját. A bevándorlások, látogatások és az egész turizmus komolyabb ellenőrzését a nemzet biztonságának erősítése teszi szükségessé. A jövőben a vízumigénylőket (néhány kivételtől eltekintve) személyes elbeszélgetésre hívják be az amerikai nagykövetségek. Nem kell mondani, hogy ez rendkívül lelassítja az amúgy is bürokratikus folyamatot.

Mivel az Egyesült Államok politikai, gazdasági és kulturális arculatát mindig is nagyban meghatározta a bevándorláspolitikája, hisz hagyományosan bevándorlásra épülő országról van szó, ezért az új stílusú és agyonra módosított bevándorlási törvények megváltoztatják az ismert Amerika-képet. Minden egyes beutazóról azt feltételezik, legyen az a legtipikusabb turista is, hogy ott szeretne maradni; ezért ennek megfelelően kezelik az ügyét. Így ne csodálkozzon senki, ha mondjuk telekkönyvi kivonatot is kérnek tőle...

            Tony Edson, az Egyesült Államok belügyminisztériumának konzuli ügyeivel foglalkozó hivatala, annak vízumigazgatósági stratégiai tervezője a washingtoni külföldi sajtóközpontban nemrégiben tájékoztatta az Egyesült Államokba akkreditált külföldi újságírókat a bonyolított vízumstratégia egyes kérdéseiről.

            - A vízum azt jelenti, az amerikai konzuli hivatalnok a vízumkérő kérelmét áttekintette, és arra az elhatározásra jutott, hogy az illető, a kérelmében megjelölt céllal, beléphet az Egyesült Államok területére. A vízum azonban mégsem feltétlenül elegendő a belépésre; ez csak a belépésre való engedély megszerzésének a lehetősége, ezért csak a határállomásig utazhat vele. A határállomáson egy bevándorlásokra szakosodott hivatalnok hozza meg a végső döntést a beutazásra és a tartózkodási időtartamra vonatkozóan, az alkalmazható törvények szerint – mondta a szakértő.

            Ez az jelenti, hogy ha kérelmezőnek a hazájában levő nagykövetségen mondjuk egy tíz évre szóló vízumot adnak, akkor a határállomáson (a tapasztalatok szerint) egy három hónapos tartózkodást engedélyezhetnek, ami általában egyszer ugyanannyi időre meghosszabbítható. Ha legközelebb utazik, nem kell ismét vízumot igényelnie, de a határállomáson ismételten elbeszélgetésre szólíthatják fel, különösen akkor, ha személyi életében változtatások történtek. (Házasságot kötött, az országában nincs erős anyagi vagy családi köteléke stb.)

A fent említett végső döntést hozó hivatalnok a nemrégiben létrehozott Belbiztonsági Minisztérium alkalmazottja. A Belbiztonsági Minisztérium, ez a valószínűleg abszolút hatalommal rendelkező intézmény az Egyesült Államok történelmében soha nem látott centralizáció eredménye. Magába olvasztotta a Bevándorlási és Honosítási Hivatalt is, aminek az új neve már Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatala.

            Azoknak a nem bevándorlási céllal utazóknak, akiknek az úgynevezett bevándorlási és nemzetiségi törvény szabályozásai nem biztosítanak vízummentességet (jelenleg 27 ilyen ország van; Magyarország, mint tudjuk, vízumköteles), ritka kivételtől eltekintve, személyesen meg kell jelenniük az Egyesült Államok külképviseleti hivatalnoka előtt. E hatalmas munkának az ellátása érdekében a különböző országokban megnövelték e konzuli hivatalnokok számát. Eddig 39 új pozíció jött létre, amit 2004-ben további 80-nal növelnek. A kongresszus által elfogadott 2004. augusztus 24-i határidőtől kezdődően már kivétel nélkül minden egyes vízumkérelmező elbeszélgetésen vesz részt abból a belbiztonságinak mondott célból, hogy az úgynevezett biometrikus (személyi és sok más) adatokat hiánytalanul összegyűjtsék. Minden utazó, letelepedni szándékozó teljes körű számítógépes nyilvántartásáról van szó. Minden egyes kérelmet egyénileg bírálnak el, így mindenkinek (a kiskorúaknak is) saját útlevéllel kell rendelkeznie.

A most augusztus 1-jén életbe lépett módosított törvénykezés szerint a következő nem bevándorlási céllal utazók (pl. látogatók, turisták) kaphatnak a személyes elbeszélgetéstől mentességet: 16 év alattiak és 60 év felettiek; külföldi kormányhivatalnokok; nemzetközi szervezetekhez akkreditált személyek; olyan kérelmezők, akik ismételten utaznak, és a vízumuk 12 hónapon belül járt le; továbbá (ez a legérdekesebb) olyan személyek, akikre az amerikai nemzeti biztonság vagy más szokatlan körülmény miatt érdemes odafigyelni.

            Egy adott ország amerikai külképviseletén dolgozó hivatalnok feladata nehéz. Bár az elbeszélgetés célja világszerte egységes (a nemzetbiztonságra veszélyt jelenthető személyek kiszűrése), a kérdések a vízumkérelmező válaszai miatt már különbözhetnek. A nem bevándorlási céllal utazóknak érdemes felkészülniük a munkahelyre, ingatlanra, családra és bankszámlára vonatkozó kérdésekre. Arról van szó ugyanis, hogy minél szorosabbak a kérelmező anyagi, szociális és családi kötelékei a hazájában, annál valószínűbb, hogy visszatér. Mert az Egyesült Államok nem akarja, hogy ott maradjon. Ez már túlmutat a belbiztonságon, de ez is előkelőbb szemponttá vált a hagyományosan bevándorlásra épülő ország életében.

Félreéretésekre szokott okot adni a meghívó is. Most már látjuk, a meghívó önmagában nem garantálja a vízumot. Ha valaki a rokonát vagy ismerősét szeretné meglátogatni, kérhet tőle meghívót. Ebbe a meghívó személy azt is beleírja, hogy a kint tartózkodás során teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Hisz ha valami történne a látogatóval, státusza miatt sem szociális, sem egészségügyi segítségre nem számíthat. Haza kell mennie.

A modern, központosított nyilvántartás lehetővé teheti, hogy nemcsak az alapvető személyi adatok kerülnek tárolóba, hanem kiszolgáltatottá válnak a személyiségi jogokat sérthető érzékenyebbek is, így az anyagi helyzetre, családi kötelékekre, ingatlanbirtoklásra, utazási szokásokra stb. vonatkozók.

Érdemes tájékozódni, mielőtt valaki vízumért folyamodik az Egyesült Államokba való beutazásra. Az Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatala támogató abban, hogy a beutazók minden szükséges információt beszerezzenek. Ebben segítenek a honlapok, amelyek áttekintése feltétlenül fontos, rengeteg technikai tudnivalót tartalmaznak, és a nyomtatványok is letölthetők. Könnyebben kaphat vízumot az, aki a megfelelő információkkal felfegyverkezve találkozik az amerikai külképviselet munkatársával. A budapesti amerikai nagykövetség honlapjának címe: www.usembassy.hu.  Itt a technikai tudnivalókat is felszedheti, pl. a lejárt útlevélben levő érvényes vízumot az új útlevéllel kell vinni; milyen eredeti dokumentumok lehetnek szükségesek az elbeszélgetésen; milyen iskolai igazolásokra van szüksége a kiskorúaknak. Az angolul tudóknak hasznos ez a honlap: www.travel.state.gov. Az abszolút haladóknak pedig ajánlom az Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatalának a lapját: www.bcis.gov.

Amikor aztán valamelyik amerikai határállomáson a bevándorlási hivatalnok eldöntötte, hogy mennyi ideig tartózkodhat, majd beletűzte az útlevelébe az „I-94-es” űrlapot, akkor beléphet a szabadság hazájába, amelyet a bevándorlók tettek naggyá és építettek széppé.

Niemetz Ágnes

NEW YORK

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra