2003. december 19. péntek 21:03

 

Az adatvédelmi biztos közleménye

 

 

Ez év december 18-án az adatvédelmi biztos szakmai fórumot rendezett, melyen a különféle sajtószervek megjelent képviselői és az adatvédelmi biztos a sajtó tevékenységének adatvédelmi vonatkozásait tekintették át.

Alkotmányunk a személyes adatokat és a sajtó szabadságát egyaránt védi, e jogok azonban nem korlátlanul, hanem egymásra tekintettel érvényesülnek. A sajtószabadságnak kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között, viszont az emberi méltóság, a becsület, a jó hírnév, a személyes adatok is alkotmányos védelem alatt állnak és a véleménynyilvánítási szabadság korlátjaiként jelennek meg. Az információhoz, tájékoztatáshoz fűződő társadalmi igény kielégítése és a személyiségi jogok érvényesülése nem egymást kizáró jogosultságok. A tanácskozás célja olyan megoldások keresése volt, melyekkel az alapjogok érvényesülése biztosítható. A konferencia résztvevői megállapodtak abban, hogy - az Európai Unió magánszféra védelmével és sajtószabadsággal kapcsolatos álláspontjának figyelembe vételével - együttműködnek az alapjogok közötti összhang megteremtése érdekében, és törekednek mind az adatvédelmi követelmények fokozott figyelembe vételére, mind a sajtószabadság vívmányainak megőrzésére, továbbá ösztönözni kívánják az önszabályozó, önellenőrzési szakmai fórumok működését.

Budapest, 2003. december 19.

dr. Péterfalvi Attila
adatvédelmi biztos

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra