Megjelent: 2008.12.10. 18:19:42

Végre

Lesz magyar szentmise csángóföldön

Kimondhatatlan örömöt és megrendülést éreztem, amikor ma reggel a hír rádióból meghallottam: áttörést ért el egy csángó küldöttség Bukarestben. A bukaresti pápai nuncius támogatást ígért a moldvai csángók képviselőinek ahhoz, hogy templomaikban bevezessék a magyar nyelvű misézést.

Jean-Claude Perrisset bukaresti apostoli nuncius kedden egy hattagú csángó küldöttséget fogadott. A pusztinai (Románia, Bákó megye) Szent István Egyesület elnöke, Nyisztor Tinka egy héttel ezelőtt kért kihallgatást az egyházi állam "nagykövetétől", hogy ismét nyomatékosítsa a csángók igényét anyanyelvük használatára a hitéletben. Nyisztor elmondta: kihallgatási kérelmükhöz számos korábbi folyamodványuk másolatát is csatolta.

"Most először sikerült őszinte hangú beszélgetést folytatnunk az apostoli nunciussal" - mondta a sajtónak a keddi találkozó után a Szent István Egyesület elnöke. Óriási elégtétel a csángók számára, hogy a nuncius megköszönte az anyanyelvi misézés bevezetéséért elindított, több mint tíz éve tartó küzdelmüket. Jean-Claude Perrisset kifejezte meggyőződését, hogy valamennyi moldvai faluban el kellene kezdeni a magyar nyelvű misézést is, és csak ott kellene erről lemondani, ahol üres marad a templom a magyar miséken. A nuncius megígérte a csángó küldöttségnek, hogy javaslatait levélben küldi el Petru Ghergheli Iasi-i (jászvásári) püspöknek, és a levél másolatát a Vatikánba is eljuttatja.

Mint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának 1998 - 2002 közötti vezetője, tudom, hogy az eredményhez  hozzájárult az 1521-es ajánlásunk is. Ez 2001-ben kimondta: "lehetőséget kell biztosítani a csángó nyelven tartott római katolikus misék hallgatására a csángó falvak templomaiban, valamint arra, hogy a csángók saját anyanyelvükön énekelhessék templomi énekeiket." Azóta több politikus is hivatkozik erre, érvel, követel. Mindazonáltal azt hiszem, hogy a csángók imája, hűsége, állhatatossága juttatta el idáig az ügyet.

Románia persze Románia, s mire ebből mindennapos gyakorlat lesz, sok víz lefolyik az Olton. De mondhatnánk Dunát is. Nem végkifejlethez érkezett a folyamat, de egy igen fontos állomáshoz, amelyet valóban az áttörés kifejezés jellemez a legjobban.

Őszintén reméljük, hagy az anyanyelvi szentmise ezentúl nemcsak a magyarországi táborozásokhoz és a magyarországi illetve erdélyi magyar papok ritka moldvai látogatásaihoz kapcsolódó kuriózum lesz.

Csángók Egerben

Kísérje az Úristen áldása a hitükhöz, felekezetükhöz és nyelvükhöz hű csángó testvéreinket. A nunciussal való megbeszélés részletei arra utalnak, hogy erre a legfelsőbb segítségre továbbra is nagy szükség van. Az alábbiakban részletek Gazda Árpás tudósításából:

"Nyisztor Tinka szerint általuk ismerhette meg a nuncius is a iaşi-i egyházmegye belső problémáit, amelyeknek csak egyik szelete az anyanyelvi misézés kérdése. "Jean-Claude Perrisset kijelentette, meggyőződése szerint valamennyi moldvai faluban el kellene kezdeni a magyar nyelvű misézést is, és csak ott kellene erről lemondani, ahol üres marad a templom a magyar miséken. Úgy vélte, luxusnak számítana, ha öt embernek kellene magyar misét tartani, de ahol ötvennél többen igénylik, ott nem szabadna megfosztani a híveket ettől a lehetőségtől" -  mondta el lapunknak Nyisztor Tinka.
A nuncius megígérte a csángó küldöttségnek, hogy javaslatait levélben küldi el Petru Ghergheli iaşi-i püspöknek, és a levél másolatát a Vatikánba is eljuttatja.
A telefonon megkeresett Jean-Claude Perrisset udvariasan elutasította, hogy tájékoztassa lapunkat a csángókkal folytatott megbeszélés alapján levont következtetéseiről. Mint elmondta, a nunciatúrának nem szokása a sajtón keresztül kommunikálni a római katolikus hívekkel.
Bilibók Jenő, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének megbízott elnöke úgy vélte, már azt is eredményként kellett volna elkönyvelniük, ha csak annyi történik, hogy fogadja őket a nuncius, és meghallgatja panaszaikat. "Ehhez képest azt ígérte, hogy még ma (tegnap - a szerk.) levélben kéri a iaşi-i püspököt: vállalja a párbeszédet a csángók küldötteivel, és próbálja megoldani kéréseiket."
A csángó küldöttségnek a külsőrekecsini Szarka Felicia is tagja volt, aki száznál több csángó gyermeket tanít lakásában a délutáni magyarórákon. A fiatalasszony tájékoztatta a Szentszék követét, hogy a nyár folyamán a csíkfalvi plébános magyartanári tevékenységére hivatkozva megtagadta tőle a szentséget. Emiatt nem lehetett bérmakeresztanyja egy csíkfalvi kislánynak.
Nyisztor Tinka arról tájékoztatta a nunciust, hogy a pusztinai plébános megvonta tőlük a jogot, hogy részt vegyenek a zsinat munkájában. A konkrét példák valósággal megrendítették a nunciust, aki a iaşi-ból kapott tájékoztatás alapján úgy tudta, hogy Pusztinán például rendeződött az anyanyelvi misézés kérdése. A Szent István Egyesület elnöke a Krónikának elmondta, ez év július 27-én a pap valóban bejelentette, hogy a következő héttől kezdődően vasárnap délutánonként lesz magyar mise is, de azóta sem szólaltak meg magyarul a templomban.

Petru Ghergheli iaşi-i római katolikus püspök tavaly a Krónikának nyilatkozva elmondta, csak akkor járul hozzá ahhoz, hogy bármely moldvai faluban bevezessék a magyar nyelvű misézést, ha megbizonyosodik arról, hogy a hívek öt százaléka nem érti a román nyelvű szertartást.

Surján László dr.

vissza Vissza a kezdőlapra