2003. december 29. hétfő 21:37

 

A Fővárosi Főügyészség közleménye

 

 

A Népszabadság 2003. november 6-i számában közölt "Egy fantommal kevesebb. Megszólal a Kaya Ibrahim-történet egyik főszereplője" cikkben foglaltakra figyelemmel a BRFK Nyomozó Főosztálya előterjesztést tett a Fővárosi Főügyészségen a nyomozás továbbfolytatásának elrendelésére.

A Fővárosi Főügyészség megvizsgálta az előterjesztésben foglaltakat, valamint ismételten áttanulmányozta a nyomozás iratait. Ezt követően a nyomozó hatósággal folytatott konzultáció során megállapítást nyert, hogy a nyomozó hatóság álláspontja szerint kizárólag a Schlecht Csaba által vezetett CENTUM Kft. vonatkozásában elkövetett adócsalás bűntette miatt lehet indokolt a nyomozás továbbfolytatásának elrendelése.

Az említett cikkben több más eddig nem ismert és így nem is vizsgált bűncselekményre utaló tény és adat szerepel, de ezek a bűncselekmények a cikk megjelenésekor már elévültek, ezért ezekkel kapcsolatban büntetőeljárás megindítására nem kerülhetett sor.

Az adócsalás bűntette vonatkozásában azt kellene bizonyítani, hogy az állítólagos Weisz József által Tasnádi Zsoltnak faxon megküldött útlevélmásolatokat Schlecht Csaba a cégeladások során azért használta fel, hogy a cégek ilyen módon való "fantomizálásával" szándékosan meghiúsítsa a bevallott, de meg nem fizetett adótartozás adóhatóság részéről történő behajtását. Bizonyítani kellene továbbá, hogy egyáltalán volt-e elvonható vagyona a cégnek.

A sajtóban közöltek azonban erre vonatkozóan semmilyen tényt, illetve bizonyítékot nem tartalmaznak, ugyanakkor az abban foglaltak több ponton ellentétben állnak a nyomozás során beszerzett adatokkal. Így a kirendelt igazságügyi szakértő véleményével, aki az eljárás tárgyát képező adásvételi szerződések vizsgálatakor Kaya Ibrahim eredeti írásmintáin túl, az útlevélben, a vízumkérő lapján, valamint az 1995. július 24-én (az adásvételi szerződések megkötésére 1995. július 25-én került sor), és 1995. augusztus 5-én kelt beutazó lapjain lévő aláírásokat vizsgálta és megállapította: " ... a kérdéses "Kaya" aláírások - a bizonyossággal határos valószínűséggel - az összehasonlító mintákat adó Kaya Ibrahim kezétől származnak."

Az ügy szempontjából nincs jelentősége annak, hogy Kaya Ibrahim útlevelének másolatát Weisz József bárkinek elfaxolta.

Az újságcikkben tehát nem szerepelnek olyan adatok, amelyek az ügyben korábban hozott döntés alapjául szolgáló tényekkel való összevetés eredményeként indokolttá tennék a nyomozás továbbfolytatásának elrendelését.

A Fővárosi Főügyészség ezt a döntését - ellentétben a sajtóban megjelent hírekkel - részletes indokolást tartalmazó átiratban közölte a nyomozó hatósággal. Ez az átirat 2004. január 5-ét követően a Legfőbb Ügyészség honlapján teljes terjedelmében hozzáférhető lesz.

A Magyar Köztársaság ügyészsége politikai pártok politikai pártok elvárásainak eddig sem tett eleget és ezután sem fog.
 

Budapest, 2003. december 29.

Fővárosi Főügyészség
 

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra