2003. november 22. szombat 23:26

 

Mi az igazság a KSH és az EU-elvárások ügyében?

 

Az alábbiakban szó szerint átvesszük a Külügyminisztérium honlapján található, 2003-as uniós monitoring jelentésnek a statisztikára vonatkozó részeit. A jelentés leszögezi: "a statisztika területén a közösségi vívmányok átvétele az olyan alapelvek átvételét követeli meg, mint a pártatlanság", valamint: "Magyarország a statisztika területén alapvetően megfelel azoknak a kötelezettségvállalásoknak és követelményeknek, amelyek a csatlakozási tárgyalásokból erednek".

 

Gál J. Zoltán kormányszóvivő azzal magyarázta a KSH vezetője eltávolításának szükségességét, hogy az EU-csatlakozással komoly szakmai kihívás elé néz a hivatal. Túl azon, hogy Mellár Tamás szakmai felkészültsége megfelel az ENSZ statisztikai bizottságának, hiszen kétszer is elnökének választotta, s amely posztot mind a mai napig Mellár tölt be, valamint az Eurostat felkérte az EU statisztikai rendszerének továbbfejlesztésére, az unió monitoring jelentése azt állapítja meg, hogy Magyarország a statisztika területén alapvetően megfelel azoknak a kötelezettségvállalásoknak és követelményeknek, amelyek a csatlakozási tárgyalásokból erednek. A Gál J.-féle "uniós magyarázat" tehát nem tűnik alátámaszthatónak. (Nem csalás, nem ámítás: az uniós szükségletekre való hivatkozás Gál J. eszköztárában arra a fehér nyuszira emlékeztet, amelyet produkciója bemutatása során a bűvész húz elő a kalapjából.)

A monitoring jelentés azonban megállapít hiányosságokat is. Ezek viszont alapvetően a Medgyessy-kormány felelősségét vetik fel, nem pedig a Mellár Tamás vezette Központi Statisztikai Hivatalét: "Magyarországnak javítania szükséges egyes adatkörök, mint például a nemzeti számlák, a kormányzati pénzügyi statisztikák és a gazdasági statisztikák pontosságát és időszerűségét."

Az uniós kihívásokra való hivatkozás tehát leginkább kacsára emlékeztet. Vajon mi lehetett a Medgyessy-kormány valódi oka, nem tudjuk. Ám feledni nem lehet, hogy minderre akkor került sor, miután Gyurcsány Ferenc milliárdos szocialista miniszter megjelentette a Népszabadságban polgárháborús felhívását. Ebben emlegeti a független intézményeket árnyékállamként.

ÁTFOGÓ MONITORING JELENTÉS

MAGYARORSZÁG

CSATLAKOZÁSI FELKÉSZÜLÉSÉRŐL

(...)

12. fejezet: Statisztika

A statisztika területén a közösségi vívmányok átvétele az olyan alapelvek átvételét követeli meg, mint a pártatlanság, megbízhatóság, személyes adatok bizalmas kezelése és a hivatalos statisztikák terjesztése. Ebbe beletartozik a módszertan, osztályozások és a különböző adatgyűjtések, mint például a statisztikai infrastruktúra, makrogazdasági és árstatisztikák, külkereskedelmi statisztika, demográfiai és társadalomstatisztika, mezőgazdasági statisztika és a regionális statisztika. Egy ország statisztikai rendszerének központja a Nemzeti Statisztikai Intézet, amely módszertani, statisztikai adatfeldolgozási és -terjesztési referenciapontként működik.

Magyarország a statisztika területén alapvetően megfelel azoknak a kötelezettségvállalásoknak és követelményeknek, amelyek a csatlakozási tárgyalásokból erednek, és előreláthatóan olyan helyzetben lesz, hogy a csatlakozástól fogja tudni alkalmazni a közösségi vívmányokat. Magyarországnak javítania szükséges egyes adatkörök, mint például a nemzeti számlák, a kormányzati pénzügyi statisztikák és a gazdasági statisztikák pontosságát és időszerűségét.

Angol nyelvű eredeti szöveg

Chapter 12: Statistics
The acquis in the field of statistics requires adoption of basic principles such as impartiality, reliability, transparency, confidentiality of individual data and dissemination of official statistics. It also covers methodology, classifications and procedures for data collection in various areas such as statistical infrastructure, macro-economic and price statistics, business statistics, transport statistics, external trade statistics, demographic and social statistics, agricultural statistics and regional statistics. The focal point of the statistical system of a country is the National Statistical Institute, which acts as the reference point for the methodology, production and dissemination of statistical information.
Hungary is essentially meeting the commitments and requirements arising from the accession negotiations in the area of statistics and is expected to be in a position to implement the acquis as from accession. Hungary needs to improve the exhaustiveness and the timeliness of data in certain domains such as national accounts, government finance statistics and business statistics.

A jelentés nem hivatalos fordítása és az angol nyelvű eredeti szöveg teljes terjedelmében megtekinthető a Külügyminisztérium honlapján.
 

Forrás: fidesz.hu

vissza Vissza a kezdőlapra