2003. december 22. hétfő 23:41

 

Mádl Ferenc az Alkotmánybírósághoz fordul

 

Mádl Ferenc köztársasági elnök előzetes normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól a büntető törvénykönyvnek a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása ügyében. A közlemény szerint a köztársasági elnök figyelemmel követte a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozással kapcsolatos vitát, mérlegelte az elhangzott érveket. Áttekintve a törvény szövegét, arra a meggyőződésre jutott, hogy a Btk. módosítása komoly alkotmányossági aggályokat vet fel. A köztársasági elnök a befektetők és betétesek fokozott védelmével kapcsolatos, úgynevezett PSZÁF-törvény ügyében is a testülethez fordult

 

A közlemény hozzáteszi: "nagy a veszélye, hogy a módosítás következtében az új törvényszöveg alapján a bíróságok nagyobb mértékben korlátoznák a véleménynyilvánítás szabadságát, mint azt alkotmányosan megtehetnék". A közlemény rámutat: a módosított törvényszöveg szerint büntethető lenne az olyan magatartás, amely azáltal sérti a méltóságot, hogy egyes személyeket nemzeti, faji stb. hovatartozás miatt becsmérel vagy megaláz. A köztársasági elnök szerint e rendelkezés alkalmatlan a céljára. A törvényszöveg nem tartalmaz utalást sem a köznyugalomra, sem a közösségek méltóságára. A méltóságot és a becsületet mint személyhez fűződő jogokat kívánja óvni, azonban ezek védelmére jelenleg is lehetőség van. Becsületsértés címén bárki a bírósághoz fordulhat, ha valamely közösséghez tartozása miatt megsértették a méltóságát.

"Mivel azonban a közösség elleni izgatás elleni eljárásban a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy bekövetkezett-e a köznyugalom olyan mértékű megzavarása, mely már egyéni alapjogokat veszélyeztet, az ítélkezés során komoly bizonytalanságok adódhatnának" - áll a közleményben. Másrészt a méltóság és a becsület sérelme esetén az érintetteknek személyhez fűződő joga, hogy eldöntsék, igénybe veszik-e az állam büntető hatalmát. Mivel azonban a közösség elleni izgatás esetében az ügyész az érintett szándékától függetlenül is indíthatna büntető eljárást, sérülne a személyes autonómia is - állapítja meg az államfő.

A köztársasági elnök meglátása szerint azonban e formai jellegű aggályokon kívül a rendelkezés a véleménynyilvánítás szabadságát is nagyobb mértékben korlátozná az Alkotmánybíróság által megengedettnél.

A közlemény mindazonáltal leszögezi: Mádl Ferenc döntése "nem jelenti azt, hogy akár magánemberként, akár a Magyar Köztársaság elnökeként a legkisebb mértékben is elfogadhatónak tartaná a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek és ezek tagjai elleni, illetve valamely politikai meggyőződést valló személyek elleni uszító, gyalázkodó megnyilvánulásokat".

"A gyűlöletkeltő beszéddel szemben - ha azok nem veszélyeztetnek alapvető jogokat - azonban elsősorban nem a tárgyalótermekben, hanem a nyilvánosság előtt, vélemények ütköztetésével kell megküzdeni" - fűzi hozzá.

Az Országgyűlés december 8-án módosította a büntető törvénykönyvnek a közösség elleni izgatásra vonatkozó rendelkezéseit.Mádl szerint aggályos a PSZÁF-törvény vezetőkre vonatkozó része


Mádl Ferenc köztársasági elnök előzetes normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól az Országgyűlés által december 15-én elfogadott, a befektetők és betétesek fokozott védelmével kapcsolatos, úgynevezett PSZÁF-törvény ügyében. Az alkotmánynak megfelelően, soron kívüli eljárásban vizsgálja meg az Alkotmánybíróság (AB) a köztársasági elnök előzetes normakontroll iránti indítványát - közölte az AB elnöke hétfőn az MTI érdeklődésére. Gyurcsány Ferenc hétfőn újságíróknak azt mondta, a PSZÁF-törvény előzetes normakontrollra küldésével megerősödhet az a vélemény, hogy "párhuzamos hatalom" létezik ma Magyarországon, Rogán Antal szerint viszont helyesen döntött az államfő, hogy kikéri az Alkotmánybíróság álláspontját a jogszabályról.

A köztársasági elnök különösen a felügyelet vezetőire vonatkozó rendelkezéseket ítélte alkotmányosan aggályosnak a parlament által december 15-én elfogadott, úgynevezett PSZÁF-törvény ügyében, amelyről előzetes normakontrollt kért az Alkotmánybíróságtól - közölte Schillinger Erzsébet, az államfő sajtóirodájának vezetője hétfőn az MTI-vel.

A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a törvény vonatkozó bekezdése szerint a törvény hatálybalépésének napján megszűnik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő - elnökének, elnökhelyetteseinek megbízatása és köztisztviselői jogviszonya. Ez a rendelkezés egyei személyi döntést mond ki normatív, törvényi formában. A köztársasági elnök megítélése szerint az egyedi döntés helyett a jogszabályi forma választása két vonatkozásban is alkotmányellenes.

Először, egyedi személyi döntés törvényi normába foglalása visszaélés a törvényhozás rendjével, mert ebben az esetben nem általános normaként, általános viszonyok szabályozására hoznak törvényt. Alkotmányellenes az egyedi döntés törvényi formába öltöztetése azért is, mert elvonja a jogorvoslat lehetőségét az érintettektől.

Az Alkotmánybíróság már több határozatban is megállapította jogszabály alkotmányellenességét, mert a jogszabályi forma megfosztotta az érintetteket a jogorvoslathoz való joguktól - emlékeztet a sajtóiroda vezetője.
 

MTI

vissza Vissza a kezdőlapra