2003. november 12. szerda 00:35

 

Parlamenti napló

2003. november 10.

Áder János napirend előtti beszéde: "Utolsó figyelmeztetés"

ELNÖK: Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Áder János frakcióvezető úr, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjából, "Utolsó figyelmeztetés" címmel. Öné a szó, frakcióvezető úr.

DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Az Európai Bizottság múlt héten nyilvánosságra hozta utolsó országjelentését Magyarországról, amelyben utolsó figyelmeztetésben részesítette a Medgyessy-kormányt. Ahogy az várható volt, Kovács László külügyminiszter azonnal a sajtó elé perdült, és ahogy az várható volt, megpróbálta bagatellizálni a kormányt ért kritikákat, és - ahogy azt más ügyekben tenni szokta - hátrafelé, az Orbán-kormányra mutogatott.

Külügyminiszter Úr! Erről az országjelentésről valószínűleg még sokáig fogunk beszélni. Arra kérem önt, hogy ne mutogasson gyáván az előző kormányra, hanem vállalja ön is és Medgyessy Péter miniszterelnök is a felelősséget. Ugyanis ez a jelentés nem szól semmi másról, mint a Medgyessy-kormány egy évvel ezelőtti vállalásairól és azok teljesítéséről.

De nézzünk néhány kérdést konkrétan! Kovács László az MTI tudósítása szerint azt mondta, hogy az országjelentés pozitív képet mutat a magyar gazdaság helyzetéről. És mi a valóság? Szó szerinti idézetek következnek:

A magyar gazdaság makrogazdasági egyensúlya felborult, különös tekintettel a GDP összetételére, a külső mérlegre, valamint az árfolyamokra és a kamatlábakra. A következetlen pénzügyi és árfolyam-politika csak fokozta a feszültségeket. A fizetési mérleg hiányát kizárólag a nettó külső adósságállomány növelésével lehetett finanszírozni. Az elmúlt tíz hónapban néhány fontos befektető - mint például külföldi nyugdíjalapok - kezdte elhagyni a piacot. Az év első öt hónapjában elcsúsztak a kiadások. A 2004-es költségvetés megszorító intézkedéseket tartalmaz. Ez lenne a kedvező kép, külügyminiszter úr?

Az országjelentés legsúlyosabb kritikáját a mezőgazdasági minisztérium kapta. Az idő rövidsége miatt csak három kérdést szeretnék kiemelni. Ahhoz, hogy a magyar gazdák hozzájussanak az uniós támogatásokhoz, egy úgynevezett egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer felállítása szükséges. Enélkül pénzt nem kapunk. Mit mond a jelentés? A még hátralévő munkára és a fennmaradó időre való tekintettel jelenleg komolyak a kétségek - komolyak a kétségek! -, hogy Magyarország a csatlakozás idejére működőképes rendszerrel fog rendelkezni. Tudja-e, külügyminiszter úr, hogy mi a késedelem oka? Az, hogy a minisztérium vezetése sunyi módon az agrárkamara alá akarta bevinni az Unióval összefüggő agrárügyek intézését, és ez nem tetszett Brüsszelnek. Tudjuk, hogy az agrárkamara főtitkára a minisztérium közigazgatási államtitkára volt. Tudjuk, hogy a szocialisták az agrárkamarával rendkívül szívélyes kapcsolatot ápolnak. Miniszter úr, már megint a szocialisták érdekei az elsők, és a gazdák érdekei a másodlagosak?

A második komoly kritika az élelmiszer-feldolgozó üzemek korszerűsítésével kapcsolatos. Mit mond a jelentés? Nagy a valószínűsége annak, hogy jelentős számú élelmiszer-feldolgozó létesítmény nem fog megfelelni az uniós előírásoknak a csatlakozás idején. Ez pedig azt jelenti, hogy az innen származó élelmiszer-ipari termékek nem juthatnak ki az Unió piacaira. Felmérték-e önök ennek a következményeit, hány üzem mehet ennek következtében tönkre, és mit kívánnak tenni, hogy ezt elkerüljük?

A harmadik probléma az agrártámogatásokat kifizető ügynökség részleges felállítása. Ezzel kapcsolatban az idő rövidségére tekintettel csak egyetlen kérdést engedjen meg, miniszter úr. Miért kellett a SAPARD Hivatalt - ami 2002 őszén már működött és amivel Brüsszel elégedett volt - szétverni, vezetőjét leváltani, és helyette egy olyan új intézményt létrehozni, amelynek egyik vezetője a minisztérium politikai államtitkárának régi üzleti partnere? (Zaj a kormánypárti oldalon.)

Külügyminiszter Úr! Koppenhága után ön a mostanihoz hasonló magabiztos nyilatkozatokat tett arról, hogy a gazdák számára a 30 százalékos támogatáskiegészítést a kormány már 2004-ben megadja. Tudjuk, hogy a költségvetési törvény tervezetében ez az összeg nem szerepel. Azt javaslom, hagyjuk a melldöngető nyilatkozatokat, inkább csendben dolgozzanak, hiszen több százezer ember megélhetéséről van szó. Nincs elvesztegetnivaló időnk! A Fidesz-frakció nevében azt tudom ígérni önöknek, annak érdekében, hogy a magyar gazdák hozzájussanak az őket megillető támogatásokhoz, frakciónk a parlamenti munkában a szakmailag megalapozott előterjesztések mielőbbi elfogadását minden eszközzel segíteni kívánja. Most már valóban nem a múlttal, hanem a következő hat hónappal kellene foglalkozni.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki oldalon.)

 

vissza Vissza a kezdőlapra