2003. november 12. szerda 00:35

 

Parlamenti napló

2003. november 10.

Lázár Mózes interpellációja a gazdasági és közlekedési miniszterhez

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Lázár Mózes, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez: "Miért sorvasztja tovább újabb áremelésekkel a szocialista kormány az önkormányzatokat?" címmel. Lázár Mózes képviselő urat illeti a szó.

LÁZÁR MÓZES (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az önök minisztériuma az idén megbízta a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaságát, hogy készítse el a villamos energiáról szóló törvény 26. §-a alapján a Belügyminisztériummal, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben kiadandó közvilágítási rendelet tervezetét.

Az elkészített rendelettervezet véleményünk szerint megdöbbentő dolgokat tartalmaz, elsősorban az önkormányzatok számára. Az alábbi hat pontban foglalható össze az a többletteher, amellyel jövőre valamennyi település szembesülni fog, amikor az utcák, terek, parkok megvilágításának számláját ki kell fizetnie.

  1. Az egyes izzók teljesítményértékeit mesterségesen meg akarják növelni, amely burkolt és ravasz módon mintegy 10 százalékos árnövekedést eredményez.

  2. Az önök javaslata szerint jövőre 13 százalékkal nő a közvilágítás áfája is.

  3. Mindezek mellett előre bejelentették, hogy 2004. január 1-jétől 5-6 százalékkal megemelik a villamos energia árát. Ezt a három elemet összegezve mintegy 30 százalékos áremeléssel kell számolniuk az önkormányzatoknak a közvilágításban.

  4. A rendelettervezet foglalkozik a jövőre bevezetendő EU-normákkal. Nincs lehetőség az interpelláció keretében a részletekről szólni, de egy biztos: lényegesen szűkül az önkormányzatok mozgástere, amolyan "ez van és kész" elv érvényesül itt is.

  5. Számos település korszerűsítette közvilágítását, jelentős költséggel az égőket új izzókra cserélték. Önök most egyszerűen ki akarják mondani, hogy ezek az égők nem megfelelőek.

  6. Be akarják tiltani az éjszakai villamosenergia-megtakarítás lehetőségét.

Ezek a pontok, tisztelt államtitkár úr, egy dolgot bizonyítanak, hogy lényegesen kevesebb pénz jut a köztisztviselők, a tanárok és más közalkalmazottak fizetésére, az iskolákra, óvodákra és minden önkormányzati intézményre, amelyek már amúgy is a működésképtelenség határára jutottak.

Kérdéseim: hajlandó-e a minisztérium egy alapjaiban egészen más rendeletet elkészíteni? Tisztában vannak-e vele, hogy a közvilágítás területén ez ugyan burkolt formában, de mintegy 30 százalékos árnövekedést fog jelenteni? Számíthatnak-e a rendelet elfogadása esetén bármilyen kompenzációra az önkormányzatok? És végezetül: kiknek az érdekében akarnak az uniós elvárásoknál szigorúbb és magasabb költségekkel járó rendeletet alkotni?

Várom válaszát, államtitkár úr. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Gaál Gyula államtitkár úr válaszol.

GAÁL GYULA gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár: Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Képviselő Úr! Én személy szerint is nagyra értékelem azt az aggodalmat, amit képviselő úr fogalmaz meg az önkormányzatok anyagi lehetőségeit és forrásait illetően. Ugyanakkor szeretném leszögezni, hogy az a rendelettervezet, amelyről a képviselő úr beszél, nincsen. Olyan tartalmú rendelettervezet, amelyet ön említ és amelyet itt leírt az interpellációjában, jelen pillanatban nem létezik.

Létezik egy rendelet-előkészítő munka, azt a szokásosnál is nagyobb igyekezettel, gondossággal és a partnerekkel történő egyeztetéssel kívánjuk előkészíteni, hiszen tudjuk, hogy konfliktusokkal terhes terület szabályozásáról van szó. Szeretném a közvélemény számára is világossá tenni, hogyan működik ennek a rendeletnek az előkészítése.

A GKM felkérésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Magyar Világítástechnikai Társasága készített egy, a közvilágítás szabályozására vonatkozó tervezetet. Erről az egyesület szakmai fórumain vitát rendeztek. Az ott elhangzottakat és a Magyar Energia Hivatal véleményét beépítve a jogszabálytervezetbe, az önkormányzatok számára is megküldtük. Tettük ezt annak érdekében, hogy a tervezet minél több helyi önkormányzathoz, illetve az önkormányzatok érdek-képviseleti szövetségeihez eljuthasson, és gyorsan, a saját információs rendszerükön keresztül véleményt alkothassanak.

A Belügyminisztérium összesítette azokat az észrevételeket, amelyek ezeken a csatornákon keresztül beérkeztek. Ez alapján ismét átdolgoztuk a közvilágításról szóló jogszabálytervezetet. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió országaiban is elfogadott akkreditált laboratóriumot kértünk fel a jogszabálytervezet mellékletében szereplő műszaki értékek felülvizsgálatára.

A villamosenergia-ipar engedélyesei és fogyasztói érdekképviseletet ellátó szervezetei az ismételt szakmai egyeztetésre küldött jogszabálytervezetet véleményezték. Ennek alapján a jogszabálytervezet módosítása jelenleg is folyamatban van.

Az átdolgozott tervezetet az önkormányzatok ismételten véleményezhetik. Csak ezt követően kerül sor az államigazgatási egyeztetésre, a tárcák véleményének kikérésére, és ezután készül el az a jogszabálytervezet, amit már itt ön késznek feltételezve, a kritikáit megfogalmazta.

Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem tartunk, még nagyon távol vagyunk attól, hogy valamennyi érdekelt egyetértésével elkészülhessen a rendelettervezet. Körültekintő, konszenzuskereső módon az érintettek számára a lehető legkedvezőbb helyzetet teremtő megoldást keresünk. Tudjuk, hogy sok érdek ütközhet, ezért többszakaszos egyeztetésre kerül sor.

Kérem képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Kérdezem Lázár Mózes képviselő urat, elfogadja-e a miniszteri választ.

LÁZÁR MÓZES (Fidesz): Államtitkári válasz volt, elnök asszony, elnézést kérek. Államtitkár úr arról beszélt, hogy nincs tervezet. Itt van a kezemben a tervezet októberi változata, az október végi legfrissebb változata, illetve egy levél, amelyben az önök által megbízott társaság - erre a készülő rendeletre hivatkozással - megpróbál megfúrni egy nagy közvilágítási, energiamegtakarítási projektet.

A másik, hogy az önkormányzati szövetségek – erre, azt hiszem, önök is figyelhettek - különféle sajtóorgánumokban, médiumokban kifejezték aggodalmukat, mert eddig nem tapasztalták ezt a fene nagy egyeztetést, amelyet államtitkár úr mondott. Ha pedig az önkormányzati szövetségek és a szakmai szervezetek véleményét kérdezik, akkor nyilván valamilyen dokumentum alapján, nem csak hogy mi fog készülni. Létezik egy ilyen tervezet megdöbbentő számokkal, úgyhogy, államtitkár úr, azt gondolom, vissza fogunk még térni erre a témára, de ezt a választ nincs módomban elfogadni.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és az MDF soraiban.)

ELNÖK: Képviselő úr a választ nem fogadta el. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 187 igen, 150 nem és tartózkodó szavazat nélkül a választ elfogadta.

vissza Vissza a kezdőlapra