2003. november 25. kedd 14:49

 

Parlamenti napló

2003. november 24.

interpelláció

Répássy Róbert: "Hol a szakmaiság, s hol a politika? II."

 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Répássy Róbert, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a legfőbb ügyészhez: "Hol a szakmaiság, s hol a politika? II." címmel. Öné a szó, képviselő úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Amint arra még többen emlékezhetünk, 2001 novemberében került nyilvánosságra az a lapértesülés, amely szerint 1998 őszén V. kerületi szocialista önkormányzati képviselők befolyásolásáért cserébe összesen százezer dollárt ajánlott fel Medgyessy Péter tanácsadó cégének a Roosevelt téri luxusszállodát, a Gresham-palotát építő Gresco Rt. A megbízási szerződés végül is mindkét fél számára eredményesen teljesült.

Az újságcikk megjelenését követően az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága 2001 decemberében befolyással üzérkedés alapos gyanúja miatt elrendelte a nyomozást, melynek határidejét többször meghosszabbította, majd 2002. május 14-én, az országgyűlési választások után bűncselekmény hiányában megszüntette azt.

A rendőrségi határozat ellen benyújtott panaszt az ügyészség rövid időn belül megvizsgálva, végül elutasító döntést hozott, arra való hivatkozással, hogy nem valósít meg befolyással üzérkedést a megbízás alapján eljáró személy, ha az ügy elintézését nem a személyes kapcsolatán alapuló befolyása, hanem úgymond hozzáértésére, rutinjára, rámenősségére hivatkozva ellenszolgáltatásért vállalja.

A nyomozás adatai szerint Medgyessy Péter tevékenysége állítólag megbeszélésekre, információk kérésére korlátozódott, bár azt az V. kerületi MSZP-frakció vezetője is elismerte, hogy megbeszéléseik során rendre szóba került a Gresham-palota ügye.

A fentieken kívül ugyanakkor nem derült ki a közvélemény számára, miért volt az ügyészségnek olyan egyértelmű, hogy nem a személyes kapcsolatok, hanem csupán Medgyessy Péter hozzáértése és rutinja vezetett a megbízás teljesüléséhez.

Mindezek alapján kérdezem tisztelt legfőbb ügyész urat, mi alapján jutott az ügyészség arra a következtetésre, hogy a Gresham-palota ügyében nem használta fel a Szocialista Párt képviselőivel meglévő személyes kapcsolatait Medgyessy Péter.

Jogszerűnek, törvényesnek és erkölcsösnek talál-e a legfőbb ügyész úr egy olyan szerződést, amely szerint azért kap Medgyessy Péter százezer dollárt megbízójától, ha eléri, hogy az V. kerületi szocialista önkormányzati képviselők a megbízó érdekeinek megfelelően szavaznak?

Milyen határozatot hozott volna az illetékes ügyészség akkor, ha történetesen nem a Magyar Köztársaság miniszterelnöke az ügy érintettje?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: A képviselő úr interpellációjára Polt Péter legfőbb ügyész úr válaszol. Öné a szó, legfőbb ügyész úr.

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A képviselő úr által említett ügyben az írott és elektronikus médiában megjelent információk alapján egy magánszemély, egy társadalmi szervezet elnöke, illetve egy hetilap főszerkesztője tett feljelentést.

A rendőrség a nyomozást befolyással üzérkedés bűntettének alapos gyanúja miatt, a megbízási szerződésben megfogalmazottakra tekintettel rendelte el, majd ahogy elhangzott, 2002. május 14-ével kelt határozatával megszüntette. A nyomozás megszüntetésére azért került sor, mert a feltárt tények alapján az volt megállapítható, hogy a cselekmény nem bűncselekmény.

A képviselő úr konkrét kérdéseire a következő válaszokat tudom adni. Az ügyészség a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján jutott arra a következtetésre, hogy a Medgyessy Tanácsadó Kft. vezetője büntető jogszabályba nem ütköző módon teljesítette a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeit, és ezért utasította el a panaszt.

A határozat arra is utalt, hogy a Btk. 256. §-ának (1) bekezdése 2002. április 1. napjától új szövegrésszel egészült ki, amelyből következőleg kizárólag a jogtalannak minősülő előny kérése vagy elfogadása tekinthető bűncselekménynek.

A nyomozás során tanúként került kihallgatásra a Budapest V. kerületi önkormányzat képviselő-testületének valamennyi tagja, továbbá az 1994-1998-as ciklus tagjai közül azok a képviselők, illetve az V. kerületi önkormányzat hivatalának azon szakértő munkatársai, akik részt vettek a szindikátusi szerződés kidolgozásában.

A tanúk vallomása alapján az volt megállapítható, hogy a kapcsolat kizárólag megbeszélésekre, így a pénzügyi finanszírozás biztosítékrendszerére, az apportálásra és más ilyen jellegű tárgyalásra, továbbá információk kérésére korlátozódott. Ez nem irányult a másik fél, az önkormányzat, illetve a képviselők szándékolt céljának módosítására, sem pedig meghatározott szavazási magatartásra.

Az ügyészségnek egy-egy szerződés etikai minősítése, morális értékelése nem feladata, nem is lehet az. Az alkotmányos kötelezettsége annak vizsgálata, hogy a konkrét ügyre vetítve az adott szerződés és annak teljesítése érdekében kifejtett magatartás bűncselekményt valósít-e meg vagy sem. Miután az ügyben törvényi tényállási elem hiánya volt megállapítható, a vádemelés jogi feltétele így hiányzott, a nyomozást ezért törvény szerint meg kellett szüntetni.

Biztosíthatom a képviselő urat arról, hogy az ügyészség az eljárásai során - beleértve ezt az eljárását és beleértve a többi eljárását is - mindig a tényeket és azokból levonható jogi következtetéseket értékeli, ez alapján hozza meg döntéseit, tekintet nélkül arra, hogy ki a feljelentő vagy ki a feljelentett személy. Erre már a korábbiakban is e falak között többször rámutattam.

Köszönöm szépen figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, legfőbb ügyész úr. Megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a legfőbb ügyész úr válaszát. Képviselő úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ebben az országban nagyon sokan vannak, akik ezt az ügyet erkölcsi szempontból meglehetősen aggályosnak tartják. Ennek ellenére ön jogi szempontból szakmailag korrekt választ adott, ezért én igennel fogok szavazni az ön válaszára, és erre kérem a képviselőtársaimat is, frakciótársaimat is. (Moraj az MSZP soraiban.)

Tisztelt Ház! Viszont nagyon fontos azt megtudnunk, hogy ebben a kérdésben hogyan vélekednek a kormánypártok, ezért, tisztelt elnök asszony, a jegyzőkönyv számára mondom, hogy nem fogadom el a választ, és kérem, hogy az Országgyűlés szavazzon. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

 ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyanis, ha a képviselő úr elfogadta volna, nyilvánvaló, hogy nincs módom szavaztatni a tisztelt Házat. A képviselő úr tehát jelezte, hogy nem fogadja el a legfőbb ügyész úr válaszát.

Tekintettel arra, hogy nem fogadta el, kérdezem a tisztelt Házat, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Nagy zaj. - Csenget.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy az Országgyűlés 310 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadta el a legfőbb ügyész úr válaszát.

vissza Vissza a kezdőlapra