2003. november 25. kedd 14:49

 

Parlamenti napló

2003. november 24.

interpelláció

Tóth Imre: "A brüsszeli intelem okai, avagy fehéren-feketén a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszterének agrártermelőket sújtó mulasztásairól"

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tóth Imre, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez: "A brüsszeli intelem okai, avagy fehéren-feketén a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszterének agrártermelőket sújtó mulasztásairól" címmel. Öné a szó, képviselő úr.

TÓTH IMRE (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Közismert, hogy Brüsszel az agrárium csatlakozásra való felkészítésében bekövetkezett veszélyes elmaradásokért, mulasztásokért meghúzta a magyar kormány, az pedig az agrárminiszter fülét. De ezt megelőzően az Európai Unió mind az intézményrendszer, mind az integrált igazgatási ellenőrzési rendszer fejlesztésére jelentős támogatásokat biztosított, az utóbbira mintegy 2,7 milliárd forintot. Az ellenzék többször, én már 2002 októberében interpelláltam, hogy e nemkívánatos veszélyre idejében felhívjuk az agrárminiszter figyelmét, aki minden válaszában visszautasította észrevételeinket.

Ugyanakkor mit tett, mit mulasztott el tenni? A tenderkiírás szerint a tendergyőztessel 2003. június 7-én kellett volna szerződést kötni, a kivitelezés szerződéses időtartama hat hónap lett volna. Ha ez megvalósul, akkor a magyar agrártermelőknek még lett volna esélyük az uniós támogatások elnyerésére. De nem ez történt, és mára körvonalazódik az a kép, amely szerint 2004-ben jó esélyük van a magyar gazdálkodóknak arra, hogy ne jussanak hozzá az uniós támogatáshoz, az egyszerűsített rendszer miatt jelentős termelői csoportok kiesnek a támogatás lehetőségéből, hogy az adható 30 százalékos magyar költségvetési támogatás csak adható maradhat.

Mire ment el az idő, mi is történt, történik a tenderrel? A tenderbizottság megállapítása szerint a T-Systems konzorcium bennfentes információk felhasználásával tette meg ajánlatát és kezdte meg a rendszer fejlesztését. Ezért a vonatkozó törvények és az eljárásrend megsértéséért, a többi pályázóval szembeni tisztességtelen előnyért kizárták a tenderből. A tender győztesének a francia Communication & Systems konzorciumot hozták ki, amelyről viszont rövid időn belül kiderült, hogy valótlan cégadatok közlésével pályáztak, és ezzel kizárták magukat a tenderből. Ezek után öt hónapig az integrált irányítási-ellenőrzési rendszer tenderével érdemi dolog nem történt.

Minden érintett megdöbbenésére a korábban bennfentesség miatt kizárt T-Systems konzorcium is az ajánlattevők között szerepelt most utóbb. 2003. november 14-én lebonyolították a tárgyalásos eljárást, melynek végén sikerült kiválasztani az egyetlen olyan céget, amely az integrált irányítási-ellenőrzési rendszer fejlesztésében óriási, európai hírű referenciával rendelkezik. Ez a Hewlett-Packard. Ez a világcég múlhatatlan érdemeket szerzett a lengyel igazgatási rendszer padlóra küldésében, a támogatási keret hatékony, ám eredménytelen elköltésében. Ennek következményeként a lengyelek visszafizetni kényszerültek a kapott fejlesztési PHARE-támogatást.

Miniszter Úr! A tender eredményének politikai döntésével lehet, hogy csöbörből vödörbe kerültünk, és a végső eredmény valószínűleg ugyanaz lesz, mint a lengyeleknél?

ELNÖK: Képviselő úr

TÓTH IMRE (Fidesz): Ön ezzel a politikai döntéssel egyetért-e, részese-e? Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszter úr bizonyára írásban is megkapta a képviselő úr interpellációját. Válaszadásra megadom a szót Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrnak. Öné a szó, miniszter úr.

DR. NÉMETH IMRE földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Ami a képviselő úrnak az összevont területalapú támogatási rendszer kapcsán tett megállapításait illeti, nekem meg kell állapítanom, hogy sajnos téves következtetéseken alapulnak. Ugyanis a képviselő úr azt mondta, hogy jelentős termelői csoportok esnek ki a támogatási lehetőségből. Ennek éppen az ellenkezője igaz, hisz az egyszerűsített kifizetés az ön szóhasználata szerint lehetővé teszi, hogy olyan termelők is területalapú támogatáshoz jussanak, akik az európai sztenderd rendszerben nem kapnának támogatást, jelesül a szőlőtermelők, a zöldség-gyümölcs termelők, illetve a rét-legelő gazdálkodók.

A következő megállapítása az volt a képviselő úrnak, hogy az egész ágazat - lobbicsoportok kivételével - versenyhátrányba kerül.

Ez is tévedés, képviselő úr, ugyanis a támogatások elosztásában semmiféle lobbiérdek nem érvényesül. Egy szempont érvényesül, hogy az Európai Unióval Koppenhágában kötött megállapodás szerint a lehető legtöbb támogatást be tudjuk hozni az országba, és igazságosan szét tudjuk osztani a termelőágazatok között.

Ami a késlekedésre vonatkozó megállapítást illeti, képviselő úr, az ön aggodalma akkor lenne számomra hiteles, ha a figyelemfelhívást kisgazda képviselőként is megtette volna, nemcsak fideszes képviselőként most; akkor, amikor négy év alatt az ügyben szinte semmi sem történt. (Dr. Deutsch Tamás közbeszólása.) Önnek akkor is joga lett volna interpellálni. Nem okozna gondot a PHARE-tender féléves átfutási ideje természetesen, ha erre 1999-ben, 2000-ben vagy 2001-ben kerül sor. Nekünk valóban maximális sebességgel kell dolgoznunk azért, hogy a belépés idejére ezt a kifejlesztett szoftvert alkalmazásba tudjuk venni. Számomra azonban azok az országok szolgáltatnak példát, képviselő úr, akik az elmúlt ciklus időszakában is normálisan építkeztek, és már 2003-ban próbaüzemként tudják üzemeltetni ezt a szoftvert, mint például Szlovénia.

Ami pedig a PHARE-pályáztatási eljárásra vonatkozik, szeretném a képviselő úr tudomására hozni, a kedvezményezettnek nincs módja arra, hogy az egyes eljárási lépéseket és azok időbeli lefolyását befolyásolni tudja. Hátráltatni természetesen tudná a folyamatot, ha azokat az információkat nem szolgáltatná, amelyek a pályázók részére, illetve az elbíráláshoz szükségesek. Én személy szerint és miniszterként sem vettem részt a pályázati eljárási folyamatban, annak bírálatában. Nincs tudomásom arról, hogy a T-Systems vezette konzorcium bennfentes információk miatt került volna kizárásra. Arról viszont igen, hogy a minisztérium nem hívott meg egyetlen pályázót sem ajánlattételre, hiszen ez nem a minisztérium feladata, a lebonyolítást ugyanis az Európai Bizottság ellenőrzése mellett a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, a CFCU végzi, amely szerv működéséhez a minisztériumnak semmi köze.

Információim szerint, amelyek csak újsághírekre alapulnak, valóban, Lengyelországban egy felülvizsgálat kapcsán voltak problémák, de szeretném elmondani a képviselő úrnak, hogy ehhez a Hewlett-Packard magyarországi kft.-nek az égegyadta világon semmi köze, hiszen ebben a munkában nem vett részt. Tehát őket hibáztatni bármilyen dologért vagy befeketíteni, úgy gondolom, meglehetősen felelőtlenség.

Megítélésem szerint (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), képviselő úr, tehát szavazzunk bizalmat ennek a cégnek, és bízom benne, hogy időre teljesíteni fogja a feladatát.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő urat illeti a szó.

TÓTH IMRE (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! A Népszava fontosnak tartotta, hogy mai számában erről a problémáról egészoldalas cikkben emlékezzen meg. Az ellenzéki vélemény helyett hadd idézzem őket. "A Brüsszel felé tett eredeti határidő napján nemhogy még rendszer sincs, de szakmai elképzelés sem áll rendelkezésre. Ez pedig, akárhogy is nézzük, már a jelenlegi kormány mulasztása." És én hozzáteszem, hogy személy szerint az ön mulasztása a 155/1998. számú kormányrendelet értelmében.

Ön többször félrevezette már a gazdákat vidéki körútjain, ezt a Házat is a felkészülést illetően, csak Brüsszelt nem állt módjában. Egy önkormányzat ezért önt már minősített szótöbbséggel nemkívánatos személynek minősítette, kis késéssel Medgyessy miniszterelnök úr is kapcsolódott ide - előrevetítvén az ön esetleges távozását -, és a gazdák tízezrei fognak. Ezért én azt mondom, hogy az agrárium, a gazdák százezreinek érdekében korlátot kellene az agráriumot veszélyeztető szakadék szélére építeni, és nem kórházat a szakadék mélyére.

Ezért nem tudjuk elfogadni az ön válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, az Országgyűlés elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 186 igen szavazattal, 152 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a választ.

vissza Vissza a kezdőlapra