2003. november 25. kedd 14:49

 

Parlamenti napló

2003. november 24.

napirend előtt

Áder János: "Újabb támadás a független intézmények ellen"

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Áder János frakcióvezető úr, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjából "Újabb támadás a független intézmények ellen" címmel. Öné a szó.

DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Lendvai Ildikó frakcióvezető asszony előbbi felszólalását hallgatva csak azt tudom mondani: a szocialisták arcátlanságának és cinizmusának nincsenek határai. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban. - Közbeszólás ugyanonnan: Úgy van! - Dr. Géczi József Alajos: Ti mit csináltatok '92-ben?)

Tisztelt Országgyűlés! Az őszi hajtóvadászat a független intézmények vezetői ellen a múlt héten tovább folytatódott. Medgyessy Péter célkeresztjébe Polt Péter legfőbb ügyész, Szász Károly pénzügyi felügyeleti elnök, Járai Zsigmond, a Nemzeti Bank elnöke és Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke után a Statisztikai Hivatal elnöke, Mellár Tamás került. A kormány ugyanazt a sunyi eljárást választotta, mint Szász Károly esetében: ugyanis az Európai Unió országjelentésének közzététele után néhány nappal érkezett az Országgyűléshez a Szász Károly leváltását előkészítő törvényjavaslat; Mellár Tamást pedig szintén az országjelentést követően távolítják el egyik napról a másikra hivatalából.

Nézzük röviden az előzményeket! 1998 júliusában az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat átvilágította a KSH-t az uniós csatlakozásra érettség szempontjából. A jelentés megállapította, hogy a politikai függetlenség és pártatlanság - Kiss Péter úrnak mondom: pártatlanság - biztosítása érdekében további intézkedésekre és törvényi garanciákra van szükség. Ennek szellemében történt meg a statisztikai törvény módosítása, és ennek szellemében került sor a KSH korábbi elnökének felmentésére - akit Horn Gyula nevezett egyébként legfontosabb személyi tanácsadójának -, majd Mellár Tamás kinevezésére.

Nézzük a tényeket - lassan mondom, hogy a kancelláriaminiszter úr is megértse. (Moraj az MSZP padsoraiból.) Tény, hogy Mellár Tamás vezetésével a Központi Statisztikai Hivatal három nagy adatfelvételt hajtott végre sikeresen az elmúlt három esztendőben. Tény, hogy a KSH nemzetközi megítélése látványosan javult Mellár Tamás irányítása alatt. Tény, hogy az elmúlt másfél évben a Medgyessy-kormány sem fogalmazott meg semmilyen kritikát Mellár Tamással kapcsolatban. Tény, hogy Mellár Tamást az ENSZ statisztikai bizottsága 2002-ben elnökévé választotta - ma is az. És tény, hogy az Európai Unió Statisztikai Hivatala Mellár Tamást kérte fel az Európai Unió statisztikai rendszerének továbbfejlesztésében való közreműködésre.

No, ezek után érdeklődve vártuk, hogy Medgyessy Péter magyar hangja milyen magyarázatot ad a hirtelen menesztés okaira. Mit mondott Gál "Dzséj" Zoltán? (Derültség az ellenzéki pártok padsoraiból. - Közbeszólás ugyanonnan: Szinkron!) Szó szerinti idézet: "Az új elnökkel szemben egyetlen elvárás van, a szakmaiság érvényesítése, hogy felkészítse a hivatalt az európai uniós csatlakozás által diktált kihívásokra, és hogy a jövőben a KSH ne jóslásokat, hanem egzakt számokat adjon közre."

Tisztelt Országgyűlés! Az előbb ismertetett tények birtokában van-e valaki, aki elhiszi Gál J. Zoltán indoklását? Nézzünk egy gyors közvélemény-kutatást! Talán szokatlan ez a forma, de kérem, tegye fel a kezét az, aki elhiszi Gál J. Zoltán indoklását. (Az MSZP padsoraiban néhány képviselő felnyújtja a kezét.) No, nem véletlenül nem jelentkezett senki sem a szocialisták köréből (Derültség és taps az ellenzéki párok padsoraiból. - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) - bizony, nem véletlen, tisztelt Ház, mert önök is tudják, hogy nem ez az igazság.

Az igazság az, hogy az ország gazdasági mutatói a Medgyessy-kormány alatt látványosan romlottak. A gazdasági növekedés visszaesése, óriásira duzzadó államadósság, növekvő munkanélküliség, növekvő költségvetési és folyó fizetésimérleg-hiány, a külföldi tőke beáramlásának megtorpanása, jövőre pedig emelkedő infláció - ezek a Medgyessy-kormány eredményei. Nem lehet más oka Mellár Tamás eltávolításának, mint az, hogy Medgyessy Péter belátta: nem tud eredményes gazdaságpolitikát folytatni, és választási ígéreteit nem tudja valóra váltani. A gazdasági eredmények helyett manipulált statisztikai adatokkal akarja elkápráztatni a választópolgárokat

Az elmúlt másfél év támadásait vizsgálva joggal merül fel a kérdés: miért ez a nagy vehemencia? Azt hiszem, nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk: a Magyar Nemzeti Bank elnökét azért akarták eltávolítani, mert magasabb inflációval akarják betömni a költségvetési lyukakat; a legfőbb ügyészt azért akarják eltávolítani, hogy nyugodtan folytathassák politikai koncepciós eljárásaikat; a pénzügyi felügyeleti elnököt azért akarják eltávolítani, hogy ne legyen, aki a szocialisták körmére néz; a bírói kart azért akarják megfélemlíteni (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), mert már sokallják a szocialistákat elmarasztaló ítéleteket; a KSH elnökét pedig azért akarják eltávolítani,mert manipulálni akarják a statisztikai adatokat. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban. - Közbeszólások ugyanonnan: Úgy van!)

Íme, a szép, új világ... (Az elnök kikapcsolja a képviselő mikrofonját.) a Medgyessy-kormánytól - csak egyre kevesebben kérnek belőle.

ELNÖK: Frakcióvezető úr, figyelmeztetnem kell arra, hogy mennyi a felszólalásának az időkerete,

Megkérdezem, a kormány részéről ki kíván reagálni. (Jelzésre:) Bárándy Péter igazságügy-miniszter urat illeti a szó. Öné a szó, miniszter úr.

DR. BÁRÁNDY PÉTER igazságügy-miniszter: Nem fogom lassan mondani, mert nincs rá szükség, viszont viszonylag röviden, hiszen azt gondolom, nagyon jó tendencia látszik a felszólalásokból, amik egymás után sorjáznak Áder képviselő úrtól. (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Frakcióvezető!) Ezek pedig tendenciaként abban foglalhatók össze, hogy a különböző intézményeket törekszik a státusukban összemosni.

A "független" szó újmagyarul, úgy látszik, Fidesz-értelmezésben azt jelenti, hogy olyan intézmény, amelyiknek a vezetését elfogadom. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Gyűlöletbeszéd!) Így lehet persze egy csokorba kötni a bíróságot, a PSZÁF-et és más intézményeket, a legfőbb ügyész úr személyét és a KSH elnökét is. Azonban ahogy azt már a múlt héten módom volt elmondani, most csak megismétlem - és ezért lesz rövid a felszólalásom -: ezek az intézmények nem azonosak.

Azt gondolom, hogy a bíróság tekintetében tökéletesen alaptalan mindaz a támadás, ami elhangzik. (Dr. Kovács Zoltán: A többihez meg alapos? - Zaj, közbeszólások.) A többi intézmény tekintetében viszont azt kell mondani - a legfőbb ügyészt kivéve ebből a sorból -, hogy a kormány feladata és felelőssége, hogy gondoskodjon a szakszerű működésről. A kormány az, aki ebben a kérdésben a döntést meg kell hogy hozza, és meghozta az utóbbi hetekben két ilyen esetben. A döntést persze lehet kritizálni, ez az ellenzék dolga, azonban egy dolgot nem lehet tenni, ismétlem: összemosni a különböző jelenségeket.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

vissza Vissza a kezdőlapra