2003. október 15. szerda 00:13

 

Polt Péter legfőbb ügyész levele Lamperth Mónika belügyminiszternek

 

 

dr. Lamperth Mónika Asszonynak belügyminiszter

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

Az Országos Rendőr-főkapitányságon 255/2003. bü. számú nyomozással összefüggő kérdéseire az alábbiakat hozom szíves tudomására.

Rejtő E. Tibor gyanúsított meghatalmazott védője 2003. október 7. napján kelt, a Fővárosi Főügyészség Büntetőbírósági Osztályához címzett kérelmében a fogva tartással kapcsolatban terjesztett elő panaszt, kérve, hogy a büntetés-végrehajtási felügyelettel foglalkozó ügyész soron kívül hallgassa meg a terheltet. Az ügyben illetékes ügyész 2003. október 8. napján intézkedett az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Koordinációs Főosztályánál, hogy a gyanúsítottat 2003. október 9-én 9 óra 30 perc időpontban ügyészi meghallgatásra állítsák elő.

A nyomozó hatóság 2003. október 9. napján 7 óra 47 perckor küldött faxban jelezte, hogy - a nyomozati tervben nem szereplő, előzetesen nem egyeztetett - gyanúsítotti kihallgatást kíván foganatosítani.

A gyanúsítottat 2003. október 9-én 12 óra 45 perckor állították elő, az eljáró ügyész a fogvatartott panaszát jegyzőkönyvezte. Ez idő alatt a gyanúsított kérte, hogy a büntető ügyében eljáró nyomozás felügyeletet ellátó ügyész hallgassa ki.

E kihallgatásra 14 órától 22 óra 50 percig került sor, amelynek tartalma megegyezik azzal, amelyről Belügyminiszter Asszonyt szóban a tegnapi napon tájékoztattam. Ez időpontot követően került sor - ügyészi döntéssel - a gyanúsítottnak büntetés-végrehajtási intézetben történő elhelyezésére.

Sajnálom, hogy a telefonon adott tájékoztatás - annak tartalmi ismertetése nélkül - nem tükröződött a Belügyminisztérium politikai államtitkárának parlamenti felszólalásában.

Az ügyészség tehát olyan eljárási cselekményeket foganatosított, amelyek az ügyész kizárólagos hatáskörébe tartoznak és nem befolyásolják a nyomozati eljárás tervezett és jóváhagyott menetét, azzal együtt sem, hogy azonnali ügyészi döntést igénylő helyzet alakult ki.

Emlékeztetem Miniszter Asszonyt arra, hogy a Be. 165 §-a (1) bekezdésének első mondata szerint "az ügyész rendelkezik a nyomozásról".

A foganatosított eljárási cselekményekről, az ezekből nyert esetleges bizonyítékokról a nyomozó hatóságot a Fővárosi Főügyészség - a törvényi előírásoknak megfelelően - kellő időben tájékoztatni fogja. Addig azonban a felmerült büntetőeljárási információk idő előtti kiszivárogtatóinak kell vállalniuk a felelősséget az eljárás esetleges meghiúsításáért.

Megjegyezni kívánom, hogy nyugtalanítónak és az adott büntetőeljárás sikerét súlyosan veszélyeztetőnek tartom azokat a megnyilvánulásokat, amelyek a széles nyilvánosság előtt törvényes nyomozati cselekményeket politikai vita tárgyává tesznek.

 

Budapest, 2003., október 14.

 

Tisztelettel:

(dr. Polt Péter)

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra