2003. december 29. hétfő 21:41

 

A PSZÁF közleménye

 

 

A PSZÁF volt főosztályvezetőjének valótlan állításairól

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) visszautasítja a Népszava, illetve a Népszabadság december 23-i számaiban megjelent, Konyecsniné Szécsi Mária által elmondott, felügyeletre vonatkozó hamis állításokat. Felháborító és mélyen elítélendő az, hogy egy sértett ember valótlanságokra épülő, alaptalan rágalmai újabb támadásokat gerjesztenek a független intézmény ellen. Megdöbbentő, hogy közvetlenül a köztársasági elnök - PSZÁF-törvénnyel kapcsolatos - döntését követően két országos napilap, összehangoltnak látszó módon, a sajtóetikát figyelmen kívül hagyva, kontrollálatlanul közölt a felügyeletet ismételten hamis színben feltüntető, valótlan kijelentéseket. Sajnálatos, hogy egyes sajtóorgánumok folyamatosan asszisztálnak a független intézmények körüli, mesterséges bizalmatlansági légkör kialakításához. A PSZÁF vezetése Konyecsniné Szécsi Mária rágalmaira az alábbi konkrét válaszokat adja:

- A közvélemény pontos, hiteles tájékoztatása érdekében szükséges ismételten leszögezni: a felügyelettel szemben leggyakrabban felemlegetett váddal kapcsolatban, miszerint valamilyen politikai érdekeket szolgálna, egyetlen konkrét esetet, bizonyítékot sem tudott senki felmutatni, mert nincs. Még Konyecsniné Szécsi Mária sem, aki az elmúlt fél évben csupán két hónapot dolgozott a felügyeletnél, így olyan időszakról közölt információkat, amikor gyakorlatilag nem is vett részt a vizsgálatokban, illetve az információk feldolgozásában, kiértékelésében. Többek között ezért csak helyenként és időnként elkapott részinformációi voltak, például az összetett, a különböző felügyeleti vizsgálatokat jelentő K and H-ügyet illetően is.

- A PSZÁF kijelenti, hogy ahol vizsgálatot végzett, ott megvolt az ehhez szükséges jogosítványa. A hatáskörébe nem tartozó esetekről szerzett információit mindenkor továbbította az illetékes hatóságoknak, illetve jelzést adott az ügyben jogosultságokkal rendelkező vezetőknek.

- A PSZÁF munkatársai a K and H Bank Rt. nyári vizsgálata során nem kértek el egyetlen ügyfélre vonatkozó hiteldokumentációt sem. A munkatársak feladatát képezte ugyanakkor a K and H Equities Rt. kiemelt ügyfeleinek bankcsoporton belüli tranzakcióinak teljes körű vizsgálata, beleértve az átutalások, illetve az esetleg lebonyolított devizakonverziók szabályszerűségének áttekintése is. Senki nem gyűjtött adatokat László Csaba ellen, a felügyelet nem vizsgálta a pénzügyminiszter hitelszerződését. Minderről közvetlenül tájékoztatta is László Csabát a PSZÁF elnöke a megjelent sajtóhírekre reagálva.

- A felügyelet Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) végzett vizsgálatának megítéléséhez az MFB-ről szóló törvény ismerete mindenképpen szükséges, mivel e jogszabály a felügyelet hatáskörét, mozgásterét egzakt módon körülhatárolja. Az MFB-törvény kimondja, hogy az MFB Rt. gazdálkodásának célszerűségét és jövedelmezőségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja, aki a 2002. évi vizsgálat lezárásának idején a gazdasági miniszter volt. A felügyelet "eredeti" MFB-s vizsgálati jelentését és az ezzel kapcsolatos észrevételeket, valamint javaslatait megküldte Csillag István miniszter úrnak.

- A PSZÁF nem mér kettős mércével. Minden ügy egyedi elbírálást igényel, de a felügyelet előre lefektetett általános eljárásrendek, alapelvek szerint végzi tevékenységét. Ellenőrzéseit az elődök tapasztalataira építve, a gyakorlatban bevált, széles körben egyeztetett, nemzetközileg elismert módszertan alapján, összehasonlító elemzést is készítve folytatja. A PSZÁF elfogulatlanul, kizárólag szakmai szempontok szerint dolgozik, és erre éppen az írásban rögzített módszertan, valamint a nemzetközi minőségbiztosítási tanúsítással immár kétszer (ISO 9001:2000, QM 9004) elismert felügyeleti minőségirányítási rendszer a garancia.

Sajnálatos tény, hogy a független felügyelet szakmai megnyilvánulásai érthetetlenül felfokozott politikai támadásokat, össztüzeket váltanak ki. A felügyelet vezetése csak remélni tudja, hogy a bizonyítható tények meggyőző ereje és a törvényesség többet jelent ma Magyarországon, mint egyes politikai jellegű vélemények.

Budapest, 2003. december 29.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
 

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra