Megjelent: 2003.11.26. 16:20:55

Magyar múlt

Katalin napi találka

Nem tűnik természetesnek mai viszonyaink között, hogy az ország első embere törvényben hívjon egyeseket "találkára" . Mohács után ez is megesett. Az 1527. évi I. törvénycikk így szól:

1527. évi I. törvénycikk

a pártütők számára határidő kitüzése, hogy a királyhoz való hüségre visszatérjenek

    Mindenekelőtt végeztük: hogy bizonyos nemesek, a kik a vajda pártján állanak és vele az erdélyi részekben tartózkodnak,

    1. § Ugyszintén Simon zágrábi püspök, Alsólindvai Bánffy János, valamint Bolondoki Bánffy Antal, Táhi János és Homonnai Ferencz, az egyedüliek, a kik mindkét renden levő urak sorából a királyi felségnek tartozó hüség fogadása végett eddigelé a királyi felség elébe menni vonakodtak:

     2. § Általában pedig ez országnak és az alája vetett részeknek összes megyei ispánjai kötelesek legyenek és tartozzanak a nevezett legkegyelmesebb urunknak tartozó hüség és engedelmesség nyilvánitása czéljából szent Katalin szüz és vértanu ünnepén Ő felsége előtt megjelenni.

     3. § Különben azonnal és tényleg a felségsértés bünének büntetésében elmarasztaltaknak és levelesitetteknek tekintendők.

 

Félvén a hamisítás vádjától, s attól, hogy mi is levelesítetteknek tekintendők leszünk, a mai helyesírás szabályait nem alkalmaztuk. Felhívjuk azonban a figyelmet a honlapra, ahonnan a fenti törvényt ide emeltük. Azt hiszem sokak érdeklődését felkelti a lehetőség, hogy ezer év magyar törvényhozásában kutakodhat. Mindössze meg kell látogatnia az 1000 év törvényei oldalt, és kedvére böngészhet. Esetenként mi is merítünk majd ebből a forrásból, de addig is mindenkinek jó szórakozást, művelődést, gondolkodást.

A fenti kedves meghívó feladója I. Ferdinánd királyunk. Az érintettek remélhetőleg eleget tettek a felszólításnak. Ha nem, egy évig várniuk kell.

Köszönet illeti a gyűjtemény közzétevőit, így kicsit ünneprontás is, ha egy számtani hibán fennakadnánk.

Ez ugyan már több mint ezer év, de inkább köszönjük meg, hogy a gyűjtemény majdnem napra kész.

Surján László

vissza Vissza a kezdőlapra